Vrijdag, 29 april 2011

Week item bij de politie

30 april wordt een grote feestdag. Als inwoner gaat u daar natuurlijk wat van merken. In positieve zin: u zit er immers ‘met uw neus bovenop’. Maar u krijgt ook te maken met bijvoorbeeld verkeersbeperkende maatregelen. We moeten ervoor zorgen dat uw woonplaats bereikbaar is voor een groot aantal bezoekers. En ook belangrijk: het moet een veilige dag worden zonder verstoringen.

Brabanders en vele anderen die op 30 april met de auto naar de binnenstad van Weert of Thorn willen om daar Koninginnedag te vieren, kunnen dat vergeten. Tijdens het bezoek van de koninklijke familie geldt  een noodverordening waardoor geen voertuigen worden toegestaan in de binnenstad. "Mensen van buiten kunnen het beste met het openbaar vervoer komen", aldus locoburgemeester Anton Kirkels die gistermiddag diverse maatregelen voor Koninginnedag presenteerde.

Die noodverordening moet de veiligheid van de koninklijke familie en alle inwoners en bezoekers aan Weert  en Thorn garanderen. Kirkels verwacht in totaal zestig- tot tachtigduizend bezoekers tijdens de diverse evenementen.

In de noodverordening staat dat de binnenstad in vier ringen wordt ingedeeld. De indeling van de binnenste twee ringen zijn vanwege veiligheidsvoorschriften nog niet bekendgemaakt. In dat gebied worden diverse activiteiten met de koninklijke familie gehouden. In de twee ringen daarbuiten geldt vanaf vrijdag 29 april 5.00 uur een inrijdverbod. Weertenaren en inwoners van Thorn kunnen dan nog wel de stad uit, maar voertuigen komen er niet meer in. In ring 3 en 4 zijn in totaal 3500 adressen aangeschreven. Al die mensen moeten hun auto elders parkeren. Weert zoekt momenteel nog naar geschikte locaties hiervoor.

Om de veiligheid van al die duizenden bezoekers, de Koninklijke familie en natuurlijk de inwoners te garanderen geldt er vanaf 28 april een aantal veiligheidsvoorschriften. Hiervoor is een speciale Koninginnedagverordening uitgevaardigd. Zo geldt er op 30 april tussen 04.00 en 12.00 uur bijvoorbeeld een alcoholverbod.  Verder komen er tussen 14 april en 1 mei op een aantal plekken camera’s te hangen.

      Meer Info op:                        

Veiligheidsvoorschriften optocht

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
t.b.v. optocht Koninginnedag 30 april

Om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen voor optochten e.d. geven wij u hierbij de regels waaraan u zich als wagenbouwer en /of deelnemer van de optocht dient te houden:

a. – De wagens dienen rondom relingen te hebben waardoor kinderen en/of ouders beschermd worden tegen het van de wagen vallen.
b. – Op de wagen dienen bankjes of stoeltjes gemonteerd te zijn waarop de kinderen en/of ouders dienen plaats te nemen.
c. – Naast iedere wagen waarop kinderen mee rijden dienen aan weerszijden van die wagens ouders mee te lopen. Dit om de kinderen in de gaten te kunnen houden.
d. – Met de wagens dient tijdens de optocht stapvoets gereden te worden waarbij de instructies van de politie en het oranjecomité opgevolgd dienen te worden.
e. – Het trekkende voertuig dient aan de wettelijke eisen te voldoen (deugdelijke verlichting, spiegels enz.), verzekerd te zijn en bereden te worden door personen van 18 jaar of ouder en in het bezit van rijbewijs

 

Woensdag, 27 april 2011

Week.Woensdag 1

Nu de pasen achter ons ligt, gaan we ons voorbereiden op Koninginnedag!

Nu wordt de verjaardag van koningin  Beatrix nog steeds op 30 april gevierd, de verjaardag van koningin Juliana.  Vandaar dat we de komende dagen juist haar in het zonnetje zetten!

Bij deze een mini-documantaire over Juliana.

 

Maandag, 25 april 2011

Week. Mop op maandag.. 
 Vandaag, op paasmaandag, paasmoppen…. met veel, héééééél vééééél eieren!!!

 

Het is zondagmorgen en de familie zit aan het  paasonbijt. Jantje zegt: "Mammie, mijn ei smaakt zo vreemd." Moeder reageert boos: "Houd je mond en eet het op. Over het eten mag niet worden gezeurd."
Jantje eet door, en vraagt een minuutje later: "Mammie, moet ik het snaveltje ook opeten?

                                       afbeelding 16368 in Pasen 318x267, 55157 bytes

De haan komt in het kippenhok en duwt een gigantisch struisvogelei voor zich uit. Goedemorgen dames," zegt hij tegen de kippen, "ik wil niet drammen hoor, maar ik wou jullie toch eens laten zien wat men elders zoal presteert."

                                                   afbeelding 40987 in Pasen 87x107, 12924 bytes

 

De juf vraagt aan Jantje: "Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren hebben we dan samen?" Waarop Jantje antwoordt: "Maar juf, ik kan helemaal geen eieren leggen!"

                                                        afbeelding 16367 in Pasen 116x102, 6646 bytes

 

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hallo, hoe is het tegenwoordig met je vader?"

"Goed," antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat.afbeelding 40957 in Pasen 108x52, 2865 bytes                  

 

Uitblazen

Paaseiland