En toen kwam er een olifant met een hele lange snuit
en die blies er weer een blogje uit!!!!

Olifanten hebben namelijk een zeer goed geheugen!

 O ja, en dan deze nog…… Wie kent ‘m niet: De rolo-reclame!

En voor wie geen geheugen als een olifant heeft, biedt een leuke USB-stick wellicht uitkomst; enne….. ze zijn er vast ook in de vorm van een olifant!

 

Het geheugen

Ik heb me altijd verbaasd over het onwaarschijnlijke fotografische geheugen van wielrenners. Je vroeg Briek Schotte met welke vier renners hij was ontsnapt in Gent-Wevelgem van 1955 en hij ratelde prompt de namen af van Keteleer, Impanis, Noyelle en Kubler. Hij kon je vertellen met welke truitjes ze reden, welke kleur hun drinkbus had, dat de linkerveter van Impanis los zat. Het kwam telkens terug, bij alle renners die ik sprak: een opmerkelijk vermogen om een wedstrijdsituatie van vroeger tot in de kleinste details op te roepen.
Pas toen ik zelf wat aan fietsen toe kwam, begreep ik beter het opslagmechanisme. Het heeft met het fietsen zelf te maken. Op een fiets ben je hoe dan ook geconcentreerd. Een mens wordt niet op een fiets geboren. Wie fietst, geeft zich over aan de fysica van een vreemd toestel. Fietsen is allesbehalve natuurlijk of evident. Het moet, met vallen en opstaan, aangeleerd worden. Het is ook een erg complexe bezigheid, waar snelheid, versnelling, remmen, gewichtsverdeling en sturen aan te pas komt. Wie wandelt, kan zich geestelijk veel meer verwijderen van zijn beweging, die natuurlijker en eenvoudiger is. Fietsen vergt een grotere focus en scherpt op die manier de zinnen aan.
Ook ik stelde vast hoe ik een fietstocht achteraf haarfijn kon reconstrueren. Ik herinnerde mij waar en wanneer ik op het fietspad had moeten uitwijken om een tegemoetkomende dame (ze had een zwartwit pied-de-poule-mutsje op) met tasje aan het stuur te ontwijken. Ik zag de geoefende wielertoerist die mij op zijn Giant-fiets voorbij stoof. Hij had witte sokjes aan waar een Farm Frites-logo op stond. Ik weet nog hoe ik in een bocht, die ik normaal op volle snelheid neem, moest afremmen omdat er grint lag op de weg. De textuur van asfalt, de rand van een voetpad, de houten paaltjes met witte bovenrand aan het einde van het jaagpad: je ziet het nog allemaal voor je.
Nu nog steeds zie ik het ontstellende tafereel waarbij voor mijn ogen een telgje uit een eendenfamilie werd weggerukt. Ik fietste op het jaagpad langs de Leie, waar de rivier de grens vormt met Frankrijk. Ter hoogte van Bousbecque (Boesbeke) probeerde een moedereend zich met haar kroost uit de voeten te maken voor een aanstormende Leie-aak. Eén kuiken had zich te ver van het gezinnetje gewaagd en merkte te laat de boot op. Onder het snijdende gekwaak van mama-eend verdween het kleintje in het zog voor de boeg. Ik stopte meteen en wachtte met het gevederde gezin de passage van de boot af. We monsterden samen het kolkende water achter het roer, in de hoop dat het kuiken weer zou opduiken. Er was, behalve het wegtrekkende gestamp van de aakmotor, alleen stilte.
We hebben tevergeefs gewacht.

(colom van Rik Vanwalleghem, Grinta! febriari, 2007)
 

…Soms, heel soms, kun je weleens niet op het goede woord komen… Hoe heette het ook alweer…..

……eh…..Kunnen jullie ze onthouden en door vertellen?
Deze week: ons geheugen………

Wat is een blondje met zaagsel in haar handtas?

Een blondje met extern geheugen!

                 
Frits gaat naar de dokter en zegt: “Ik heb een probleem ik vergeet altijd alles.” De dokter antwoord: “Oei dat is ernstig…….. en dat is dan € 35. Frits kijkt verbaast en zegt: “Maar u heeft niets gedaan!” Waarop de dokter antwoord: “O jee, het probleem is ernstig… u zal nog eens terug moete komen…”

                                                                                                                                

Wat hebben mannen gemeen met computers?
Niemand begrijpt waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd te weinig geheugen

                                            
                                                 
Vraag aan de dokter: Tast deze ziekte werkelijk je geheugen aan?
Arts: Ja.
Vraag aan de dokter: Op welke manier tast ze je geheugen aan?
Arts: Dat ben ik vergeten.
Vraag aan de dokter: U bent dat vergeten… Kunt u ons een voorbeeld geven van wat u vergeten bent…

                                                                                                  

Een man gaat naar de dokter en tegen de dokter: “Dokter u moet me helpen;wat men mijm ook verteld, ik vergeet alles meteen!”
Vraagt de dokter:. “Hoelang heeft u dat al??”
Zegt de man:. “Wat.? ”
                                  

Voor de familie: Niet vergeten!!!!!

