In China heeft men afgelopen week gepoogd bestuurlijke hervormingen door te voeren. Dit heeft tot gevolg gehad dat er enkele nieuwe ministers benoemd zijn. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar de nieuwe namen zijn inmiddels uitgelekt:

Het verdelen van de ministersposten
Minister-president: Che Na King
Minister van  Werkgelegenheid: Wee Wee
Minister van Justitie: Kang You An LangTau
Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Kenniseconomie: No Hau
Minister van Financiën en Economie: Ping Ping
Minister van  Verkeer, Vervoer en Infrastructuur: Om Lei Ding

Minister van Cultuur en Vermakelijkheden: Sing Song
Minister van Visserij: Pa Ling
Minister van Defensie: Quin Fan Yio Mei Pang Pang

Minister van Landbouw: Koe Lam Min Wei
Minister van Volksgezondheid: Lam Yong Nau
Minister voor Buitenlandse Handel: Win Kwak Ping
Minister van Sport: Do Ping
En dan nog het nieuwe volkslied van China: