Zaterdag 28 mei 2011

Subtit. Youkebox .2.

En vandaag natuurlijk…..Soldaten muziek van  vroeger en nu!
 

 

 

(excuses voor de late publicatie; we hebben problemen met óf de computer óf het internet of misschien wel beiden, dat kan ook nog. Het is in  ieder geval allemaal heel traag en bijna tot vastlopen aan toe…. Mochten eerdaags even uit de lucht zijn…. dan is dit waarschijnlijk om de boel even na te laten kijken of te herstellen. Tja, tenzij de problemen zich vanzelf oplossen natuurlijk….. )

Vrijdag, 27 mei 2011

Week item bij de politie
 Ook binnen het leger hebben we een politievorm. De Marechausee.            

De taken van de Koninklijke Marechaussee zijn vastgelegd in artikel 6 van de Politiewet 1993. Hieronder vallen onder meer:

  * politietaken ten behoeve van Defensie 

MPZ (Militaire Politie Zorg) Dit is dus gewoon ‘agentje’ spelen bij defensie (personeel en locatie), onderzoeken doen in Defensie en verkeerscontrole (militair) doen.

  * politietaken op Schiphol en andere aangewezen luchthavens

                                                 

MTV ( Mobiel Toezicht Veiligheid ) Dit is de controle op inreizende ‘vreemdelingen’ op de ‘binnengrenzen’ Er wordt gecontroleerd op nationaliteit ( Mag diegene in NL zijn met zijn/haar nationaliteit ), Identiteit ( Is hij diegene die hij beweert te zijn / te laten zien ), en verblijfsrechtelijke status ( Mag deze persoon NL in ).

  * bijstand aan, assistentie van en samenwerking met Nederlandse politie

Tegenwoordig zie je steeds meer dat de Marechaussee belast wordt met gewone politietaken. Marechaussees die in de

                        

  * bewaking van de buitengrenzen (grensbewaking) van het Schengen-gebied en het binnenlands vreemdelingentoezicht langs de ‘binnengrenzen’ met het Mobiel Toezicht Vreemdelingen

MTV ( Mobiel Toezicht Veiligheid ) Dit is de controle op inreizende ‘vreemdelingen’ op de ‘binnengrenzen’ Er wordt gecontroleerd op nationaliteit ( Mag diegene in NL zijn met zijn/haar nationaliteit ), Identiteit ( Is hij diegene die hij beweert te zijn / te laten zien ), en verblijfsrechtelijke status ( Mag deze persoon NL in ). GB ( Grens Bewaking ) Dit is de ‘paspoortcontrole’ op bijvoorbeeld Schiphol. Wordt erg veel gedaan ook op andere locaties als Schiphol.        

  * waken voor de veiligheid van de leden en paleizen van het Koninklijk Huis

BKH (Beveiliging Koninklijk Huis) Dit is de bewaking van het Koninklijk huis. Zowel de paleizen als de personen zelf worden door deze groep bewaakt. Ook het huis van de minister president wordt door de Kmar bewaakt en beveiligd.

  * beveiliging en bewaking van De Nederlandsche Bank en begeleiding van geldtransporten van de Nederlandsche Bank

  * beveiliging van de ambtswoning van de minister-president

Dit waren we in Nederland niet gewend. Wordt wel steeds gewoner. Dit is goed voor de politie, die extra bijstand krijgt. Ook goed voor de Marechaussee, die op deze manier werkt aan de werkervaring en kennis op peil houdt.

 

                                 

 

 

 

 

door Blog Zonder Naam Geplaatst in School

Donderdag, 26 mei 2011

Week donderdagse dingen.1.

 
 
 
 
 Het leger moet bezuinigen… De tanks worden verkocht dus:

 

 Ook de helikopters moeten aan de grond blijven, dus oefenen we nu zo:

 

Op vervoer van het personeel:

 met-16-man-op-1-brommertje

 

En ook op onderhoud van matrieel wordt bezuinigd..

