Vandaag laten we de Sinten binnen  marcheren op de klanken van Louis Armstrong; waarna er vele anderen bezongen worden in meerdere talen….


Louis Armstrong – When The Saints Go Marching In

Kate & Anna Mcgarrigle – Complainte pour st Catherine

Orchestral Manoeuvres In The Dark – Maid Of Orleans

Flash And The Pan – Hey, St Peter

Kelly family-Santa maria

Robertino Loretti – Santa Lucia

Weetjes over heiligen…….

We weten inmiddels dat ‘heiligen’ veel invloed op ons dagelijks leven hebben. Zo zijn er één heilige of meerdere heiligen per dag en is er een speciale heiligen-kalender.  Ook zijn er veel spreekwoorden en gezegden met heiligen, vaak in combinatie met het weer…
maar waar komt dit eigenlijk vandaan?
Het is bekent dat in de middeleeuwen niet iedereen kon lezen en schrijven. Doormiddel van tekeningen, schildererijen, iconen, beelden en glas-in-lood-ramen in de kerk werd het bijbelverhaal aan de mensen verteld. Als men er een ‘plaatje’ bij heeft blijft de boodschap immers beter hangen.

           
Niet alleen katholieken gebruiken de heiligen in hun dagelijks leven. Ook protestanten en anders-gelovigen gebruiken termen en heiligen-namen in hun spraakgebruik en beeldvorming.  Neem nu dierendag (st.Franciscus) of Valentijnsdag. Veelal zijn dit soort dagen goed voor de commercie. Héééél bekend is natuurlijk Sinterklaas….. Welk kind kent  de Heilige Nicolaas niet? In enkeke steden in Friesland viert men daarintegen juist St Pieter.  Zo wordt ook Sint Maarten in delen van ons land gevierd en kennen de boeren onder ons niet de term ‘Sint Katrijns-melken’? ( Als in de nacht voor St. Catharina de koeien  buiten lopen mochten, de arme mensen de dieren melken en de melk gratis meenemen) 
Ook veel weerspreuken zijn gestoeld op heiligen-namen.
Bijvoorbeeld:
St.Urbanis in de zon: Wijn in de ton
Werken met St. Anna de  mieren; dan zult ge een lange winter vieren
Voor St.Jan moet men om regen smeken, daarna regen voor vele weken (hebben we dit jaar gemerkt!)
En zo ook de term ijsheiligen…..
                                                     
Veel heiligen kennen we van spreekwoorden en gezegden. De bekendste is Sint Juttemis. Wanneer men spreekt van met of op sint-juttemis bedoelt men gewoonlijk nooit.

De volledige uitdrukking is met sint-juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. Jutte zou een koosvorm zijn van Judith, de bijbelse heldin, van wie de naamdag op 17 augustus zou vallen. In augustus ligt er uiteraard geen ijs, en kalveren kunnen niet dansen, vandaar de betekenis nooit. Deskundigen op het gebied van volkscultuur menen dat dit verhaal uit de lucht gegrepen is en wijzen erop dat noch de heilige Judith noch de heilige Jutta haar naamdag op 17 augustus heeft.
Op 17 augustus wordt wel de naamdag van Guda, of Guida of Jutta, van Arnstein gevierd. Verder bestaat er een heilige Jutta van Sangerhausen (5 mei). (op 5 mei ligt er overigens meestal ook géén ijs!) Zij kwam uit een adellijke familie in Thüringen en overleed in 1260 op weg naar het Heilige Land. Hoe een lokale Duitse heilige terecht komt in een Nederlandse zegswijze is echter niet te verklaren.
De uitdrukking wordt in 1577 voor het eerst vermeld in de Kroniek van Roermond. De uitdrukking komt ook voor in de Dictionaire français-hollandais uit 1738 door Pieter Marin
Het woord sint-juttemis wordt met een streepje en kleine letters geschreven, omdat niet (meer) wordt verwezen naar een bestaande heilige.
                                                                                                        

Ook de vlagen van landen kunnen iets met Heiligen te maken hebben. De vlag van Engeland, het Verenigd Koningkrijk, is hier een goed voorbeeld van.
In 1606 werden de toenmalige vlaggen van Engeland en Schotland samengevoegd tot de eerste Union Flag:

= Engeland, het Sint Joriskruis  (Georgius (ook Joris) van Lydda )

= Schotland, het Sint Andreaskruis (Apostel Andreas)

= De eerste Union Flag

In 1801 kwam daar de toenmalige vlag van Ierland bij:

= Ierse vlag, het Sint Patrickkruis (Patrick van Downpatrick)

= De huidige Union Flag. Vanaf 1908 werd dit de nationale vlag.
Nu zijn er door de beeldenstorm veel beelden en afbeeldingen vernietigd. En ook tijdens andere oorlogen is veel verloren gegaan. Zo zijn er veel glas-in-lood-ramen gesneuveld. Desondanks zijn er toch nog veel mensen  die steun vinden door hun patroonheilige, naamheilige of tot wie dan ook te bidden. 

……Al zijn er veel mensen die vinden dat iets te veel priesters bovenstaande afbeelding iets te letterlijk hebben genomen: Laat de kinderkens tot mij komen………..

Naamdag-patroonheilige
Wat is een naamdag eigenlijk? Dat is de gedenkdag van de heilige naar wie een Katholiek is vernoemd (meestal betreft het de doopnaam). Meestal vallen de naamdagen op de sterfdag van de betreffende heilige. En dat brengt ons tot de meest bekende naamdag van Nederland: 6 december. Dat is namelijk de dag van Sint-Nicolaas, die op 6 december 342 stierf. En dat gedenkt Nederland -vrijwel onbewust- massaal en groots op 5 december.

