Mantelzorg

b78ea-week-woensdag

Mantelzorg…. Veel mensen kennen het woord, zeker nu de regering veel zorgproblemen op mantelzorgers wil afschuiven. Hebben mensen zorg nodig? Nou dan vraag je toch of je buren, kinderen of kennissen je willen helpen. Of trek gewoon iemand van de straat af en commandeer deze persoon: “Trek nu mij  steunkousen aan!”

Maar goed mantelzorg. Wat is de definitie van mantelzorg? De definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld is: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Vrij vertaald kun je dus zeggen:  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De zorg die zij verlenen is geen alledaagse zorg, zoals stofzuigen en ramenlappen of een keertje de boodschappen voor de buurvrouw halen, maar specialistische, veelal medische zorg. Daar komt bij dat een mantelzorger er veelal niet voor gekozen heeft om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger.

Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan.

De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan. Mantelzorgers maken veel extra kosten die nergens te verhalen zijn. Ook hebben ze bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen.

Voor de mantelzorger bestaat de kans dat:

  • u langzaam steeds meer doet dan was afgesproken
  • uw sociale leven lijdt onder de tijd die u aan de mantelzorg besteed
  • de mantelzorg (te) zwaar wordt naast uw werk
  • de mantelzorg emotioneel en lichamelijk te belastend wordt.
  • 6

Tevens is er vaak geen begrip van anderen voor de zorg die mantelzorgers verlenen aan hun ‘zorgvrager’. Er wordt vaak gezegd dat een kruisvereniging of andere thuisondersteunende dienstverlening de zorg maar op zich moet nemen. Maar hebben niet in de gaten dat het voor de ‘zorgvrager’ niet prettig is om als een nummer behandeld te worden. Want een verpleegster die aan huis komt heeft maar een beperkt aantal minuten per patiënt. In deze tijd moet de patiënt, gewassen, aangekleed, gevoerd worden, medicamenten toedienen, bed verschonen en dan ook nog de nodige administratieve aantekeningen maken voor de medische overdracht aan collega’s. Terwijl een mantelzorger de tijd neemt voor de zorgvrager. En het is niet iedere keer weer een andere verpleger die overnieuw uitgelegd moet worden wat er gedaan moet worden.

loesje2

Om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken is een aantal jaren geleden de “dag van de mantelzorg” uitgeroepen. Deze dag is 10 november, en wordt landelijk gevierd. Niet altijd op de dag zelf, maar meestal gemeentelijk ergens rondom deze datum. Mantelzorgers die geregistreerd staan krijgen dan een gezellige middag aangeboden in een dorpshuis, of een bloemenbon toegestuurd.

images

mantelzorg

Mantelzorg…. Veel mensen kennen het woord, zeker nu de regering veel zorgproblemen op mantelzorgers wil afschuiven. Hebben mensen zorg nodig? Nou dan vraag je toch of je buren, kinderen of kennissen je willen helpen. Of trek gewoon iemand van de straat af en commandeer deze persoon: “Trek nu mij  steunkousen aan!”
Maar goed mantelzorg. Wat is de definitie van mantelzorg? De definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld is: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Vrij vertaald kun je dus zeggen:  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De zorg die zij verlenen is geen alledaagse zorg, zoals stofzuigen en ramenlappen of een keertje de boodschappen voor de buurvrouw halen, maar specialistische, veelal medische zorg. Daar komt bij dat een mantelzorger er veelal niet voor gekozen heeft om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.
Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger.
Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan.
De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan. Mantelzorgers maken veel extra kosten die nergens te verhalen zijn. Ook hebben ze bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen.

Voor de mantelzorger bestaat de kans dat:

  •    u langzaam steeds meer doet dan was afgesproken
  •    uw sociale leven lijdt onder de tijd die u aan de mantelzorg besteed
  •    de mantelzorg (te) zwaar wordt naast uw werk
  •   de mantelzorg emotioneel en lichamelijk te belastend wordt
6

Tevens is er vaak geen begrip van anderen voor de zorg die mantelzorgers verlenen aan hun ‘zorgvrager’. Er wordt vaak gezegd dat een kruisvereniging of andere thuisondersteunende dienstverlening de zorg maar op zich moet nemen. Maar hebben niet in de gaten dat het voor de ‘zorgvrager’ niet prettig is om als een nummer behandeld te worden. Want een verpleegster die aan huis komt heeft maar een beperkt aantal minuten per patiënt. In deze tijd moet de patiënt, gewassen, aangekleed, gevoerd worden, medicamenten toedienen, bed verschonen en dan ook nog de nodige administratieve aantekeningen maken voor de medische overdracht aan collega’s. Terwijl een mantelzorger de tijd neemt voor de zorgvrager. En het is niet iedere keer weer een andere verpleger die overnieuw uitgelegd moet worden wat er gedaan moet worden.

loesje2

Om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken is een aantal jaren geleden de “dag van de mantelzorg” uitgeroepen. Deze dag is 10 november, en wordt landelijk gevierd. Niet altijd op de dag zelf, maar meestal gemeentelijk ergens rondom deze datum. Mantelzorgers die geregistreerd staan krijgen dan een gezellige middag aangeboden in een dorpshuis, of een bloemenbon toegestuurd.

images