Week. Maandag mop

Deze week is het Hemelvaart….. dus hemelse mopjes vandaag….

Jantje mag met zijn vader mee naar Amerika op zakenreis. Als ze samen naar een zakendiner gaan in een wolkenkrabber kijkt Jantje zijn ogen uit: wauw, wat een hoog gebouw. Ja, zegt vader, zo’n gebouwen hebben ze hier allemaal. Afijn, ze stappen in de lift en op een gegeven moment vraagt Jantje aan zijn vader: Weet God wel dat wel komen???

 Grappenmaker

 

 

 

 

  

Drie vrienden zijn tijdens een auto ongeluk overleden en zitten voor een in-take interview bij Petrus. Petrus vraagt hen: “Als je in je kist ligt opgebaard, met al je vrienden en familie om je heen, wat zou je dan het liefst van ze willen horen?” De eerste man zegt: “Ik zou graag horen, dat men zegt dat ik een fantastische dokter was, een fijne vader voor mijn kinderen en een liefhebbende man” De tweede man zegt: “Ik wil graag dat de mensen over mij spreken als de uitermate goede leraar die voor een groot aantal kinderen een belangrijke rol heeft gespeeld” De derde man zegt: “Ik zou de mensen graag horen zeggen .. Kijk, hij beweegt!” Drfun2

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een man bij Sint-Pieter aan de hemelpoort. Sint-Pieter vraagt hem of hij tijdens zijn leven op Aarde ooit een goede daad gedaan heeft, waardoor hij zonder twijfel in de hemel thuishoort. “Ik kan mij wel zoiets herinneren”, zegt de man. “Ik passeerde een parking langs de autosnelweg waar een groep Hell’s Angels hadden halt gehouden en bezig waren een paar vrouwen lastig te vallen. Ik riep dus dat ze daar moesten mee ophouden, maar dat hielp niet echt. Toen ben ik op de grootste Hell’s Angel toe gestapt, heb hem van zijn motor gesleurd, hem op de grond gesmeten, een slag op zijn neus verkocht en zijn neuspiercing uitgetrokken. Toen heb ik naar de andere Hell’s Angels geroepen: ‘En nu oprotten jullie, of ik leg jullie er allemaal naast!'” Sint-Pieter was onder de indruk en vroeg: “Wanneer was dat precies?” Antwoordt de man: “Een paar minuten geleden, denk ik.” Atheistheaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paus loopt in de tuinen van het Vaticaan en valt in het drijfzand. Hij zakt er tot zijn middel in. Toevallig ziet een brandweerman op de fiets het en biedt de Paus hulp aan. “Nee”, zegt de Paus, “De heer zal mij redden!” ’s Middags als de brandweerman terug rijdt naar huis, ziet hij dat de Paus is weggezakt tot zijn borst. Weer biedt hij de Paus hulp aan. “Nee”, zegt de paus, “De heer zal mij redden!” Als de brandweerman ’s avonds gegeten heeft zit ’t ‘m toch niet lekker en gaat nog even bij de Paus kijken. Deze staat het water nu echt aan de lippen. “Hier heb je een touw, pak aan man, want je verzuipt!” zegt de brandweerman, maar de Paus blijft stoïcijns en zegt: “Nee, de heer zal mij redden!” Hij heeft dit nauwelijks gezegd of hij is al verzopen. Als de paus bij de hemelpoort komt maakt hij een hoop stampij. Hij is toch zijn hele leven vroom geweest, waarom heeft de heer hem dan niet geholpen. “Nou nou”, zegt Petrus, niet zo heet gebakerd, we hebben God beter het tot 3 KEER toe een brandweerman laten sturen!”

God

 

Week. Maandag mop

Deze week is het Hemelvaart….. dus hemelse mopjes vandaag….

Jantje mag met zijn vader mee naar Amerika op zakenreis. Als ze samen naar een zakendiner gaan in een wolkenkrabber kijkt Jantje zijn ogen uit: wauw, wat een hoog gebouw. Ja, zegt vader, zo’n gebouwen hebben ze hier allemaal. Afijn, ze stappen in de lift en op een gegeven moment vraagt Jantje aan zijn vader: Weet God wel dat wel komen???