De meeste mensen in Nederland vieren zelden hun eigen naamdag (panigyria), terwijl dit juist in veel landen erg gebruikelijk is. Het is wel logisch dat veel Nederlanders hier niets mee doen, want het is een van oorsprong Katholiek gebruik, en het aantal katholieken loopt aardig terug.
In andere landen, bijvoorbeeld in Oost-Europa (Polen, Hongarije) en de landen rond de Middellandse Zee spelen naamdagen een belangrijkere rol. In sommige landen is de naamdag belangrijker dan de eigen verjaardag, zoals in Griekenland: het wordt gevierd met eten en drinken, kado’s en visite.
 
naamdagen op alphabet: klik hier
Snel zoeken naar je naamdag: Klik hier

                                              
 
1 januari – Z. Hugolinus van Gualdo, kluizenaar, kloosterstichter
1 januari – Maria, heilige moeder van God – Hoogfeest
1 januari – H. Zygmunt Gorazdowski, priester
1 januari – H. Fanchea van Rossory, klooosterstichtster
1 januari- Z.Z. René en Jean Baptiste Lego, martelaars
2 januari – HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren – Gedachtenis
2 januari – Z. Joseph Moreau, Jean-Michel Langevin, Jeanne Onillon, martelaars
2 januari – H. Gaspar Bufalo, geestelijke
3 januari – H. Bertilia, kloosterstichtster
3 januari – H. Genoveva, kloosterlinge
3 januari – H. Adalardus, abt – Gedachtenis in het Bisdom Gent
3 januari – Z. Alain de Solminihac, bisschop
4 januari – H. Elisabeth Anna Bayley Seton
4 januari – H. Pharaïldis van Gent, maagd
5 januari – H. Eduard de Belijder, koning
5 januari – H. Gerlachus van Houthem, kluizenaar
5 januari – H. Genoveva Torres Morales, ordestichtster
5 januari – Z. Karel van Sint Andries
5 januari – H. Karel Houben, priester, C.P.
5 januari – H. Karel van Sezze, mysticus
5 januari – Z. Jacques Ledoyen, martelaar
5 januari – Z. Maria Repetto, geestelijke
6 januari – Driekoningen (Epifanie of Openbaring van de Heer) – Hoogfeest
6 januari – Z. Broeder André, kloosterling
6 januari – Z. François Peltier, martelaar
7 januari – Z. Maria Theresia Haze, ordestichtster
7 januari – H. Raimundus van Penyafort, priester, O.P.
7 januari – H. Tillo, abt, kluizenaar
8 januari – H. Goedele van Brussel, maagd
8 januari – H. Hendrik van Arnsberg, graaf, kloosterstichter
8 januari – Z. Eurosia Fabris, weduwe
8 januari – H. Pega, kluizenares
9 januari – H. Petrus van Sebaste, bisschop
10 januari – Z. Gregorius X, paus
10 januari – H. Leonie Aviat, kloosterstichteres
10 januari – Z. Anna der Engelen Monteguado, geestelijke
11 januari – H. Theodosius, monnik
11 januari – H. Salvius van Amiens, bisschop
12 januari – H. Antonius Maria Pucci, priester
12 januari – Z. Bernardus van Corleone, lekenbroeder
13 januari – H. Designatus van Maastricht, bisschop
13 januari – H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
13 januari – H. Remigius, bisschop
13 januari – Z. Stephanus van Luik, kloosterstichter, abt
13 januari – Z. Yvetta van Hoei, weduwe
14 januari – Z. Valentinus Paquay, priester heilig paterke van Hasselt
14 januari – Z. Petrus Donders, priester, C.ss.R.-Gedachtenis in de Bisdommen ’s-Hertogenbosch&Breda
14 januari – H. Macrina de Oude, weduwe
15 januari – H. Arnold Janssen, priester – Gedachtenis in het Bisdom Roermond
15 januari – H. Emebertus, bisschop
15 januari – H. Maurus, abt
15 januari – H. Paulus van Thebe, kluizenaar
16 januari – H. Tillo van Solignac, abt
16 januari – H. Honoratus, aartsbisschop
17 januari – H. Antonius, abt – Gedachtenis
17 januari – H. Genulphus
17 januari – H. Sulpicius, kloosterstichter, aartsbisschop
17 januari – H. Sulpitius, bisschop
17 januari – Z. Gregor Khomysyn, bisschop en martelaar
18 januari – Z. Beatrix van Este, de Jonge, kloosterstichtster
18 januari – HH. Faustina en Liberata, kloosterstichteressen
18 januari – H. Jaime Hilario Barbal, martelaar
18 januari – H. Margaretha van Hongarije, kloosterling
19 januari – H. Agritius van Trier, bisschop
19 januari – Z. Beatrix van Lens, kloosterstichtster
19 januari – H. Knoet IV, koning, martelaar
20 januari – H. Fabianus, paus en martelaar
20 januari – H. Sebastianus, martelaar
20 januari – H. Vigeanus, kluizenaar
20 januari – H. Euthymius de Grote, bisschop
21 januari – H. Agnes, maagd en martelares – Gedachtenis
21 januari – H. Maccalinus, kloosterstichter, abt
21 januari – H. Epiphanius van Pavia, bisschop
22 januari – Z. Laura Vicuna, martelares
22 januari – H. Blaesilla, weduwe
22 januari – H. Vincentius, diaken en martelaar
22 januari – H. Vincentius Pallotti, ordestichter
22 januari – Z. Walter van Bierbeek, monnik
22 januari – H. Vincenzo Pallotti, ordestichter
23 januari – Z. Henricus Seuse, monnik, O.P.
23 januari – Z. Nicolaus Gross, martelaar
23 januari – H. Josephus Cafasso, priester
24 januari – H. Bertrand, abt
24 januari – H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar – Gedachtenis
24 januari – ZZ. Martelaren van Podlasië of Martelaren van Pradulin
25 januari – Bekering van de heilige apostel Paulus – Feest
25 januari – H. Dwyn, prinses
26 januari – H. Bathildis, koningin, weduwe
26 januari – HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen – Gedachtenis
26 januari – Z. Michael Kozal, bisschop en martelaar
26 januari – H. Paula van Rome, kloosterstichteres
27 januari – H. Angela Merici, maagd
27 januari – Z. Johannes van Waasten, bisschop
27 januari – Z. Paul Nardini, priester
28 januari – H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar – Gedachtenis
28 januari – H. Karel de Grote, keizer
28 januari – H. Josef Freinademetz, priester
28 januari – H. Peter Nolasco, ordestichter
28 januari – Z. Mosè Tovini, priester
29 januari – Z. Karel van Sayn, abt
29 januari – H. Poppo van Stavelot, abt
30 januari – H. Aldegonda van Maubeuge, abdis
30 januari – H. Mutien-Marie Wiaux
30 januari – H. paus Felix IV, martelaar
31 januari – Z. Emma, koningin
31 januari – H. Marcella, martelaar
31 januari – H. Johannes (Don) Bosco, priester – Gedachtenis
31 januari – Z. Maria Christina, koningin
31 januari – H. Veronus van Lembeek, belijder
31 januari – H. Franciscus Xaverius Bianchi, priester
1februari H. Severus van Ravenna, bisschop
1 februari Z. Louise & Louise Aimée Dean de Luigné, Marie Genevève & Marthe Poulain de la Forestrie, martelaars
1 februari H. Brigitta van Kildare, abdis
1 februari H. Sigisbert van Austrasië, koning
1 februari Z. Luigi Variara, ordestichter
2 februari Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)
2 februari H. Adalband van Ostravent, hoveling, martelaar
2 februari H. Colombanus, kluizenaar
2 februari H. Hadeloga, abdis
2 februari H. Johanna de Lestonnac, ordestichter
3 februari H. Adelinus van Celles, kloosterstichter
3 februari H. Berlindis van Meerbeke en Nona van Meerbeke, kluizenaars
3 februari H. Blasius, bisschop en martelaar
3 februari H. Ansgarius, bisschop
3 februari H. Laurentius van Canterbury, bisschop
3 februari H. Claudine Thevenet, ordestichtster
3 februari Z. Marie Rivier, ordestichster
3 februari H. Willem van Maleval, kluizenaar en ordestichter
4 februari H. Joanna, koningin
4 februari H. Rembertus, aartsbisschop
4 februari H. Veronica
4 februari H. Vulgis, abt
5 februari H. Agatha, maagd en martelares
5 februari H. Agricola, bisschop
6 februari H. Amandus, bisschop
6 februari HH. Paulus Miki en Gezellen, martelaren
6 februari H. Dorothea van Cappadocië, martelares
6 februari H. Vedastus van Arras, bisschop
6 februari H. Hildegonda van Meer, religieuze
7 februari H. Amolvinus van Lobbes, abt
7 februari H. Chrysolius, bisschop
7 februari H. Hadeloga, kloosterstichtster
7 februari Z. Pius IX, paus
7 februari Z. Johannes van Triora, martelaar
7 februari Z. Eugenia Smet, ordestichtster
8 februari H. Hiëronymus Emiliani, priester
8 februari HH. Harlindis en Relindis, maagden
8 februari H. Josephina Bakhita,
8 februari H. Meingold, martelaar
8 februari Z. Anna Catharina Emmerich, mystica
9 februari H. Apollonia,martelares
9 februari H. Michael Febres Cordero, kloosterling
10 februari Z. Hugo van Fosses, abt
10 februari H. Scholastica, maagd
10 februari Z. Alojzije Stepinac, bisschop en martelaar
11 februari Heilige maagd Maria van Lourdes
12 februari H. Benedictus van Aniane, abt
12 februari H. Benedictus Biscop
13 februari H. Relindis van Aldeneik, abdis
13 februari Z. Jordanus van Saksen, O.P.
14 februari HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa
14 februari H. Valentinus, bisschop en martelaar
15 februari H. Siegfried van Växjö, bisschop
16 februari H. Juliana van Nicodemie, martelares
16 februari H. Onesimus, bisschop
16 februari Z. Simon Fidati van Cascia, priester
17 februari Zeven HH. Stichters van de Servieten van Maria
17 februari H. Fintan van Clonenagh, kloosterstichter
18 februari Z. Fra Angelico, artiest
19 februari H. Coenraad, kluizenaar en belijder
19 februari H. Bonifatius van Lausanne, bisschop
20 februari H. Eucherius, bisschop, monnik
20 februari H. Eucherius van Maastricht, bisschop
20 februari H. Falco, bisschop
20 februari Z. Jacinta Marto (Fátima), belijdster
21 februari Z. Pepijn van Landen, hofmeier
21 februari H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
22 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus
22 februari Z. Émilie d’Oultremont, ordestichtster
22 februari H. Margarita van Cortona, mystica
23 februari Z. Isabella van Frankrijk, prinses
23 februari H. Polycarpus, bisschop en martelaar
