Vandaag even geen cabaret, dat bewaren we tot morgen, i.v.m. Allerheiligen.
1 november: Allerheiligen

Allerheiligen; Schilderij door Fra Angelico.

Vandaag is het Allerheiligen.  Veel zijn het er hè? Er zijn er wel meer dan 5296! ( er kan onlangs een bij gekomen zijn of afgevallen zijn, maar volgens de laatste telling dus)

Allerheiligen  een christelijk feest dat valt op 1 november en gevierd wordt onder katholieken en Anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Oosters-orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa, het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de periode dat voordien een heidens feest ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.

Nu eert men op deze feestdag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus’ bloed, zijn zij bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor ons (zie Openbaringen 7, 9-14).

Gebed:
Almachtige eeuwige God,
in één feest gedenken wij vandaag al uw heiligen.
Op voorspraak van zovelen vragen wij:
vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen
in de overvloed van uw barmhartigheid.
Door onze Heer.
 Amen

Allerheiligen is ook een dag waar  een weerspreuk bij hoort: Allerheiligen is een waterken of een winterken.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.