Sinterklaas

Een Youkebox met Moderne Sint-muziek!!
Piet Johnny en Piet Peet – Blurred Pieten Lines  
 
Piet Pablo – Zwarte Pieten Stijl
 
 
Captain Piet- Pieten macarena
  
Feestpieten – Doe mij een Pepernoot
V.O.F de Kunst – Wat staat er in het grote boek
Jumper Piet – Alle Zwarte Pieten Jumpen

Sinterklaas

Vandaag een gedicht dat ik moest leren in de eerste klas van de lagere school
(huidige groep 3)
Mijn moeder heeft het jaren in een sigarendoosje in de kast bewaard.Als Sinterklaasje wakker word,
staat er Piet naast al zijn bed.
Hij geeft de Sint zijn ondergoed,
en blaast op zijn trompet.

Meteen verschijnt de 2e Piet,
met de mijter op een blaadje.
De 3e Piet pakt zijn onderhemd,
uit het onderhemden laatje.

De 4e Piet pakt zijn spaanse trom,
en geeft wel 7 roffels.
En op dat moment stapt Sint uit bed,
en schiet in zijn pantoffels.

Maar wat is dat, hij voelt iets hards,
bij de teen van zijn rechter voet.
Het is een chocolade S,

en een beest van suikergoed.Dat had het Kleine Pietje gedaan,
en die stammelt heel verlegen.
Ik dacht, de Sint heeft nog nooit
iets in zijn schoen gekregen.Bedank hoor Piet, zegt Sinterklaas,
dat heb je leuk verzonnen.
En lachend gaat hij aan het werk,
zijn dag is goed begonnen.

Sinterklaas

Vandaag draait het weekthema naar het volgende weekthema……Alhoewel?????

Jullie snappen het al……De zwarte Pieten-kwestie. Daar is al veel over geschreven. Velen kennen mijn mening daarover eigenlijk al:
Kijk, we zien misschien de situatie wat te zwart-wit,
Maar je moet er toch niet aan denken dat je op Sinterklaasavond de deur opendoet en de nuvolgende persoon aantreft:
Bovendien krijgen we met die gekleurde pietermanknechten ook weer problemen
We kunnen, traditie-gezien beter houden wat we hebben:
We trekken de Goedheiligman toch ook geen nieuw jasje aan?
Alhoewel, zou er een make-over te doen zijn die iedereen tevreden zou kunnen stellen? We vroegen het ontwerperduo Victor en Rolf  om een idee:

regenboog

Vandaag eenn Youkebox midden in de week…
…….over de regenboog……

Judy Garland – Somewhere over the Rainbow

Paul de leeuw – Vlieg met me mee naar de regenboog

Spring – Regenboog

De Drieketiers – De hoogste regenboog

America – Rainbow Song

regenboogVandaag geen cabaret……Eenvoudigweg omdat er geen cabaretfragmenten te vinden zijn over de regenboog. Liedjes wel, maar die doen we morgen!
Vandaag dus een paar mooie foto’s om naar te kijken.

sandbox,rainbow,beer
Aan het eind van de regenboog vind je: tatatata
 
rainbow,fall,water
Regenboog valei
 
rainbow,tornado
Regenboog vindt tornado
 

Photography,wave,surfing,rainbow
Regenboog golf
en…..
 
Rainbouu 0 GOOGLE mfiPSRainbouu 0 0S6 ^,rainbow,google,apple,iphone,ipad
en……
Regenboog golf
 
 
 

 
 
 

regenboog

Vandaag een thema dat maar een half weekje duurt:
 
Iets dat past bruggen bouwt tussen regenweer en Zwarte Piet
Vandaar dat we het een en ander combineren…..
 
Regenboog oh regenboog, gelukkig ben je krom! Anders heette je regenstreep en dat klinkt ook weer zo dom.


Een atheïst loopt door een mooi bos en denkt bij zichzelf:
“Wat een mooie bomen!”
“Wat een mooie rivier!”
“Wat een mooie dieren!”
Terwijl hij langs de rivier loopt, hoort hij geritsel in de bosjes. Hij kijkt om en ziet een hele grote grizzly beer op hem afkomen. De atheïst rent zo vlug als hij kan het pad af. Hij kijkt over zijn schouder en ziet dat de beer hem langzaam inhaalt. Dan struikelt hij over een stronk en valt op de grond. Voordat hij overeind kan komen staat de beer plotseling over hem heen, met zijn zware klauwen opgeheven om toe te slaan.

Op dat moment schreeuwt de atheïst het uit en zegt: “O mijn God”.
De tijd stopt. De beer verstijft. De geluiden in het bos verstommen. En een regenboog vanuit de hemel op de man en een stem klinkt vanuit het licht dat de regenboog uitstraalt. : “Jij gelooft niet dat ik besta en je vertelt anderen dat ik niet besta. Je zegt ook dat de schepping een kosmisch ongelukje is. Wil jij dan werkelijk dat ik je uit deze benarde positie bevrijd? Kan ik er dan nu van op aan dat je een gelovige bent geworden?”
De atheïst kijkt naar de regenboog en zegt: “Ik ben weliswaar met stomheid geslagen, maar het zou erg hypocriet van mij zijn om nu te beweren dat ik ineens een Christen ben geworden. Kunt U dan misschien van de beer een barmhartige Christen maken?”
“Okay, prima, zo zal het zijn” zegt de stem.
De regenboog verdwijnt. Het bos komt weer tot leven. De beer zet zijn poot neer en buigt zijn hoofd eerbiedig en zegt: “Heer, zegen deze spijs, amen!”

