file-leed

In de file staan niet grappig?
Hier wordt het tegendeel bewezen!
 


Ik ben op weg naar mijn vakantiebestemming en rijd door Duitsland en wat denk je… file… en wat voor een. Het volgende tankstation was pas over 30 km en ik moest al als een malle, dus ik de auto uit en huppekee in de berm. Binnen twee tellen stopt de polizei en brult naar beneden:” Hallo, haben sie irhe papieren dabei, en ik antwoord:” Nee, maar met een plukje gras red ik me ook wel


Karel is alweer te laat op zijn werk, en zijn baas heeft er de smoor in.
“Karel, dat is nu de 52ste keer dat je te laat bent, wat is er nu weer gebeurd? In de filew gestaan?”
“Ik weet het niet, en dan te weten dat ik daarvoor speciaal de verkeersinformatie heb opgezocht op het internet!” “Nou, en wat stond daar dan?” vraagt zijn baas.
“File not found”, zegt Karel


Sta ik over laatst in de file draait die vent in de auto naast mij zijn raampje open…
Ik denk dat die iets wil vragen en draai ook mijn raampje open…
Zegt die vent: Ook een scheet gelaten?

file-leed

We zetten de week langzaam aan voort met een wisseling van thema…..
Werden we gisteren nog op de hoogte gebracht van de file’s die ontstonden door paas-recreanten.
Vanaf vandaag nemen we het verschijnsel “file” onder de loep:

Fileprobleem waarschijnlijk gevolg van teveel auto’s