24 februari H. Adela, koningin
24 februari H. Ethelbert van Kent, koning
25 februari Z. Constantius van Fabriano
25 februari H. Papias, martelaar
25 februari H. Walburga, abdis
26 februari Z. Leo van Sint-Bertinus, abt
26 februari H. Porphyrius van Gaza, bisscho
26 februari H. Alexander van Alexandrië, patriarch
27 februari H. Gabriël van de Moeder van Smarten, monnik
27 februari Z. Marie de Jésus Deluil-Martiny, kloosterstichteres, martelaar
28 februari H. Elisabeth van Pommeren, keizerin en kloosterlinge
28 februari HH. Romanus van Condat en Lupicinus van Lauconne, abten
28 februari H. Hedwig van Polen, koningin
29 februari H. Oswald, bisschop OSB
29 februari H. Hilarius, paus
1maart H. Suitbertus, bisschop
1 maart H. David van Wales, bisschop
2 maart Z. Karel de Goede, martelaar
3 maart H. Catharina Drexel, kloosterlinge
3 maart H. Kunigonde van Luxemburg, keizerin en kloosterling
3 maart Z. Fredericus van Hallum, abt
4 maart H. Casimir, koning
4 maart H. Humbertus, graaf
4 maart Z. Giovanni Farina, bisschop en ordestichter
5 maart H. Olivia van Brescia, maagd en martelares
5 maart H. Carthach de Oude, bisschop
5 maart H. Johannes Josephus van het Kruis, geestelijke
5 maart H. Joseph Bilczweski, bisschop
6 maart H. Agnes van Bohemen, kloosterstichtser
6 maart H. Cadroe, abt
6 maart H. Coletta Boillet, ordestichteres
7 maart HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
7 maart Z. Reinhard, monnik, abt
8 maart H. Johannes a Deo, kloosterling
8 maart H. Siméon Berneux, martelaar
9 maart H. Francisca Romana, kloosterlinge
9 maart Z. Dominico Savio, scholier
10 maart H. Johannes Ogilvie, priester en martelaar
10 maart H. Marie Eugénie van Jezus, ordestichtster
11 maart H. Euphrasia van Constantinopel, maagd
11 maart H. Vindicianus, bisschop
12 maart Z. Dionysius de karthuizer, schrijver
12 maart H. Innocentius, paus
12 maart H. Luigi Orione, ordestichter
12 maart Z. Rutilio Grande SJ, martelaar
13 maart H. Leander van Sevilla, bisschop
14 maart H. Mathildis, koningin
15 maart H. Clemens Hofbauer, kloosterling
15 maart Z. Artemide Zatti, salesiaan
15 maart H. Longinus van Cesarea
16 maart H. Eusebia, abdis
16 maart H. Heribert van Keulen, bisschop
17 maart H. Pelagia van Tarsus, martelaar
17 maart H. Gertrudis van Nijvel, maagd
17 maart H. Patricius, bisschop
17 maart H. Jozef van Arimatea
18 maart H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar
18 maart H. Eduard van Engeland, koning en martelaar
19 maart H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria – Hoogfeest
19 maart HH. Landoaldus en Amantius, priester en diaken
20 maart H. Clemens van Ierland, monnik, geleerde
20 maart H. Cuthbertus van Lindisfarne, bisschop
20 maart H. Irmgard, keizerin
20 maart H. Jozef Bilczewski, bisschop
21 maart H. Axel van Lund, aartsbisschop
21 maart H. Endeus, kloosterstichter
21 maart H. Serapion, kerkgeleerde
21 maart Z. Nicolaas van Fluë, belijder
21 maart Z. Clementia van Öhren, weduwe
22 maart Z. Eelco Liaukama, abt en martelaar
22 maart Z. Clemens August kardinaal von Galen, bisschop
22 maart Z. Hugolinus van Cortona, kluizenaar
23 maart H. Turibius de Mogrovejo, bisschop
23 maart Z. Methodius Trčka, martelaar
24 maart H. Catharina van Zweden (heilige), abdis
25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
25 maart H. Dismas, bekeerling
25 maart Z. Eberhard van Nellenburg, graaf, monnik, kloosterstichter
26 maart H. Liudger, bisschop
27 maart H. Rupertus van Salzburg, bisschop
28 maart H. Ebregisus, bisschop
28 maart H. Gontram van Bourgondië, koning
28 maart H. Gundelindis, abdis
28 maart H. Jozef Pelczar, bisschop
29 maart Z. Hugo van Vaucelles, monnik
29 maart HH. Jonas en Barachisius, monniken en martelaren
29 maart HH. Gwynllyw en Gladys, koningspaar
30 maart Z. Amadeus, hertog
30 maart H. Leonard Murialdo, priester
30 maart H. Quirinus van Rome, martelaar
30 maart Z. Ludovicus van Casorio, ordestichter
31 maart H. Aldo, abt
1april H. Hugo van Bonnevaux, abt
1 april H. Hugo van Grenoble, bisschop
1 april H. Irene van Thessaloniki, martelares
1 april H. Walric(us), abt
2 april H. Franciscus van Paola, kluizenaar
2 april H. Maria van Egypte, boetelinge
2 april Z. Pedro Calungsod, martelaar
2 april Z. Nikolaas Charnetskyi, martelaar
4 april H. Isidorus van Sevilla, bisschop en kerkleraar
4 april Z. Francesco Marto, belijder
4 april H. Gaetano Catanoso, priester
4 april Z. Hendrik van Villers, monnik
4 april H. Hildebert van Gent, martelaar
4 april H. Gaetano Catanoso, ordestichter
5 april H. Vincent Ferrer, priester, O.P.
5 april Z. Eva van Luik, kluizenaar
5 april Z. Juliana van Cornillon, maagd
