De eerder aangekondigde Visserijwetswijzigingen zijn vertraagd. In plaats van dat de visserijreglementen zoals was gepland per 1 maart 2012 veranderen, heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie medegedeeld dat het beoogd moment van inwerkingtreding mei 2012 is geworden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

•Er mag actief op de Europese meerval worden gevist.
Er komt wel een gesloten tijd voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet.

•De gesloten tijd voor de worm ( van 1 april – 31 mei) wordt geschrapt
Deze aassoort wordt door wedstrijdvissers, karpervissers en recreatieve vissers veel gebruikt en dit mag straks het hele jaar door.

•Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al verboden is.
Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.
De visrechthebbende blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken om overlast voor omwonenden te voorkomen.

•De minimummaten voor de rietvoorn en de winde komen te vervallen.
Hiermee wordt voorkomen dat wedstrijdvissers – onbedoeld – in overtreding zijn.

•De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat de einddatum van de gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten tijd voor aassoorten.

•De minimummaten voor zeevissen worden ook van toepassing als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater.
Zo wordt de handhaving inzake het meenemen van ondermaatse zeevis flink verbeterd.

•Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse baarzen voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt bewaard en teruggezet. Dit maakt het mogelijk deze bij wedstrijden mee te laten tellen.

•Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen.

En op sommige plaatsen is en blijft een visverbod