En op de kleding:
Zo ook op de persoonlijke hygiëne van het personeel…
En als we worden uitgzonden moeten we zelfs bijklussen om uit de kosten te komen!
Dus jongens…. meld je nu aan; Het leger maakt een man van je!

Maandag, 23 mei 2011

Week. Mop op maandag..

 

Een Belg, een Duitser en een Nederlander werden tijdens de Golf-oorlog gevangen genomen door Saddam Hoessein. Na een oneerlijk proces werden ze alle drie veroordeeld tot 10 stokslagen waarna ze in vrijheid zouden worden gesteld. Echter Saddam is in een goede bui en zegt, "Omdat jullie Europeanen zijn mogen jullie eerst nog 1 wens doen." "Nou", zegt de belg bind mij maar een mat op mijn rug. De Belg krijgt een mat op zijn rug gebonden, maar na 10 stokslagen toont de Belg echter weinig tekenen van leven meer. De Duitser kiest er voor om een matras op zijn rug te krijgen. En ook de Duister krijgt 10 stokslagen en heeft nog ontzettende pijn. Als de Nederlander aan de beurt is zegt Saddam, "Omdatjij Nederlander bent mag jij maar liefst 2 wensendoen.". De Nederlander zegt, "Dan wil ik 20 in plaats van 10 stokslagen".Saddam kijkt een beetje raar maar vraagt toch, "Wat is dan je tweede wens". Waarop de Nederlander antwoord, "Bind die Duitser maar op mijn rug."

                                                               afbeelding 97944 in Leger 109x66, 11862 bytes

 De belgische landmacht heeft niet mee gevochten in de oorlog; de kogel was zoek. De luchtmacht ook niet; de piloot was ziek. De marine ook niet; er stond geen wind…..

071025Cb

Een soldaat komt bij een kolonel. zegt de soldaat tegen de kolonel: "Ik wil generaal worden!" Zegt de kolonel: "Ben je gek?"  Zegt de soldaat: "Nee, moet dat dan ?"

                                                 afbeelding 97948 in Leger 130x70, 16977 bytes

Aan weerskanten van de Maas wordt er patrouille gelopen. Aan de ene kant loopt een Nederlandse soldaat, aan de andere kant een Belgische soldaat. Het is vroeg in de morgen en er staat nog wat mist op het water. De Nederlandse soldaat vraagt zich af bij welk onderdeel de Belgische soldaat zal zitten. Hij wil het met gebaren aan de Belg vragen. De Nederlander maakt een fladderend gebaar en roept: "Zit je bij de luchtmacht?" De Belg kijkt, maar geeft geen antwoord. De Nederlander maakt een zwemmend gebaar en roept: "Zit je bij de marine?" De Belg kijkt weer, maar geeft geen antwoord. De Nederlander denkt: "Hij zit dus niet bij de luchmacht en niet bij de marine. Dan zit hij zeker bij de landmacht. Misschien is ie wel bij de stoottroepen." De Nederlander maakt het gebaar met een vinger in een gat en roept: "Zit je bij de stoottroepen?" De Belg kijkt, maar zwijgt. "Misschien zit hij bij de verkenners." De Nederlander maakt een gebaar van een verrekijker en roept: "Zit je bij de verkenners? "Dan gooit de Belg zijn geweer op de grond en rent weg naar de kazerne. "Wat kom jij hier doen?" vraagt de commandant: "Jij moet patrouille lopen bij de Maas." "Ik ben gek, " zegt de Belg, "aan de overkant loopt een idiote Nederlanderdie zegt tegen mij: (vlieggebaar) als straks de mist gezakt is, (zwemgebaar) dan zwem ik naar de overkant, (vinger-in-gat-gebaar) en dan naai ik je (verrekijkergebaar) tot u zulke kleine ogen hebt."