5 april Z. Mariano de la Mata, missionaris
6 april H. Petrus Martyr, martelaar
6 april H. Brychan van Brecknock, koning
6 april Z. Pierina Morosini, martelares
7 april H. Aybertus, kluizenaar, priester
7 april H. Brynach, kluizenaar
7 april H. Jean-Baptiste de la Salle, priester
8 april Z. Assunta Maria Liberta Pallotta, lekenzuster
8 april H. Maria Rosa Julia Billiart, ordestichteres
9 april H. Hugo van Rouen, bisschop
9 april H. Prochorus, diaken en martelaar
9 april H. Vedulphus, bisschop
9 april H. Waltrudis, kloosterstichtster, abdis
10 april H. Macharius, pelgrim
10 april H. Magdalena van Canossa, ordestichteres
11 april H. Antipas
11 april H. Barsanuphius, kluizenaar
11 april HH. Domnio en Gezellen, martelaren
11 april H. Gemma Galgani, mystica
11 april Z. George Gervase, martelaar
11 april H. Godeberta van Noyon, abdis
11 april H. Guthlac, monnik
11 april H. Hendrik van Hongarije, prins
11 april H. Hildebrand, martelaar
11 april H. Isaac van Syrië, ordestichter
11 april Z. Johannes van Cupramontana, kluizenaar
11 april H. Raynerius van Osnabrück, kluizenaar
11 april H. Sancha, kloosterbouwster
11 april H. Stanislas van Krakau, bisschop en martelaar
11 april H. Stefanus van St-Gilles, abt & martelaar
11 april Z. Waltman van Kamerijk, abt
12 april H. Julius I, paus
13 april Z. Ida van Leuven, mystica
13 april H. Martinus I, paus en martelaar
15 april H. Damiaan, priester
15 april H. Rodan, kloosterstichter
15 april Z. César de Bus, ordestichter
16 april H. Bernadette Soubirous
16 april H. Benedictus Josef Labre
16 april H. Drogo, kluizenaar
16 april H. Encratia van Saragossa
17 april Z. Gervinus van Oudenburg, abt
17 april Z. Kateri Tekakwitha, belijdster
17 april H. Landricus van Zinnik, bisschop
18 april H. Agia, kloosterling
18 april Z. Idesbald, abt
18 april H. Ursmarus, bisschop
19 april H. Leo IX, paus
19 april H. Timon, diaken en martelaar
19 april H. Werner, arbeider
20 april H. Hugo van Poitiers, prior
20 april Z. Oda van Rivreulle, kloosterlinge
21 april H. Anselmus, bisschop en kerkleraar
21 april H. Koenraad van Parzham, geestelijke
22 april Z. Marie Gabriella, geestelijke
23 april H. Joris, martelaar
24 april H. Benedictus Menni, priester
24 april H. Fedelis van Sigmaringen, priester en martelaar
24 april H. Egbertus, monnik en priester
24 april H. Maria Euphrasia Pelletier, ordestichter
25 april H. Erminus, abt
25 april Z. Herman markgraaf, kloosterling
25 april H. Marcus, evangelist
25 april Z.Z. Andrés Molist, Antonio Lários en Anacleto Flores, martelaars
25 april Z. Maria Elisabeth Hesselblad, kloosterlinge
26 april H. Richarius, priester, kluizenaar
27 april H. Adelelmus van Vlaanderen, monnik
27 april H. Floribertus, bisschop
27 april H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
27 april H. Zita van Lucca, maagd
27 april Z. Petrus Armengol, martelaar
27 april Z. Marianna van Jezus, kloosterlinge
28 april H. Petrus Chanel, priester en martelaar
28 april H. Louis-Marie Grignion de Montfort, ordestichter
28 april H. Gianna Baretta Molla,
29 april H. Ava, abdis
29 april H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, co-patrones van Europa
29 april H. Hugo de Grote, abt
29 april Z. Robrecht van Brugge, abt
29 april H. Roswitha, abdis
30 april Z. Bernardus van Lippe, graaf, bisschop
30 april H. Forannan, abt
30 april Z. Hildegard, keizerin, ordestichtster
30 april H. Pius V, paus
30 april H. Radulf van Affligem, monnik
30 april H. Quirillus, bisschop
1 mei H. Bertha van Avenay, maagd en martelares
1 mei H. Jozef, de Arbeider
1 mei H. Mafalda van Portugal, koningin, kloosterlinge
1 mei H. Marculfus, abt
1 mei H. Peregrinus Laziosi
1 mei H. Ricardo Pampuri, arts, ordestichter
2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
2 mei H. Frederik van Luik, bisschop
2 mei H. José Maria Rubio y Peralta, priester
2 mei H. Mafalda, koningin
2 mei H. Ultanus, abt
3 mei H. Ansfridus, graaf, bisschop
3 mei HH. Filippus en Jacobus, apostelen
4 mei H. Florianus, martelaar
4 mei H. Venerius van Milaan, bisschop
5 mei H. Maurontius, kloosterstichter
5 mei Z. Nuntius Sulprizio, belijder
7 mei H. Domitianus van Hoei, bisschop
7 mei H. Agostino Roscelli, ordestichter
7 mei H. Boris van Bulgarije, vorst, monnik
7 mei H. Domnius van Salona, bisschop
7 mei Z. Gisela, koningin, abdis
8 mei H. Ida van Nijvel, ordestichtster
8 mei HH. Wiro, Plechelmus en Otger, priester en diaken
8 mei H. Magdalena van Canossa, ordestichteres
9 mei Z. Theresia Gerhardinger, ordestichteres
10 mei H. Johannes van Ávila, jezuïet
10 mei Z. Beatrix d’Este, kloosterlinge
10 mei H. Comgall van Bangor, kloosterstichter
10 mei H. Damiaan, priester
11 mei H. Gangulphus, martelaar
