platteland en de problemen

En ook vandaag gaan we nog even door met de plattelandsproblemen van de boeren die steeds dieper de ‘shit’ in worden geduwd.


Eind januari bekend dat de Europese Commissie akkoord gaat met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector. Het is welliswaar een lichtpuntje’ dat derogatie voor 2017 vooralsnog behouden blijft, maar de uitvoering van het melkreductieplan zal verregaande gevolgen zal hebben voor heel veel melkveehouderijbedrijven.

Biologische en grondgebonden melkveehouders zijn het oneens met de fosfaatwet. Deze wet tracht het melk- en mestoverschot te verkleinen door de melkveestapel te verminderen. De grondgebonden melkveehouders vinden het terugdringen van het overschot een goede zaak maar zijn tevens van mening dat zij geen mestoverschot veroorzaken en dus niet onder de wet vallen.

Veroorzaker moet betalen

Zeventig procent van de 18.000 melkveebedrijven in Nederland heeft een mestoverschot. De 5.400 melkveehouders die wel hun eigen mest op hun eigen grond kwijt kunnen, moeten van Van Dam toch koeien inleveren door de nieuwe wet, terwijl zij niet bijdragen aan het mestoverschot. Met de fosfaatwet moet volgens Van Dam het aantal koeien in Nederland met minimaal 10 procent dalen.

Onacceptabel

Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders: “Het mestoverschot moet worden opgelost door boeren die het hebben veroorzaakt. Het is zeer onrechtvaardig dat bedrijven, die geen mestoverschot hebben gecreëerd, nu koeien moeten inleveren. Onacceptabel. En onvoorstelbaar dat LTO op dit punt het wetsvoorstel steunt. Grondgebonden bedrijven hebben een goede balans tussen koe, mest en land. Koe in de wei. Dat is wat de samenleving en ook de politiek wil. Straf ons nu niet in de fosfaatwet.”

Hoe is het probleem onstaan?

Door de afschaffing van het melkquotum vorig jaar zagen melkveehouders kans om flink te groeien. Veel boeren hebben hun bedrijf uitgebreid en gekozen voor meer koeien. Daardoor is er een overschot ontstaan aan koeienmest en dus aan fosfaat.
De nieuwe fosfaatwet moet regelen dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat weer onder het Europese maximum komt, om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.
Boeren mogen volgens dat stelsel alleen melkvee houden als zij voldoende fosfaatrechten hebben. Maar om aan alle eisen te voldoen, moet de melkveestapel in Nederland flink inkrimpen, zo’n 10% dus.

Het aantal fosfaatrechten per bedrijf en de grootte van compensatie per grondgebonden bedrijf is op dit moment nog niet bekend. Dit is onder andere afhankelijk van de gegevens die momenteel door RVO worden gecontroleerd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe fosfaatwet is januari 2017. Medio 2017 wordt aangehouden voor het definitieve generieke afromingspercentage.

Mogelijkheden om meer ruimte te creëren?

U heeft als veehouder natuurlijk meer mogelijkheden om de te zorgen dat uw melkproductie op peil blijft ondanks de korting. Er zijn ook mogelijkheden de melkproductie te verhogen zonder fosfaatechten te kunnen kopen.
1. (een gedeelte van) uw jongvee weg doen.; wanneer u bijvoorbeeld 10 stuks minder jongvee houdt, kunt u ongeveer 4 melkkoeien houden.
2. uw melkproductie verhogen.; bij hogere melkproductie stijgt de fosfaatexcretie weliswaar, maar hoeft u minder vee aan de houden.

Wat het voor mij persoonlijk inhoud is dat ik, zo als het nu voorstaat, 4 á 5 van mijn koeien naar het slachthuis moet sturen, omdat een ander teveel vee heeft. En ik heb er maar 41 en voldoende grond en stalling. Ik zou in principe zelfs nog mogen groeien naar uiterlijk 46 koeien qua grond- en grasoppervlakte, maar dat zal er wel niet van komen…..
Maar welk dier moet ik wegdoen? Ik zo het niet weten….