donderdag

Vandaag is het Hemelvaartsdag. De meest mensen  hebben een dag vrij en de meeste winkels zijn dicht, we kunnen lekker uitslapen…..Okay….. Ik niet, maar vele anderen wel Maar waar staat Hemelvaartsdag ook alweer nog meer voor? Het merendeel van de Nederlanders weet dat eigenlijk niet eens. Het is gewoon een vrije dag, en daar moet je van genieten! Daarom iets over de betekenis van Hemelvaart.
Vandaag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus lichamelijk opgevaren is naar Zijn Vader (God) in de hemel.
Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Zijn discipelen waren hierbij aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.
Volgens het Christelijke geloof voer Jezus op naar de hemel om aan de rechterzijde van God te zitten, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en om mee te regeren. Door Zijn hemelvaart maakte Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest. Bij de Wederkomst zal Hij terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren. Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen 1:1-12.
De belofte van de Heilige Geest werd tien dagen later vervuld en wordt tegenwoordig herdacht tijdens pinksteren.
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In vele landen, waaronder is Hemelvaartsdag een vrije dag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.
Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw om drie uur ’s nachts op. Men ging zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel  een magische of genezende werking zou hebben. Dit werd dauwtrappen genoemd.
(Bron: Wikipedia)