En dan zullen jullie je afvragen:
 
 
Nou…… Ik hoop dat ik mijn bedrijf mag behouden. Er komen van de overheid zoveel nieuwe wetten en regels aan, (die elkaar veelal tegenspreken en tegenwerken), dat de gehele boerenstand niet meer weet waar hij/zij aan toe is.
Met het verdwijnen van het melkquotum zijn er veel collega’s die heel veel zijn gaan melken door meer vee aan te gaan houden dan dat zij land hebben om de mest kwijt te kunnen. Dat betekend dat zij mest af moeten gaan voeren. Hiervoor worden nieuwe wetten ingevoerd. En het zou kunnen betekenen dat ik verplicht wordt om minder vee aan te gaan houden om ‘verplicht’ de mest van een andere boer op mijn land te gaan ontvangen. Het aantal stuks vee zou gebonden moeten zijn aan de hoeveelheid land die een boer in gebruik heeft, en niet moeten afhangen van de bereidheid van een ander om mest te ontvangen en daarmee ziektes van andere bedrijven op zijn nek haalt.
Het is dus niet alleen voor mij, maar ook voor de hele boerenstand in dit land een bijzonder spannend jaar. Mede door de ingang van ‘de kringloopwijer’, de PAS, en het vaststellen van de fosfaatreferenties, zodat we misschien over een paar maanden weten wie er boer mag blijven en wie wordt geëlimineerd ten koste van een ander…..
 
Mijn voornemen voor 2016 is dus: aan het eind van dit jaar nog boerin kunnen en mogen zijn!