het geheugen

 Ik zocht op internet naar een artikel dat humor en geheugen aan elkaar verbindt. Nu blijkt het zelfs zo te zijn dat humor het geheugen zelfs kan vebeteren. Het was nogal een lang stuk, maar wie interresse (en tijd) heeft kan onderstaande link aanklikken.

Humor en lachen om beter te onthouden

Het is belangrijk om regelmatig te lachen.
Een goede dosis humor helpt om te relativeren en het leven vanuit het juiste
perspectief te zien, namelijk als iets dat gekregen is en waarvan je dankbaar
mag genieten.

Een ( fiks ingekort) artikel 

(Meer lezen? klik dan op de link hieronder.)
 
Humor en lachen kunnen je geheugen verbeteren en ervoor zorgen dat je informatie beter kunt onthouden. Humor zorgt ervoor dat je op een flexibelere manier met informatie omgaat en dat je zowel je linker als rechter hersenhelft inzet bij het opslaan van informatie. Als je lacht komen de stoffen endorfine en dopamine vrij: beide hebben een positieve uitwerking op je geheugen.

 


Humor helpt om dingen beter te onthouden en op een flexibele manier tegen dingen aankijken. Nieuwe dingen die we tegenkomen en die we niet direct in de hokjes kunnen plaatsen die we het meest gebruiken, slaan we de informatie moeilijk op of vergeten we snel. Humor maakt het mogelijk om buiten de hokjes te denken of verschillende
hokjes aan elkaar te linken die weinig met elkaar te maken hebben.

Onthouden door grappige ezelsbruggetjes

Wanneer je weet dat humor helpt bij onthouden, kun je hier bewust gebruik van proberen te maken. Reclamemakers doen dat door grappige situaties aan hun product te verbinden of door grappige slogans te bedenken. Wanneer je zelf iets wilt onthouden, kun je proberen te zoeken naar grappige ezelsbruggetjes. Dat zorgt er niet alleen voor dat je verschillende delen van je hersenen aanspreekt, maar ook dat je meer plezier krijgt in het onthouden. Dat laatste is vooral belangrijk wanneer je veel moet onthouden of als je langere tijd achter elkaar moet leren. 
 Meer lezen?