Ook bij uw beste kameraad werd, en wordt in sommige gevallen nog steeds, gebruik gemaakt van de tekentalenten en creativiteit van de  mens. (en de computer) Dit om compositietekeningen te maken ten behoeve van daderherkenning.

Een compositiefoto of compositietekening is een op basis van beschrijvingen door getuigen gemaakte afbeelding van een onbekend persoon. Compositiefoto’s worden meestal door de politie bij het publiek onder de aandacht gebracht om verdachten van ernstige misdrijven te identificeren. Deze afbeeldingen worden dan bijvoorbeeld getoond in politieberichten op tv, in huis-aan-huisbladen of in het tv-programma Opsporing Verzocht.
VervaardigingVoor het vervaardigen van een zo goed mogelijk gelijkende compositiefoto bestaan tegenwoordig speciale computerprogramma’s. Deze leveren vaak fraaie afbeeldingen op, die echter ook een te grote nauwkeurigheid van de details kunnen suggereren.
Voordat deze programma’s er waren, werden compositiefoto’s gemaakt door als een soort legpuzzel een gezicht samen te stellen uit steeds verschillend uitziende delen van een gezicht. Ook werden door speciaal geoefende tekenaars wel eens compositietekeningen gemaakt.

Resultaten
Bij een goede getuigenbeschrijving kan een compositiefoto ontstaan waarin de gezochte persoon is te herkennen, maar dit is onzeker omdat de getuige de gezochte persoon vaak maar kort heeft gezien. Daarom wordt een echte afbeelding, bijvoorbeeld van een bewakingscamera, al snel geschikter geacht voor identificatie dan een compositiefoto, zelfs indien de echte afbeelding weinig gedetailleerd is.

Toch zijn er in het verleden belangrijke successen geboekt met compositieafbeeldingen. In Oostenrijk werd in het begin van de jaren zeventig de seriemoordenaar Harald Sassak herkend aan de hand van een compositietekening.

                                       
Software maakt compositie-tekening

Een Britse onderzoeker heeft software ontwikkeld die behendiger is in het maken van compositietekeningen dan een menselijke tekenaar of software die gezichtskenmerken uit een database combineert. De nieuwe software maakt gebruik van het feit dat het vaak wel mogelijk is om iemands gezicht te herkennen, maar lastiger om gezichtskenmerken op te diepen uit je geheugen en die vervolgens te beschrijven.

Beoordeling van negen gezichten
Omdat het voor veel getuigen lastig is om zich iemands gezichtskenmerken tot in detail te herinneren, gooide Solomon het over een andere boeg. Zijn software maakt negen verschillende basistekeningen op basis van een zeer grove beschrijving. De getuige geeft aan welke het meest en welke het minst lijken. Vervolgens maakt de software nieuwe gezichten, steeds op basis van de reacties van de getuige

Wilt u zelf een compositietekening maken? Klik hier .