vaderdag

Je kunt je vader vanuit verschillende oogpunten bekijken,
in iedere leeftijdscathegoriekijk je anders tegen de man aan.
Maar of je hem nu ziet als superheld, clown, geldschieter of vriend of vangnet…. Het blijft je vader!