Zondag, 23 januari 2011

Week. Zondag 
Normaliter een dag voor kerkmuziek, samenzang en overdenking.

Deze passende blog, werd gevonden op de weblog van Corfianza:

Wat een stem

 Heb je ooit het Ave Maria horen zingen door een 10-jarige; wat een supertalent.

Geplaatst op 16-8-10 op Mijn weblogmormors praatjes

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^>

Tevens wilde ik hieraan een overdenking toevoegen van Wilma

Uw wil geschiede

Vanmorgen ging de preek over zondag 49.
De tekst gingen we dus lezen in de Heidelbergse Catechismus.
Over Eigen wil verloochenen. Dat is een kruis, dat vraag ovegave!
Uw wil geschiede! Overzien we de consequenties wel van wat we bidden?
Gods wil is goed>>>>> Zijn Liefde duurt eeuwig>>>Hij zorgt voor ons als de Goede Herder: Ook al is Zijn plan voor ons niet duidelijk.
Dit te  weten; Dat God goed voor ons is; Dat is en behoort voor ons voldoende te zijn! Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd…nu nog ernaar te leren leven. Ga er maar ens aan staan! werkelijk je leven in de Handen van God leggen, en zeggen hier ben ik Here….Dat blijft moeilijk. Ik probeer het zelf wel, maar moet jullie bekennen dat ik er vaak ik faal!  Maar gelukkig mogen we elke dag weer in gebed bij God terug komen, en welk een vriend is onze Jezus!! Hij neemt ons steeds weer in genade aan!!


Gods wil allen is goed.
Van nature zijn wij tegen God.
Het enige wat Jezus van ons vraagt is om Hem te volgen.
Niet van jezelf uitgaan en je dag gaan aanpassen naar God, maar net andersom; Van God uitgaan.

Probeer net zo trouw te zijn als de engelen in de hemel. Dat is wat Jezus van ons vraagt: Neem een voorbeeld aan de engelen zegt Hij. Dat worden we uiteindeijk getroost als Hij terugkomt. Me de wederkomst. En komt er een gehele nieuwe hemel en nieuwe aarde..
Bid daarom tot eer van de Vader.
Uw wil geschiede.

Amen.

Kom, heel de schepping,geef God eer,
En buig je voor de Schepper neer.
Kom en prijs hem, halleluja.

Hemel en aarde, zing het lied
van Hem die ons het leven biedt
Kom en prijs Hem, en aanbidt hem
Halleluja, halleluja, halleluja!

Kom kerk, waarin Gods liefde woont,
en vijanden vergeving toont
Kom en prijs Hem, halleluja.
Als je gebukt gaat onder smart
en als je rust zoekt aan Gods hart
Kom en prijs Hem, en aanbidt Hem
Halleluja, o halleluja, halleluja!

Kom jong en en oud, als één groot koor
Ons loflied gaat de eeuwen door
kom en prijs hem, halleluja.
Prijs prijs de Vader, Geest en Zoon
Buig, buig nu voor zijn Heil'ge troon
kom en pijs Hem, en aanbidt Hem
Halleluja, halleluja, halleluja.

fijne zondag allemaal.
Biddendehanden_4

 

 

 

Deze blog is geplaatst op 24-6-07  op The Shelter, de weblog van Wilma.

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^><^>

Dit waren de sprokkels van de maand Januari…………….   Wij hopen dat u het leuk gevonden heeft om al deze oude logjes uit  de oude doos nog eens langs te zien komen.  Het is misschien een  idee om dit nog eens te doen. Er zijn zoveel leuke dingen te vinden!