Een staaroperatie

Wat is staar?
Staar (cataract) is het troebel worden van de lens in het oog. Dit gebeurt meestal geleidelijk aan bij het ouder worden. Hierdoor wordt het gezichtsvermogen minder of krijgt u last van tegenlicht. De enige manier om de staar te verwijderen, is door middel van een operatie. Daarbij wordt de oude lens vervangen door een kunstlens.
Onderscheiden worden: , grijze (of witte) staar (ookwel genoemd: cataract of ooglens-troebeling of ouderdomsstaar)  en groene staar (ookwel glaucoom).

Lensmeting en voorbereiding

Wanneer de patient in overleg met de oogarts besloten heeft  tot een staaroperatie, wordt een lensmeting (biometrie) worden gedaan. De patient krijgt alle uitleg en veelal een folder met informatie over de operatie. Men krijgt een recept mee voor de oogdruppels die u moet gebruiken voor en na de operatie. Daarnaast krijgt men  zonodig druppelinstructies.

De operatie
De operatie gebeurt in dagbehandeling. Dit houdt in dat men vanaf het moment dat de patient zich meldt bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde totdat de patient weer klaar is om naar huis te gaan ongeveer drie uur in het ziekenhuis is.
Afhankelijk van wat u met de oogarts hebt besproken, wordt uw oog worden verdoofd met druppels of met een prik bij het oog. Dit wordt gedaan door de anesthesioloog.

Daarna wordt in de operatiekamer de patient in een operatiestoel gezet en wordt de stoel in een horizontale positie gebracht. De patient ligt onder steriele doeken, maar kan gewoon praten met de ooogarts.

Via een klein sneetje in het oog kan de oude lens eruit worden gehaald en wordt er een kunstlensje teruggeplaatst. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Na de operatie wordt het oog afgedekt en krijgt u een plastic kapje op het oog.

De dag na de operatie moet men gaan druppelen volgens het schema dat  is uitgelegd. Dan wordt de patient opgebeld door het ziekenhuis om te informeren over het welzijn van de patient of men moet terugkomen op de poli. (dit verschilt per ziekenhuis)
Het druppellen en ’s nachts afdekken gebeurt volgen en schema dat men vanuit het ziekenhuis heeft meegekregen.

Waarom dit verhaaltje over staaroperatie?  Wel, 42 jaar geleden werd mijn grootmoeder aan staar geholpen. Ze was blind van de staar, en werd geholpen in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Dat was voor onze familie heel wat. Oma ging naar de grote stad en moest daar toen 14 dagen blijven!!! Nu duurt zo’n operatie gemiddeld een half uurtje, incusief verdoven, en kan dit poliklinisch. Kortom effe hup en klaar is Kees! Genezen doe je thuis maar….
Dit gebeuren noemt men: Vooruitgang in de oogheelkunde….