Jouw beste kameraad (33)

Week item bij de politie

 

Blijf rechts rijden en waarschuw de spookrijder met lichtsignalen!

Dit hoort u met regelmaat op de autoradio. Vandaag dus:

 

Spookrijden

Een spookrijder is een automobilist die, door bepaalde omstandigheden, in de verkeerde rijrichting rijdt.
Dit tegendraads rijgedrag komt niet alleen voor op autosnelwegen. Ook op niet-autosnelwegen zoals dubbelvakswegen, of wegen met plaatselijke rijstrookverdubbelingen en wegen met éénrichtingsverkeer komt het fenomeen voor.

De confrontatie met een spookrijder is altijd een anstige ervaring.

Als je op een autosnelweg rijdt, dan verwacht je dat er links, achter je en zelfs rechts van je wagens opduiken, maar zeker geen voertuig dat plots op de linkerrijstrook in de tegenovergestelde richting komt aangereden.
Een spookrijder zal, zelfs wanneer hij het doorheeft dat hij verkeerd is, automatisch rechts blijven rijden. Voor jou dus de linkerrijstrook (of het zou een verdwaalde Brit moeten zijn die links rijdt).

Wanneer je geconfronteerd wordt met een spookrijder zorgt dat niet alleen voor een flinke dosis adrenaline, je zal wellicht ook doodsangsten uitstaan. Niet ten onrechte.
Niet alle spookrijders veroorzaken een ongeval, maar indien wel, dan zijn de gevolgen doorgaans zeer ernstig. Dat is ook niet te verwonderen. Ongevallen met spookrijders zijn meestal frontaal en gebeuren vaak met een relatief hoge snelheid.
Zo is het risico om te sterven in een ongeval met een spookrijder maar liefst 7 maal groter dan in een gewoon ongeval op een autosnelweg.

Niet alleen tijdens de werkdagen, ook in het weekeind wordt het met de dag drukker. Tijdens die weekeinds krijgt de verkeersredactie trouwens, in vergelijking met gewone werkdagen, gemiddeld meer meldingen van spookrijders binnen. Wellicht gaat het hier in de meeste gevallen om chauffeurs die zich tijdens een uitstap op onbekend terrein begeven en verkeerd rijden.

De slechte weersomstandigheden en het donkere weer zijn meer dan waarschijnlijk twee factoren die dit fenomeen in de hand werken.

 Verklaring

Je kan je de vraag stellen hoe het mogelijk is dat spookrijden zo vaak voorkomt. Vooral als je bedenkt dat alle autosnelwegen uitgerust zijn met uniforme signalisatie en dat al die wegen – vooral in ons land dan – 's nachts goed verlicht zijn.
Vooral ter hoogte van op- en afritten – waar de spookritten vaak beginnen – tracht men door een goede signalisatie en verlichting vergissingen uit te sluiten. Maar ondanks dit alles slagen sommige mensen er toch in om een snelweg in de verkeerde richting op te rijden. Wel moeten we toegeven dat op bepaalde plaatsen de signalisatie of de aanleg van een verkeerswisselaar niet altijd optimaal is.Ter hoogte van parkeerplaatsen, benzinestations en bij het begin van een snelweg kan een automobilist per vergissing z'n weg in de verkeerde richting verder zetten.
Hier en daar laat men wel eens een steekje vallen en is de signalisatie niet altijd even duidelijk of is de afrit (voor een spookrijder de oprit) zodanig aangelegd dat die makkelijker aanleiding kan geven tot spookrijden. 

Wie zit er nu eigenlijk aan het stuur van zo'n spookwagen? Wat voor chauffeurs zijn dat?

Er bestaat geen uitgesproken typisch profiel van een spookrijder. Ieder van ons is een potentiele spookrijder. Zo zijn velen erg onregelmatige (en dus onervaren) chauffeurs. Onder de spookrijders telt men immers zeer weinig beroepschauffeurs en militairen. Verder zijn spookrijders, vergeleken met de gemiddelde chauffeurs, vaker betrokken bij een ongeval en begaan ze meer overtredingen.
Daarnaast zijn er volgens de statistieken duidelijk meer oudere chauffeurs en automobilisten die gedronken hebben én komt het spookrijden vooral 's nachts voor.
Dit laatste heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het zicht dat niet honderd procent in orde is.

