Week item bij de politie 
 

Zoals u ziet heeft ook de sterke arm der wet een neus voor alles wat groeit en bloeit. Zo hebben bepaalde planten een sterke aantrekkingskracht op politieagenten, zoals bijvoorbeeld de hennepplant.

 5

De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepteelt zorgt in woonwijken voor overlast zoals:  stank, en schade aan woningen. Ook is de georganiseerde criminaliteit veelal bij de hennepteelt betrokken. Alle vormen van het kweken van hennep, dus ook stekken, knippen of drogen, zijn illegaal en dus strafbaar. Het kweken van hennep lijkt lucratief maar de risico’s zijn enorm.  Er is altijd grote kans op brand en ontploffing, kortsluiting en wateroverlast. Een hennepkwekerij is niet alleen gevaarlijk voor de hennepkweker maar ook voor direct omwonenden. Ook het woon- en leefklimaat in de buurt gaat achteruit door de toenemende kans op geweld en drugshandel als gevolg van de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Vaak zitten namelijk zware criminelen achter de hennepteelt.

Door samen te werken kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Ook kan met een integrale aanpak een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd. Verschillende partijen kunnen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de aanpak van hennepteelt: gemeenten, politie, brandweer, belastingdienst, energiebedrijven, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

// <![CDATA[ // // ]]>

Wordt iemand betrapt op het kweken van hennep dan zijn de gevolgen voor betrokkene groot. De hennepkwekerij wordt geruimd op kosten van de overtreder en hij wordt strafrechtelijk vervolgd, verkregen winsten worden teruggevorderd, bij huur volgt uitzetting door de verhuurder en ontbinding van het huurcontract, schade aan de woning en gestolen energie worden verhaald, gas en stroom worden afgesloten en de belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen met een eventuele boete. Uiteraard worden ook de criminelen achter de georganiseerde hennepteelt opgespoord en vervolgd.

Laat u dus niet verleiden tot het kweken van hennep als u financiële problemen heeft.

Hennepkwekerij