regenboog

Vandaag een thema dat maar een half weekje duurt:
 
Iets dat past bruggen bouwt tussen regenweer en Zwarte Piet
Vandaar dat we het een en ander combineren…..
 
Regenboog oh regenboog, gelukkig ben je krom! Anders heette je regenstreep en dat klinkt ook weer zo dom.


Een atheïst loopt door een mooi bos en denkt bij zichzelf:
“Wat een mooie bomen!”
“Wat een mooie rivier!”
“Wat een mooie dieren!”
Terwijl hij langs de rivier loopt, hoort hij geritsel in de bosjes. Hij kijkt om en ziet een hele grote grizzly beer op hem afkomen. De atheïst rent zo vlug als hij kan het pad af. Hij kijkt over zijn schouder en ziet dat de beer hem langzaam inhaalt. Dan struikelt hij over een stronk en valt op de grond. Voordat hij overeind kan komen staat de beer plotseling over hem heen, met zijn zware klauwen opgeheven om toe te slaan.

Op dat moment schreeuwt de atheïst het uit en zegt: “O mijn God”.
De tijd stopt. De beer verstijft. De geluiden in het bos verstommen. En een regenboog vanuit de hemel op de man en een stem klinkt vanuit het licht dat de regenboog uitstraalt. : “Jij gelooft niet dat ik besta en je vertelt anderen dat ik niet besta. Je zegt ook dat de schepping een kosmisch ongelukje is. Wil jij dan werkelijk dat ik je uit deze benarde positie bevrijd? Kan ik er dan nu van op aan dat je een gelovige bent geworden?”
De atheïst kijkt naar de regenboog en zegt: “Ik ben weliswaar met stomheid geslagen, maar het zou erg hypocriet van mij zijn om nu te beweren dat ik ineens een Christen ben geworden. Kunt U dan misschien van de beer een barmhartige Christen maken?”
“Okay, prima, zo zal het zijn” zegt de stem.
De regenboog verdwijnt. Het bos komt weer tot leven. De beer zet zijn poot neer en buigt zijn hoofd eerbiedig en zegt: “Heer, zegen deze spijs, amen!”