11 mei H. Mamertus, bisschop (IJsheilige)
11 mei H. Walbertus, belijder
11 mei H. Franciscus Geronimo, geestelijke
11 mei H. Majolus, abt
11 mei H. Ignatius van Laconi, lekenbroeder
12 mei H. Pancratius, martelaar (IJsheilige)
12 mei HH. Nereus en Achilles, martelaren
12 mei H. Richtrudis, abdis
13 mei H. Rolendis
13 mei H. Servatius, bisschop (IJsheilige)
14 mei H. Mattias, apostel
14 mei H. Bonifatius van Tarsus, martelaar (IJsheilige)
15 mei H. Dymphna van Geel, martelare
15 mei H. Isidorus van Madrid, Landarbeider
15 mei H. Gerebernus, priester en martelaar
16 mei H. Johannes Nepomucenus
16 mei H. Brendanus, kloosterstichter
17 mei Z. Ivan Ziatyk martelaar
18 mei H. Erik, koning, martelaar
18 mei H. Johannes I, paus en martelaar
18 mei H. Paschalis Baylon, lekenbroeder
18 mei H. Felix van Cantalice, lekenbroeder
19 mei H. Hadulphus, bisschop
19 mei H. Ivo Hélory
19 mei H. Crispinus van Viterbo, lekenbroeder
20 mei H. Bernardinus van Siena, priester
21 mei H. Charel Joseph Eugen de Maznod, bisschop en ordestichter
21 mei H. Constantijn de Grote, keizer
21 mei Z. Franz Jägerstätter, nazislachtoffer21 mei H. Herman Jozef van Steinfeld, mysticus
22 mei H. Rita van Cascia, kloosterlinge
22 mei H. Joachima de Vedruna, ordestichtster
23 mei H. Guibert, kloosterstichter
23 mei H. Ivo van Chartres, bisschop
24 mei H. Dagmar, koningin
24 mei Z. Giovanni Boccardo, ordestichter
24 mei Z. Louis Zéphirin Moreau, ordestichter
25 mei H. Beda de eerbiedwaardige, priester en kerkleraar, O.S.B.
25 mei H. Gregorius VII, paus
25 mei H. Maria Magdalena de’ Pazzi, maagd
25 mei H. Magdalena Sophie Barat, ordestichteres
25 mei H. Zenobius van Firenze, bisschop
26 mei H. Filippus Neri, priester, ordestichter
26 mei H. Ursula Ledochowska, kloosterlinge
27 mei H. Augustinus van Canterbury, bisschop
27 mei Z. Bruno van Würzberg, bisschop
28 mei H. Germanus, bisschop
28 mei Z. Margaretha Pole, martelares
30 mei H. Jeanne d’Arc, maagd
30 mei H. Joseph Marello, bisschop
30 mei H. Zdislava van Lembert
30 mei H. Ferdinandus, koning
31 mei Maria Visitatie
31 mei H. Felix van Nicosia, kloosterling
31 mei H. Mechtildis, abdis
1juni H. Justinus, martelaar
1 juni H. Annibale Maria di Francia, ordestichter
2 juni HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
2 juni H. Erasmus, bisschop en martelaar
3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda
3 juni Z. Johannes XXIII, paus
3 juni H. Kevin, kluizenaar
3 juni H. Clothildis, koningin
4 juni Z. Margaretha van Hertoginnedal, abdis
4 juni H. Filippo Smaldone, priester
4 juni Z. Francesco Pianzola, ordestichter
5 juni H. Bonifatius, bisschop en martelaar
5 juni Z. Ferdinand van Portugal, kruisvaarder
6 juni H. Norbertus, bisschop
6 juni H. Jarlath van Tuam, bisschop
6 juni H. Rafael Guízar y Valencia, bisschop
6 juni H. Marcellinus Champagnat, ordestichter
7 juni Z. Anna van Sint-Bartolomeus, kloosterstichtster
7 juni H. Antonius Gianelli, ordestichter
8 juni H. Chlodulf, bisschop
8 juni H. Medardus van Noyon, bisschop
9 juni H. Efrem de Syriër, diaken en kerkleraar
9 juni Z. Luigi Boccardo, priester
10 juni Z. Edward Poppe, priester
11 juni H. Aleidis van Schaarbeek, kloosterlinge, mystica
11 juni H. Barnabas, apostel
11 juni Z. Hugo van Marchiennes, abt
11 juni H. Paula Frassinetti, ordestichteres
12 juni H. Cunera, maagd en martelares
12 juni Z. Helena van Polen, koningin
12 juni Z. Lorenzo Salvi, geestelijke
12 juni H. Odulphus, priester, monnik
12 juni H. Gaspar Bertoni, ordestichter
13 juni H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar, O.F.M.
14 juni H. Lidwina, maagd
15 juni H. Vitus, martelaar
15 juni HH. Domitianus en Hadelind, monniken
15 juni H. Germana Cousin, maagd
15 juni H. Landelinus, abt
16 juni H. Lutgardis van Tongeren, cisterciënzerin en mystica
16 juni H. Benno van Meißen, bisschop
17 juni H. Reinier van Pisa, kluizenaar
17 juni H. Theresia van Portugal, koningin, kloosterlinge
17 juni H. Gregorius Barbarigo, kardinaal
18 juni H. Maria Dolorosa van Brabant, martelares
18 juni H. Alena van Dilbeek, martelares
19 juni Z. Odo van Doornik, bisschop
19 juni H. Romualdus, abt
20 juni Z. Margaretha Ebner, mystica
21 juni H. Albanus, martelaar
21 juni H. Aloysius Gonzaga, kloosterling, S.J.
21 juni H. Martinus van Tongeren, bisschop
22 juni H. Domitianus van Hoei, bisschop
22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop
22 juni HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
22 juni H. Achatius, martelaar
22 juni H. Waltherius,
23 juni Z. Basil Hopko, bisschop, martelaar
23 juni H. Josef Cafasso, priester
23 juni H. Hidulphus van Henegouwen, graaf, monnik
23 juni H. Libertus van Kamerijk, bisschop
