dood en overlijden

Vandaag wil ik jullie vertellen over iets absurds dat we vorige week meemaakten omtrent het overlijden van mevrouw Corstanje.


Mevrouw Corstanje, Loes voor vrienden en bekenden, had voor zover bekend geen familie. Haar huwelijk met Bob was kinderloos gebleven. Zelf was ze enig kind. Ook het huwelijk van haar zwager, de broer van Bob was zonder kinderen, Bob’s broer en zijn vrouw Barbera zijn reeds overleden. En neven en nichten van zijn kant hebben zich nooit gemeld. Loes had zelf van haar moeders kant een oudere neef e nicht, Jan en Ans……. En als die nog leven in die dik in de 80 – 90. Met haar jongeren nicht Hannie heeft ze sinds 1969 geen contact meer gehad. Hannie stuurde toen een verhuisbericht dat ze naar Den Haag zou verhuizen met haar gezin. Dus….. Familie in directe lijn was er niet. Waarom ik dit schrijf…..  Omdat je dus niet zomaar iemands uitvaart mag regelen, ook niet als je al 16 jaar voor een alleenstaand hulpbehoevend persoon hebt gezorgd en precies weet wat haar laatste wensen waren. Als je weet waar de polissen voor de uitvaart zijn….. En dat werd ons op een snoeiharde manier duidelijk gemaakt door een begrafenis onderneming die ook de uitvaart van haar man Bob Corstanje had verzorgd, De firma Brouwershaven.

We belden na het overlijden naar de uitvaartonderneming, deden ons verhaal gaven de polisnummers door aan de uitvaartverzorger, zodat hij kon verifiëren dat er geld was voor de uitvaart en wachten af op wat er verder ging komen. Binnen een half uur belde de uitvaart verzorger terug dat zijn onderneming de opdracht tot uitvaartverzorging terug gaf omdat er geen nabestaanden waren en wij slechts de mantelzorgers. De verzekering van Aegon betaald de uitvaart alleen uit aan de nabestaanden van de overledene en het risico dat de uitvaart niet betaald zou worden was te groot. Dat durfden ze niet aan. Hij gaf ons de tip contact op te nemen met de gemeente en daar te vertellen dat we met een overledene zonder familie zaten. (……..) Klaar ben je…..
Gemeente gebeld! Mijn man legt uit aan de ambtenaar van dienst dat in verzorgingshuis de Schutse een overledene zonder familie is. Nou, daar wist de gemeente wel raad mee…. (komt vaker voor) De gemeente neemt dan contact op met NUMA, die komen langs met een body-bag, wikkelen de overleden daar in en dan gaan ze naar het crematorium. (HUH?????)
Dus nogmaals leggen we uit dat dat niet hoeft, er is geld voor een normale uitvaart, maar dat de verzekering niet uitkeert zonder nabestaanden, dus dat de gemeente niet voor de kosten opdraait. Nou dan moesten we maar contact opnemen met firma De Groot van De Haarhof, die deden wel meer klusjes voor de gemeente Gorinchem. En daar zit je dan, zonder telefoonboek geen nummers en met wensen van een overledenen die niet vervult kunnen worden.


Op kantoor van het verzorgingstehuis toen het telefoonnummer opgezocht van die uitvaartonderneming. Die kwamen (Hoera! Eindelijk iemand die geen nee zegt!)  Om een lang verhaal kort te maken. De Gemeente Gorinchem is nu opdrachtgever tot de uitvaart geworden, en via hen kan de uitvaartonderneming de polissen verzilveren. Maar omdat de gemeente opdrachtgever is moest de begrafenis wel een crematie worden, want dat was het goedkoopst en Gorinchem heeft een contract met het crematorium in Amersfoort, waar ze cremeren voor €500,– (!). Ook mocht alleen de goedkoopste kist gebruikt worden.  Aan die eisen hebben we voldaan. Verder hebben we een uitvaartdienst (Herdenkingsdienst onder leiding van Ds. M. Mensink) in het verzorgingsthuis gehouden, zodat iedere bewoner die afscheid wilde nemen dat ook kon doen. Loes had verder geen vrienden of bekenden. En bijzondere uitvaart zonder toeters of bellen dus. Een waarschijnlijk een behoorlijke winst, omdat het overschot van geld van de uitvaart nu in de zak van de gemeenschap glijdt. Mevrouw heeft namelijk 70 jaar voor haar uitvaar gespaard. Haar vader had al een uitvaart polis voor haar laten maken toen ze nog een baby was…….

(hierbij een kopie van de eerste polis. Een vooroorlogs exemplaar. waarbij de vader van Loes iedere week al 8 cent opzij lag voor de uitvaart van zijn dochter. En dan zou de gemeente haar van de armenzorg uit willen cremeren…. Ik bedoel maar; Er is geld en alleen omdat er geen naaste familie is keert een verzelering niet uit. We hebben er geen woorden voor…..)

 
Dit verhaal is waar gebeurd, en aangezien er geen familie is zijn ook de namen niet gefingeerd. We zijn namelijk nog steed op zoek naar familie zowel van de Corstanje als van de Slooter kant. Niet dat er geld of goederen meer zijn, dat is inmiddels aan de Gemeenschap vervallen, maar om ons verhaal kwijt te kunnen, hoe de laatste jaren van Bob en Loes geweest zijn.