file-leed

Je zou denken dat het een 1 aprilgrap was….
De sterke arm der wet komt met een oplossing voor het file-probleem: Kabelen.
 
 
Kabelen
D. Planeel betoogt dat als iedereen kabelt het fileprobleem gehalvariseerd kan worden. Bij het kabelen trekt men of kan men getrokken worden. Met kabelen kan men ook ritsen; de files worden twee maal zo kort, aldus Planeel. Dan wordt hij toch aan het twijfelen gebracht.