23 juni H. Maria van Oignies, weduwe, mystica
23 juni H. Walhere van Dinant, martelaar
24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper
24 juni H. Alena van Brussel, martelares
24 juni H. Rumoldus (Rombout), bisschop, martelaar
24 juni H. Theodulphus van Lobbes, abt-bisschop
25 juni H. Wilhelmus van Vercelli, ordestichter
26 juni H. Vigilius, bisschop en martelaar
26 juni H. Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei
26 juni Z. Volodymyr Pryjama, martelaar
27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkvader
27 juni H. Ladislaus, koning
28 juni H. Irenaeus van Lyon, bisschop en martelaar
29 juni HH. Petrus en Paulus, apostelen
30 juni H. Clotsildis, abdis
30 juni Z. Basilius Velyckovsky, bisschop en martelaar
1juli Z. Junipero Serra, missionaris
1 juli H. Theodoricus, abt
1 juli H. Leonardus van Bretagne, bisschop
2 juli HH. Processus en Martinianus, martelaren
2 juli H. Otto van Bamberg, bisschop en ordestichster
3 juli H. Guthago, kluizenaar
3 juli H. Thomas, apostel
4 juli H. Bertha van Blagny, kloosterstichtster
4 juli Z. Bonifatius van Villers, abt4 juli H. Elisabeth van Portugal
4 juli Z. Pier Giorgio Frassati, student
4 juli Z. Maria Crocifissa Curcio, kloosterstichster
5 juli H. Antonius Maria Zaccaria, priester
6 juli H. Maria Goretti, maagd en martelares
6 juli H. Godelieve, martelares
8 juli H. Edgar van Engeland, koning
8 juli HH. Killianus en volgelingen, bisschop en martelaar
8 juli H. Landrada, abdis
8 juli Z. Pierre Vigne, ordestichter
8 juli HH. Martelaren v. Shanxi, o.a. Amandina van Schakkebroek, Pauline Jeuris en Marie Adolphine
8 juli Z. Pieter de kluizenaar, Prediker
8 juli H. Priscilla
9 juli H. Agilulf, abt, aartsbisschop, martelaar
9 juli Z. Marija Petkopvic, ordestichtster
9 juli HH. Martelaren van Gorcum
10 juli HH. de Zeven Broeders, martelaren
10 juli H. Amalberga van Maubeuge, kloosterzuster, hertogin
10 juli H. Amalberga van Temse, kloosterzuster
10 juli H. Etto, abt
11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa
11 juli H. Olivier Plunkett, aartsbisschop, theoloog en martelaar
12 juli H. Paulinus van Antiochië, bisschop en martelaar
12 juli H. Johannes Gualbertus, ordestichter
13 juli H. Henricus, keizer
13 juli H. Silas
14 juli H. Camillus de Lellis, priester
14 juli H. Libertus, martelaar
15 juli Z. Bernard van Baden, markgraaf
15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar, O.F.M.
15 juli H. Elisabeth van Habsburg, koningin, weldoenster
15 juli H. Vladimir van Kiev, koning
15 juli Z. Ceslas van Polen, Dominicaner monnik
16 juli H. Helerius, martelaar
16 juli Z. Irmengard van Chiemsee, abdis
16 juli H. Monulphus van Maastricht en Gondulphus van Maastricht, bisschoppen
16 juli H. Reinildis van Kontich, maagd en martelares en gezellen Grimoaldus en Gondolfus, martelaren
17 juli H. Alexius
17 juli H. Turninus van Antwerpen, priester
17 juli H. Fredegand, abt
18 juli H. Arnoldus, bisschop
18 juli Z. Bertha van Marbais, weduwe, abdis
18 juli H. Fredericus, bisschop en martelaar
18 juli H. Simon van Lipnica, priester
19 juli H. Macrina de Jonge, geestelijke20 juli H. Ansegisus, abt
20 juli H. Margaretha van Antiochië
20 juli H. Margaretha van Ieper, kloosterlinge, mystica
21 juli H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
21 juli Z. Francis de Montmorency Laval, missiebisschop
21 juli H. Arbogast, bisschop
21 juli HH. Julia, Claudius, Jucundinus en Justus van Troyes martelaars
21 juli H. Tremeur van Bretagne, martelaar
21 juli H. Trifine, prinses
22 juli H. Maria Magdalena
22 juli H. Wandregeselus, abt
23 juli H. Birgitta van Zweden, kloosterlinge, co-patrones van Europa
23 juli Z. Margarita de Maturana, kloosterstichtster
23 juli Z. Vasil’ Hopko, bisschop
24 juli H. Christiana
24 juli Z. Christina de Wonderbare, mystica
24 juli H. Christina van Bolsena, martelares
24 juli H. Cunegonda van Polen, koningin
24 juli H. Morwenna, prinses
24 juli Z. Louise van Savoye, kloosterlinge
25 juli H. Jacobus, apostel
25 juli H. Christoffel
26 juli HH. Joachim en Anna, ouders van de maagd Maria
26 juli H. Pompea, prinses
26 juli H. George Preca, priester
27 juli H. Hugo de Kleine, martelaar
27 juli Z. Titus Brandsma, priester en martelaar, O.Carm.
27 juli H. Pantaleon
28 juli H. Pedro Poveda Castroverde, priester en martelaar
28 juli H. Samson van Dol, bisschop
29 juli H. Marta
29 juli HH. Beatrix, Simplicius en Faustinus van Rome, martelaren
29 juli H. Olaf, koning
30 juli H. Ingeborg van Denemarken, koningin
30 juli H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
31 juli Z. Cecilia Schelingová, kloosterzuster
31 juli H. Ignatius van Loyola, priester, ordestichter, S.J.31 juli H. Justin de Jacobis, missiebisschop