Juf Anita trouwt!
De weblog van Anita is te vinden op:


en verder……….

Vandaag even wat saaie informatie van onze beste kameraad…..

Wat heeft de politie met een huwelijk te maken? Op zich niet veel, maar dit veranderd in het geval van een huwelijk met een buitenlandse partner.
In 1994 is de Wet Voorkoming Schijnhuwelijk van kracht gegaan. Volgens deze wet moet een paar waarbij tenminste één van de aanstaande echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezit bij een voorgenomen huwelijk eerst om advies vragen bij de vreemdelingendienst. De vreemdelingendienst controleert de motieven van het voorgenomen huwelijk en brengt advies uit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wet voorkoming schijnhuwelijk heeft als doel het voorkomen dat een vreemdeling op onechte gronden een verblijfsrechtelijke status (verblijfsvergunning) krijgt.
Zolang de vreemdeling niet beschikt over een onbeperkte duur van de verblijfsvergunning, dus ook bij een tijdelijke verblijfsvergunning (vergunning tijdelijk verblijf; VTV), zal bij een voorgenomen huwelijk de ambetnaar van de burgelijke stand te dienen beschikken van een verklaring van de korpschef van de politie waarin een advies staat met het oog op medewerking verlenen aan het huwelijk. De korpschef kan hiervoor een M46 formulier afgeven.
Verdenkingen schijnhuwelijk zullen ontstaan wanneer de verblijfgever (referent) eerder met een vreemdeling een relatie heeft gehad, er een groot leeftijdsverschil tussen beiden is, als de vreemdeling uit bepaalde landen komt, uw partner een asielzoeker is, of als de vreemdeling eerder onsuccesvol gepoogd heeft om Nederland binnen te komen. Het is aan de korpschef om aannemenlijk te maken dat er sprake is van een schijnhuwelijk (dus met gegronde redenen)
Een ambtenaar van de burgelijke stand mag het advies opzij leggen, als hij wel in de oprechtheid van het voorgenomen huwelijk geloofd.

Wat is een M46 formulier?

Het M46 formulier is min of meer een opdracht aan de korpchef van de politie om te komen tot een advies inzake een voorgenomen huwelijk. Het advies, een ingevuld M46 formulier en door de korpschef voorzien advies, wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand toegezonden.
Een M46 formulier kan in de regel op het gemeentehuis worden verkregen (probeer anders de vreemdelingendienst ). Het M46 formulier is een vrij eenvoudig formulier, voornamenlijk persoonlijke gegevens van referent en vreemdeling, en vragen over eerdere huwelijken en geregistreerde partnerschap. Het formulier kan met kopie persoonsbewijs worden ingeleverd bij het gemeentehuis die het doorstuurt aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND verschaft de korpschef schriftelijk informatie omtrent de verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling, voor zover de korpschef niet zelf de beschikking heeft over die informatie. Uiteindelijk stuurt de korpschef zijn advies aan de ambternaar van de burgelijke stand in de gemeente waar het voorgenomen huwelijk zal plaats worden gesloten
Houd rekening mee dat deze procedure enige tijd in beslag kan nemen (enkele maanden). Het advies is 6 maanden geldig.
NB: daar waar korpschef van de politie staat, moet gelezen worden dat het advies in zijn naam wordt uitgebracht. Het advies zelf in de regel door de vreemdelingendienst opgemaakt.

Kan ik ook trouwen zonder advies van de korpschef van de politie?

Een advies is niet noodzakelijk als:
■U beide aannemelijk kunt maken dat u beiden buiten Nederland woont en daar in principe blijft wonen.

■Uw partner een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, danwel gemeenschapsonderdaan is (geldig in Nederland verblijvend persoon met EU/EEG nationaliteit).

Zolang er nog sprake is van verblijf op basis van een MVV of VTV dient u het advies bij de vreemdelingendienst aan te vragen als verplichting van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijk. Een door de korpschef van de politie uitgebracht advies hoeft niet door de ambtenaar van de burgerlijke stand te worden overgenomen.