groenten en fruit

Wat is nu groente en wat is nu fruit?

Het verschil tussen groente en fruit is gerelateerd aan het antwoord op de vraag aan de hand waarvan bepaald wordt of een vrucht als fruit beschouwd moet worden of als groente.
Dit antwoord hangt af van het standpunt van waaruit men de zaak bekijkt.

 
“Cullinair” bekeken

Onder fruit kan bijvoorbeeld worden verstaan alle suikerhoudende eetbare vruchten die rauw gegeten kunnen worden. Groente kan gedefinieerd worden als alle andere eetbare delen van planten.
Maar soms worden vruchten gezien als groente, zoals de tomaat en de komkommer. De tomaat bevat bovendien suiker en wordt rauw gegeten.

Het verschil tussen groente en fruit is in culinair opzicht niet zozeer welk plantendeel het betreft, maar of het bij de hoofdmaaltijd of als nagerecht dan wel los van een maaltijd wordt gegeten. In het eerste geval spreekt men van groente, in het tweede geval van fruit.

Twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld de tomaat en de komkommer, beide vruchten die culinair ook tot de groenten wordt gerekend. Voor de rabarber geldt juist het omgekeerde: rabarber is geen vrucht en heeft de verschijningsvorm van een groente, maar wordt ook als fruit verwerkt in zoete gerechten. Ook bij de aardappel (eigenlijk een knollensoort) is sprake van twijfel; deze wordt meestal tot groenten gerekend, maar soms ook als aparte categorie gezien.

 
Volgens de Landbouwhogeschool:


Alles wat aan een kruidachtige plant groeit is volgens de tuinbouwkundige definitie groente, terwijl alles wat aan een houtachtige plant groeit volgens deze definitie fruit is. Dit is een belangrijk criterium om bijvoorbeeld de tomaat niet als fruit maar als groente te beschouwen.

Deze definitie is echter niet eenduidig, omdat sommige vruchten van kruidachtige planten zonder houtachtige delen toch tot het fruit worden gerekend, zoals de aardbei en de banaan. Een ander voorbeeld is de ananaskers, die aan een kruidachtige plant groeit en verwant is aan de tomaat en de aubergine, maar die toch tot het fruit wordt gerekend.
Een striktere indeling zou kunnen zijn dat groente aan eenjarige planten groeit (of dat de plant verloren gaat bij het gebruik, bijvoorbeeld wortels) en fruit aan meerjarige. Dit heeft wel tot gevolg dat de avocado als fruit beschouwd moet worden, maar dergelijke uitzonderingen zijn niet talrijk.

De suikermeloen en watermeloen groeien beiden aan een eenjarige kruidachtige plant. Deze vruchten worden bij gebruik van bovenstaande indelingen als groente beschouwd.

 
Ik hoop dat het andwoord er een beetje uit te halen is…. Ruwweg bekeken is alles wat aan een boom, struik of houtachtige stam groeit en/of van zichzelf suiker bevat en als toetje of tussendoortje gegeten kan worden fruit en alle overige open in de grond groeiende eetbaren vruchten en planten wordt groente als beschouwd. De uitzonderingen bevestigen hierbij de regel.