In grote lijnen kunnen we een aantal categorieën onderscheiden:
– mensen die rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen
– mensen die door minder goede of verwarrende signalisatie de verkeerde kant oprijden
– mensen die door verstrooidheid of onoplettendheid een spookrijdersrit beginnen
– en tenslotte mensen die bewust spookrijden

Deze laatste groep kan men nog eens opdelen in verschillende groepen.
Zo zijn er mensen die onbewust verkeerd rijden en die fout trachten te herstellen door gewoon verder te rijden in de hoop iets verderop (aan het volgende af- en oprittencomplex) die fout goed te maken.
Daarnaast zijn er ook chauffeurs die bewust spookrijden om tijdwinst te boeken. En tenslotte zijn er mensen die het doen voor de kick, een weddenschap of om zelfmoord te plegen.

Oplossingen

Een betere infrastructuur; meer en duidelijker signalisatie (grotere en opvallender borden bijvoorbeeld), goede en extra wegmarkeringen en een
betere verlichting. Met deze aanpassingen zou je al een groot aantal spookritten kunnen uitsluiten
Probleem blijft natuurlijk de minder nuchtere chauffeurs die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen gewoon niet meer weten wat ze doen en de mensen die opzettelijk de verkeerde kant uitrijden.
Om die terug te dringen moet je al uitpakken met zeer drastische middelen.

Wat doen als er een spookrijder opduikt?
Vertraag en houdt uiterst rechts tot je bijna op de pechstrook rijdt. Dit is de beste manier om de gevolgen van een dergelijke ontmoeting te vermijden. Studies tonen immers aan dat spookrijders sterk geneigd zijn om rechts te rijden (dus op de linkse rijstrook voor jou).
Geef eventueel signalen met je koplampen op het ogenblik dat je een spookrijder kruist. Niet eerder, anders raakt hij in paniek.
Zet je waarschuwingslichten aan en houdt halt bij de eerste praatpaal om aan de politiediensten de aanwezigheid van een spookrijder te melden. In ons land staat er om de 2 kilometer zo'n praatpaal. Het gebruik van deze noodtelefoons in plaats van een gsm biedt het voordeel dat de plaats en de rijrichting vanwaar de oproep komt, zonder fouten kan worden geregistreerd.

Wat doen als je per vergissing zelf gaat spookrijden?
Vertraag en zet je kruis- en waarschuwingslichten op. Versnel in geen geval om zo snel mogelijk de volgende oprit te bereiken.
Let goed op dat er geen enkel voertuig uit de tegenovergestelde richting opdaagt, rij naar de pechstrook en stop. Zijn er toch tegenliggers, hou dan zoveel mogelijk rechts, zodat het naderende voertuig een uitwijkmanoeuvre kan uitvoeren (naar rechts)
Verwittig onmiddellijk de politie (bij voorkeur via een praatpaal). Ze zullen je terug op weg helpen.

Videobeelden van gevaarlijk spookrijden:  

 

(bronvermelding:spookrijdenkenisbank)

 

 

 

door Blog Zonder Naam Geplaatst in Politie

Koptekst donderdagse dingen 
                                        Vandaag uitleg over Haloween…..

Omdat we eigenlijk zelf niet wisten wat Halloween nu eigenlijk in hield hebben we het één en ander voor u opgezocht. Het viel ons de laatste jaren namelijk op dat er in reclamefolders steeds meer aandacht kwam voor dit fenomeen. Veel mensen, ook hier in de regio, weten eigenlijk niet wat halloween is en versieren klakkeloos hun huis met spinrag, heksenbezems, pompoenen, spoken, enz.. Als je vraagt waarom ze het doen; Tja…. Eh… Op t.v. doen ze het ook….en het staat in de folders dat het halloween is… In onze ogen is het dus een uit den U.S.A. overgewaaid feest, net als Valentijn, waar de commercie handig gebruik van maakt om de mensen weer wat geld uit de zakken te kloppen. Tenminste, dit is onze persoonlijke mening. Maar wat is Halloween nu eigenlijk? We hebben het volgende voor u gevonden:

Halloween, ook genoemd All Hallows' eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen.

Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt. Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en roepen "trick or treat" (de keuze gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar Halloweenfeesten.afbeelding 39772 in Halloween 150x133, 7267 bytes In België en Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed aan  het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen maar wel door Halloween-feesten en het versieren van huizen.

De naam is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows' Eve, de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. Dit was een heidens feest, de katholieke kerk maakte er later Allerheiligen(avond) van. Het feest is in de negentiende eeuw door Ierse immigranten naar de Verenigde Staten gebracht.

In Engeland werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor het neer te leggen op de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen de Britse eilanden binnenvielen vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen, en ook het eren van de doden.

De aandacht die in Nederland en België aan Halloween wordt besteed stijgt, maar heeft bij lange na niet het niveau van dat in de VS. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat op 11 november in de lage landen het Sint Maartenfeest wordt gevierd. Het meest opvallende gebruik van dit feest is dus ook de deuren langs gaan met een lampion en bedelen om snoepgoed.
Vanuit Amerika heeft Halloween zich de laatste decennia over heel West-Europa verspreid, vooral onder invloed van griezelfilms, televisieseries en de commercie. Daarbij wordt de vermeende heidense achtergrond sterk benadrukt. Het feest wordt voorgesteld als een Keltisch feest van 2000 tot 5000 jaar oud. Zo wordt ingespeeld op een toenemende ontvankelijkheid van het publiek voor magie en New-Age. 

afbeelding 39779 in Halloween 144x144, 7366 bytes

 

Koptekst donderdagse dingen 
                                        Vandaag uitleg over Haloween…..

Omdat we eigenlijk zelf niet wisten wat Halloween nu eigenlijk in hield hebben we het één en ander voor u opgezocht. Het viel ons de laatste jaren namelijk op dat er in reclamefolders steeds meer aandacht kwam voor dit fenomeen. Veel mensen, ook hier in de regio, weten eigenlijk niet wat halloween is en versieren klakkeloos hun huis met spinrag, heksenbezems, pompoenen, spoken, enz.. Als je vraagt waarom ze het doen; Tja…. Eh… Op t.v. doen ze het ook….en het staat in de folders dat het halloween is… In onze ogen is het dus een uit den U.S.A. overgewaaid feest, net als Valentijn, waar de commercie handig gebruik van maakt om de mensen weer wat geld uit de zakken te kloppen. Tenminste, dit is onze persoonlijke mening. Maar wat is Halloween nu eigenlijk? We hebben het volgende voor u gevonden:

Halloween, ook genoemd All Hallows' eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen.

Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt. Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en roepen "trick or treat" (de keuze gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar Halloweenfeesten.afbeelding 39772 in Halloween 150x133, 7267 bytes In België en Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed aan  het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen maar wel door Halloween-feesten en het versieren van huizen.

De naam is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows' Eve, de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. Dit was een heidens feest, de katholieke kerk maakte er later Allerheiligen(avond) van. Het feest is in de negentiende eeuw door Ierse immigranten naar de Verenigde Staten gebracht.

In Engeland werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor het neer te leggen op de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen de Britse eilanden binnenvielen vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen, en ook het eren van de doden.

De aandacht die in Nederland en België aan Halloween wordt besteed stijgt, maar heeft bij lange na niet het niveau van dat in de VS. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat op 11 november in de lage landen het Sint Maartenfeest wordt gevierd. Het meest opvallende gebruik van dit feest is dus ook de deuren langs gaan met een lampion en bedelen om snoepgoed.
Vanuit Amerika heeft Halloween zich de laatste decennia over heel West-Europa verspreid, vooral onder invloed van griezelfilms, televisieseries en de commercie. Daarbij wordt de vermeende heidense achtergrond sterk benadrukt. Het feest wordt voorgesteld als een Keltisch feest van 2000 tot 5000 jaar oud. Zo wordt ingespeeld op een toenemende ontvankelijkheid van het publiek voor magie en New-Age. 

afbeelding 39779 in Halloween 144x144, 7366 bytes