 

weer

Vandaag wéér liedjes over de regen

B.J.Thomas – Raindrops keep fallin’ on my head

Rob de Nijs – Ritme van de regen

John Paul Young – Standing In The Rain

Supertramp – It’s Raining Again

The Ramblers – Weet je nog wel die avond in de regen

Guns N’ Roses – November Rain

weer

 Vandaag maar weer een wist je dat weetje…….

Hoe ontstaat regen?

Voor het leven op aarde is water heel belangrijk. Driekwart van het  aardoppervlak is met water bedekt. En dat water zit in een voortdurende  kringloop: het gaat van zee naar land, en van land naar zee. Binnen die  kringloop spelen regen, wolken en wind een belangrijke rol. De zon verwarmt het  aardoppervlak. Opgewarmd water verdampt, en de waterdamp stijgt op. Als lucht warm is, zet het uit en kan het véél waterdamp bevatten. Maar als het opstijgt  en afkoelt, kan de lucht weer veel minder waterdamp hebben. Een deel van de damp  verandert dan in waterdruppeltjes, en er ontstaat een wolk.

Deze overgang van  damp naar water heet ‘condenseren’, en dat gebeurt het eerst op vaste  oppervlakken. Dus ook op de stof- en roetdeeltjes in de lucht. Op die deeltjes  vormen zich minuscule waterdruppels, die zó klein zijn en licht dat ze zweven,  en wolken vormen. Maar soms botsen die druppeltjes en worden samen één grote  druppel. Als ze té groot en zwaar worden om te kunnen zweven, vallen ze naar  beneden als regen.

Als het koud is, kan water ook als sneeuw naar beneden komen.  Sneeuw bestaat uit kleine ijskristallen. Soms valt er een mengsel van sneeuw en  regen: natte sneeuw.

Een andere vorm van neerslag is hagel. Hagel ontstaat  als er sterk stijgende luchtstromen zijn. Regendruppels worden dan in de wolk  omhoog geblazen en bevriezen door de koude lucht. De druppels worden  hagelstenen. De zware hagelstenen vallen dan naar beneden. Maar de kleine en  lichte worden nóg een keer omhoog geblazen. Hagelstenen kunnen wel honderden  keren omhoog geblazen worden. En iedere keer krijgen ze een extra laagje ijs en  worden iets zwaarder. Als ze zwaar genoeg zijn, vallen ze op aarde, bij een  hagelbui.

Neerslag in een gebergte

De windkant van een gebergte heet de loefzijde. Aan de loefzijde wordt de lucht omhooggestuwd. Deze koelt af en brengt regen. Regen die ontstaat door stijgende lucht tegen een gebergte noem je stuwingsregen.

Aan de andere kant ligt de lijzijde. De lijzijde is dus de kant die uit de wind ligt. De lucht daalt daar en wordt warmer. Aan die kant valt weinig of geen neerslag. Je kunt ook zeggen dat het gebied achter de bergen in de regenschaduw ligt.

Natte tropen, droge woestijnen

Bij de evenaar stijgt de lucht door opwarming op. De zon staat er loodrecht aan de hemel. Door de warmte stijgt de lucht en koelt af. Daardoor regent het veel in de streken rond de evenaar. Dat zijn stijgingsregens.

Op Wereldschaal zijn gebieden met stijgingsregens goed te herkennen. Er valt per jaar meer dan 2000 mm. Daar vindt dus ook het altijd vochtige tropisch regenwoudklimaat.

De lucht blijft niet stijgen. Op grote hoogte stroomt de lucht in noordelijke en zuidelijke richting weg. In gebieden tussen de 20 NB en 40 ZB daalt hij. Dalende lucht wordt warmer, waardoor het droog wordt. Het regent bijna nooit. Zelfs zo weinig dat er woestijnen zijn ontstaan.

Koufront en warmtefront

In West-Europa kan het weer nat en winderig zijn. Dat heeft te maken met lagedrukgebieden. Ook wel depressies, die zich van west naar oost verplaatsen. Zo`n depressie ontstaat boven de oceaan in het grensgebied tussen de verschillende luchtsoorten. Dat zijn grote hoeveelheden lucht uit de tropen of koude lucht uit de poolstreken. Zo`n botsingplek van warme en koude lucht heet een front. Een front kan zich honderden kilometers ver uitstrekken.

Bij het passeren van een koufront stroomt relatief koude lucht binnen. De zwaardere koude lucht dringt onder lichtere warme lucht. Het dwingt de warme lucht tot stijgen. Stijgende lucht koelt af en brengt regen. Dat zijn frontale regens.

Bij het passeren van een warmte front stroomt relatief warme lucht binnen. De warme lucht schuift over de koude lucht heen. Waardoor er, net zoals bij het passeren van een koufront, frontale regens ontstaan. Meestal regent het langdurig, maar minder hard dan bij het passeren van een koufront.