zondag

Vandaag een gospel van
Elvis Presley
The Lighthouse lead me guide me turn your eyes upon Jesus
 
 
En Opa neemt een loopje met het OVALERT-systeem
 
Strip van Opa van 14 januari 2014  
(ovalert = tochtigheidsontdekkingssysteem)