 Grappenmaker

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie vrienden zijn tijdens een auto ongeluk overleden en zitten voor een in-take interview bij Petrus. Petrus vraagt hen: “Als je in je kist ligt opgebaard, met al je vrienden en familie om je heen, wat zou je dan het liefst van ze willen horen?” De eerste man zegt: “Ik zou graag horen, dat men zegt dat ik een fantastische dokter was, een fijne vader voor mijn kinderen en een liefhebbende man” De tweede man zegt: “Ik wil graag dat de mensen over mij spreken als de uitermate goede leraar die voor een groot aantal kinderen een belangrijke rol heeft gespeeld” De derde man zegt: “Ik zou de mensen graag horen zeggen .. Kijk, hij beweegt!” Drfun2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een man bij Sint-Pieter aan de hemelpoort. Sint-Pieter vraagt hem of hij tijdens zijn leven op Aarde ooit een goede daad gedaan heeft, waardoor hij zonder twijfel in de hemel thuishoort. “Ik kan mij wel zoiets herinneren”, zegt de man. “Ik passeerde een parking langs de autosnelweg waar een groep Hell’s Angels hadden halt gehouden en bezig waren een paar vrouwen lastig te vallen. Ik riep dus dat ze daar moesten mee ophouden, maar dat hielp niet echt. Toen ben ik op de grootste Hell’s Angel toe gestapt, heb hem van zijn motor gesleurd, hem op de grond gesmeten, een slag op zijn neus verkocht en zijn neuspiercing uitgetrokken. Toen heb ik naar de andere Hell’s Angels geroepen: ‘En nu oprotten jullie, of ik leg jullie er allemaal naast!'” Sint-Pieter was onder de indruk en vroeg: “Wanneer was dat precies?” Antwoordt de man: “Een paar minuten geleden, denk ik.” Atheistheaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paus loopt in de tuinen van het Vaticaan en valt in het drijfzand. Hij zakt er tot zijn middel in. Toevallig ziet een brandweerman op de fiets het en biedt de Paus hulp aan. “Nee”, zegt de Paus, “De heer zal mij redden!” ’s Middags als de brandweerman terug rijdt naar huis, ziet hij dat de Paus is weggezakt tot zijn borst. Weer biedt hij de Paus hulp aan. “Nee”, zegt de paus, “De heer zal mij redden!” Als de brandweerman ’s avonds gegeten heeft zit ’t ‘m toch niet lekker en gaat nog even bij de Paus kijken. Deze staat het water nu echt aan de lippen. “Hier heb je een touw, pak aan man, want je verzuipt!” zegt de brandweerman, maar de Paus blijft stoïcijns en zegt: “Nee, de heer zal mij redden!” Hij heeft dit nauwelijks gezegd of hij is al verzopen. Als de paus bij de hemelpoort komt maakt hij een hoop stampij. Hij is toch zijn hele leven vroom geweest, waarom heeft de heer hem dan niet geholpen. “Nou nou”, zegt Petrus, niet zo heet gebakerd, we hebben God beter het tot 3 KEER toe een brandweerman laten sturen!”

God

 

Week item bij de politie
 Ook binnen het leger hebben we een politievorm. De Marechausee.            

De taken van de Koninklijke Marechaussee zijn vastgelegd in artikel 6 van de Politiewet 1993. Hieronder vallen onder meer:

  * politietaken ten behoeve van Defensie 

MPZ (Militaire Politie Zorg) Dit is dus gewoon ‘agentje’ spelen bij defensie (personeel en locatie), onderzoeken doen in Defensie en verkeerscontrole (militair) doen.

  * politietaken op Schiphol en andere aangewezen luchthavens

                                                 

MTV ( Mobiel Toezicht Veiligheid ) Dit is de controle op inreizende ‘vreemdelingen’ op de ‘binnengrenzen’ Er wordt gecontroleerd op nationaliteit ( Mag diegene in NL zijn met zijn/haar nationaliteit ), Identiteit ( Is hij diegene die hij beweert te zijn / te laten zien ), en verblijfsrechtelijke status ( Mag deze persoon NL in ).

  * bijstand aan, assistentie van en samenwerking met Nederlandse politie

Tegenwoordig zie je steeds meer dat de Marechaussee belast wordt met gewone politietaken. Marechaussees die in de

                        

  * bewaking van de buitengrenzen (grensbewaking) van het Schengen-gebied en het binnenlands vreemdelingentoezicht langs de ‘binnengrenzen’ met het Mobiel Toezicht Vreemdelingen

MTV ( Mobiel Toezicht Veiligheid ) Dit is de controle op inreizende ‘vreemdelingen’ op de ‘binnengrenzen’ Er wordt gecontroleerd op nationaliteit ( Mag diegene in NL zijn met zijn/haar nationaliteit ), Identiteit ( Is hij diegene die hij beweert te zijn / te laten zien ), en verblijfsrechtelijke status ( Mag deze persoon NL in ). GB ( Grens Bewaking ) Dit is de ‘paspoortcontrole’ op bijvoorbeeld Schiphol. Wordt erg veel gedaan ook op andere locaties als Schiphol.        

  * waken voor de veiligheid van de leden en paleizen van het Koninklijk Huis

BKH (Beveiliging Koninklijk Huis) Dit is de bewaking van het Koninklijk huis. Zowel de paleizen als de personen zelf worden door deze groep bewaakt. Ook het huis van de minister president wordt door de Kmar bewaakt en beveiligd.

  * beveiliging en bewaking van De Nederlandsche Bank en begeleiding van geldtransporten van de Nederlandsche Bank

  * beveiliging van de ambtswoning van de minister-president

Dit waren we in Nederland niet gewend. Wordt wel steeds gewoner. Dit is goed voor de politie, die extra bijstand krijgt. Ook goed voor de Marechaussee, die op deze manier werkt aan de werkervaring en kennis op peil houdt.