Maandag, 28 februari 2011

Week. Mop op maandag.. 

 
Voetjes van de vloer……………….and SMILE!!

 

Een heer is aan het dansen me een knappe vrouw. Opeens valt de heer iets op. Hij zegt: 'Als ik met jou dans, stopt de muziek altijd zo vlug.' 'Dat is niet moeilijk, hoor; zegt de vrouw. Mijn man is de  orkestleider.                                                                    2635

 

Een man gaat naar een salsaclub en ziet een mooie dame die kennelijk in haar eentje uit is. Uiteindelijk weet hij een dans met haar te scoren, en als het nummer voorbij is, zegt hij: "Wat kan jij goed dansen! Maar ik moet zeggen dat ik er wel van opkijk dat je alleen bent." Ze zegt: "Ik ging eigenlijk altijd met mijn man uit dansen. Maar hij is overleden en nu ben ik voor het eerst alleen op stap." "Wat droevig… maar heb je geen vrienden of familie die met je mee kunnen?" vraagt de man. "Jawel", antwoordt ze, "maar die zijn allemaal bij de begrafenis."

                                           3531


Waarom danst Goofy voor een verkeerslicht?

 Hij denkt dat het een disco is 🙂3353

 

Twee bananen zijn aan het dansen op de muziek van de rumba. Zegt de ene banaan tegen de andere: “Leuk, hè, de rumba dansen?” Zegt de
andere banaan: “Nou, jij misschien? Maar ik krijg er een kromme rug van!”.Funny-dancer1

Dansen
 
SHAKE  YOURS JUST LIKE OURS………………….

                   3526

 

Zondag, 27 februari 2011

Week. Zondag , koor&zang 

Het woord 'dansen' in de Schrift

Omdat we in de week van het dans-thema zitten,  willen we laten zien dat ook in de Bijbel gedanst werd. Het woord 'dansen' of 'reidansen' komt in de Bijbel niet zo vaak voor. In totaal ongeveer 20 maal [daarvan ik meen slechts vijf maal in het Nieuwe Testament] – berekend met een computer-concordant. [zie voor Nieuwe Testament: Mattheüs 11:17; 14:6; Markus 6:22; Lukas 7:32; 15:25 (gerei genoemd in Staten Vertaling)];
Wanneer men deze plaatsen nauwkeurig onderzoekt, dan stelt men vast dat dit woord bij negatieve gelegenheden gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij het dansen om het gouden kalf, maar ook in zeer positieve zin, bijvoorbeeld toen David met het volk des HEEREN danste in 2 Samuël 6:14, of toen het volk door reidans haar waardering voor God tot uitdrukking bracht – zie Psalm 87:7.

Ook kan men vaststellen, dat er in geen geval sprake van is, dat man en vrouw met elkaar, dus op een of andere wijze omstrengeld, gedanst zouden hebben. Het waren of afzonderlijke personen, een geheel volk of vele vrouwen [zie bijvoorbeeld Exodus 15 ] en dit ook alleen in het Oude Testament.

Zo werd het hoofd van Johannes de Doper beloofd aan de dansende  dochter van Herodias (Markus 6:21-26) en danste ook Koning David. (2 Samuël 6:14, vers 14-16):

 En David danste met alle macht voor het aangezicht des HEEREN; en David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des HEEREN op, met gejuich en met geluid der bazuinen. En het geschiedde, toen de ark des HEEREN in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Toen zij nu de koning David zag, springende en dansende voor het aangezicht des HEEREN, verachtte zij hem in haar hart"

Over de dans van Koning David gaat het nu volgende, vrij modern gezongen, gospel.

  

Zaterdag, 26 februari 2011

Subtit. Youkebox .1.

Hebben jullie zin in een dansje?

 

………nou keuze genoeg…………  Er zijn zoveel dansen en dansliedjes dat er nog wel een keer een weekje dansen inzit. Nu gaan we aller eerst naar de D.I.S.C.O,  omvervolgens allerlei andere dansen en danssoorten tegen te komen.  Veel plezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag, 25 februari 2011

 

 Week item bij de politie

 Ook de politie mag graag een dansje doen……..

                                           zowel in binnen- als buitenland………..

Zoals Amerika:

 

 

Nigeria: 

Zweden:

 Een dansende politieagent De politie is er om ons te beschermen tegen criminelen. Maar…deze politieagent danst op straat voor zijn politie busje. Op deze agent hoeven we niet te rekenen als we hulp nodig hebben

Kortom, de politie danst de wereld rond………….