                                        afbeelding 97941 in Leger 73x83, 8019 bytes                     

  

Luitenant: 'Luister sjefke, morgen komt de generaal op bezoek en hij gaat je 3 vragen stellen, dus ik wil dat je op elke vraag een juist antwoord geeft, oke?' Sjefke: 'Oke luitenant.' Luitenant: 'We zullen eens oefenen: Hoe lang zit je al in het leger?' Sjefke: '3 maand meneer.' Luitenant: 'Hoe oud ben je?' Sjefke: '23 jaar meneer.' Luitenant: 'Wat lust je het liefst wijn of bier?' Sjefke: 'Allebei meneer.' Luitenant: 'Goed zo, ik wil dat je morgen exact hetzelfde zegt.'
De volgende dag komt de generaal bij Sjefke:
Generaal: 'Hoe oud ben je?' Sjefke: '3 maand meneer.' Generaal: 'WAT???? Hoe lang zit je al in het leger?' Sjefke: '23 jaar meneer.' Generaal: 'Zeg hou je me nu voor de zot of voor de gek?' Sjefke: 'Allebei meneer.'

 

                                          

Wl_plezier_in_je_werk 

 

Vrijdag, 20 mei 2011

Week item bij de politie 
 

Zoals u ziet heeft ook de sterke arm der wet een neus voor alles wat groeit en bloeit. Zo hebben bepaalde planten een sterke aantrekkingskracht op politieagenten, zoals bijvoorbeeld de hennepplant.

 5

De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepteelt zorgt in woonwijken voor overlast zoals:  stank, en schade aan woningen. Ook is de georganiseerde criminaliteit veelal bij de hennepteelt betrokken. Alle vormen van het kweken van hennep, dus ook stekken, knippen of drogen, zijn illegaal en dus strafbaar. Het kweken van hennep lijkt lucratief maar de risico’s zijn enorm.  Er is altijd grote kans op brand en ontploffing, kortsluiting en wateroverlast. Een hennepkwekerij is niet alleen gevaarlijk voor de hennepkweker maar ook voor direct omwonenden. Ook het woon- en leefklimaat in de buurt gaat achteruit door de toenemende kans op geweld en drugshandel als gevolg van de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Vaak zitten namelijk zware criminelen achter de hennepteelt.

Door samen te werken kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Ook kan met een integrale aanpak een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd. Verschillende partijen kunnen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de aanpak van hennepteelt: gemeenten, politie, brandweer, belastingdienst, energiebedrijven, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

// <![CDATA[// &lt;![CDATA[// &amp;lt;![CDATA[De volgende signalen kunnen wijzen op een hennepkwekerij:&amp;lt;UL&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Stankoverlast door een vreemde lucht (zoals bij een coffeeshop)&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Geluidsoverlast van afzuiginstallaties&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Warme muren&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Condensvorming op de ramen&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Schommelingen in de stroomsterkte (zoals knipperende lampen)&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Licht in de kamer dat altijd blijft branden&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI&amp;gt;Afgeplakte ramen, dichte gordijnen en ramen die nooit opengaan&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;LI jQuery1304367812541=&amp;quot;34&amp;quot;&amp;gt;Bewoners die zelden of op vaste uren thuis zijn&amp;lt;/LI&amp;gt;&amp;lt;/UL&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt;&amp;lt;STRONG&amp;gt;Vermoed u een kwekerij bel dan met de politie (0900-8844) of als u liever anoniem wil blijven: bel dan Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).&amp;lt;/STRONG&amp;gt;]]&amp;gt;// ]]&gt;// ]]>

Wordt iemand betrapt op het kweken van hennep dan zijn de gevolgen voor betrokkene groot. De hennepkwekerij wordt geruimd op kosten van de overtreder en hij wordt strafrechtelijk vervolgd, verkregen winsten worden teruggevorderd, bij huur volgt uitzetting door de verhuurder en ontbinding van het huurcontract, schade aan de woning en gestolen energie worden verhaald, gas en stroom worden afgesloten en de belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen met een eventuele boete. Uiteraard worden ook de criminelen achter de georganiseerde hennepteelt opgespoord en vervolgd.

Laat u dus niet verleiden tot het kweken van hennep als u financiële problemen heeft.

Hennepkwekerij