1augustus H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
1 augustus H. Floris, graaf, kruisvaarder
1 augustus H. Jonatus, abt
1 augustus H. Almeda, prinses
1 augustus Z.Z. Martelaren van Nowogródek
2 augustus H. Eusebius van Vercelli, bisschop
2 augustus H. Petrus Julianus Eymard, stichter van de Sacramentijnen
3 augustus H. Lydia
4 augustus H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester
5 augustus Kerkwijding van de basiliek Santa Maria Maggiore
5 augustus H. Abel, aartsbisschop, abt
5 augustus H. Jan van Kamerijk, bisschop
5 augustus H. Oswald, koning
5 augustus H. Theodorik van Kamerijk, bisschop
5 augustus Z. Frederik Jansoone, priester
6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
6 augustus H. Praxedis, keizerin
6 augustus H. Octavianus, monnik en bisschop
7 augustus H. Afra van Augsburg, martelares
7 augustus H. Gaetano van Thiene, priester, ordestichter
7 augustus H. Sixtus II, paus, en Gezellen; martelaren
7 augustus H. Victricius, missionaris
8 augustus H. Dominicus Guzman, priester, ordestichter, O.P.
8 augustus H. Cyriacus, aartsdiaken en martelaar
8 augustus H. Hugolina van Novarra, kluizenaar
8 augustus Z. Mary MacKillop, ordestichtster
9 augustus Z. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), co-patrones van Europa
9 augustus H. Nathy, kloosterstichter
9 augustus Z. Zeferinus Malla, koopman
10 augustus Z. Hugo van Montaigu, bisschop
10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar
10 augustus H. Philomena, martelares
10 augustus H. Plectrudis, koningin
10 augustus H. Amadeus van Portugal, ordestichter
11 augustus H. Clara van Assisi, maagd, ordestichtster
11 augustus H. Gorik, bisschop
11 augustus H. Susanna van Rome, martelares
12 augustus Z. Karl Leisner, priester
12 augustus H. Marwenna, prinses
12 augustus H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
13 augustus H. Paus Pontianus, paus en de H. Hippolytus, priester; martelaren
13 augustus H. Jan Berchmans, SJ
13 augustus H. Cassianus van Imola, martelaar
13 augustus H. Hippolytus van Rome, martelaar
13 augustus H. Radegundis, koningin
13 augustus Z. Gertrudis van Altenberg abdis
13 augustus ZZ. Francisco Castells, Pedro Martret, Silvestre Arnau, José Juan Perot, José Boher,José Tàpies en Pasqual Araguàs, martelaars
13 augustus H. Benildis, leraar
14 augustus H. Arnold van Soissons, bisschop
14 augustus H. Maximiliaan Kolbe, priester
14 augustus H. Werenfridus, missionaris in de Lage Landen
15 augustus Maria-Tenhemelopneming, hoogfeest
15 augustus H. Hyacinthus van Polen, O.P.
15 augustus H. Tarcicius
16 augustus H. Stephanus van Hongarije, koning
16 augustus H. Rochus, pelgrim
16 augustus H. Diomedes van Nicea, arts en martelaar
17 augustus H. Amor, missionaris
17 augustus H. Jeroen van Noordwijk, missionaris en martelaar
17 augustus H. Jeanne Delanoue
17 augustus H. Beatrix da Silva, ordestichtster
17 augustus H. Clara van Montefalco, maagd
18 augustus H. Helena, keizerin
18 augustus H. Alberto Hurtado, priester
19 augustus H. Ezequiel Moreno y Diáz, bisschop, missionaris
19 augustus H. Hugo Green, priester en martelaar
19 augustus H. Johannes Eudes, priester
19 augustus H. Magnus, bisschop
20 augustus H. Bernardus van Clairvaux, abt en kerkleraar, O.Cist.
20 augustus H. Hugo van Tennenbach, priester en monnik
21 augustus H. Pius X, paus
21 augustus Onze Lieve Vrouw van Knock
21 augustus Z. Ladislaus Findysz, martelaar
22 augustus Maria Koningin
22 augustus H. Symphorianus, martelaar
23 augustus H. Rosa van Lima, maagd, O.P.
24 augustus H. Bartolomeus, apostel
24 augustus H. Emilie de Vialar
25 augustus H. Genesius van Arles, martelaar
25 augustus H. Genesius van Rome, martelaar
25 augustus H. Jozef van Calasanza, priester
25 augustus H. Lodewijk, koning
26 augustus H. Gerbhard II van Konstanz, bisschop
27 augustus H. Margaretha van Beieren, hertogin
27 augustus H. Monica, weduwe
27 augustus Z. Dominicus Barberi, geestelijke
28 augustus H. Augustinus, bisschop van Hippo en kerkvader
28 augustus Z. Hugo More, martelaar
29 augustus Onthoofding van de H. Johannes de Doper, martelaar
29 augustus Z. Beatrix van Aa, priorin
30 augustus H. Fiacrius, monnik
30 augustus HH. Felix en Adauctus, martelaren
30 augustus Z. Eustachius van Lieshout, missionaris
30 augustus Z. Jeanne Jugan, ordestichtster
31 augustus H. Paulinus van Trier, bisschop en martelaar
31 augustus H. Raymundus Nonnatus, geestelijke
31 augustus Marcello Candia, industrieel.
1 september – H. Egidius, kluizenaar
1 september – Z. Ghebre Michael, martelaar
2 september – Ingrid Elovsdotter, kloosterstichteres
2 september – Margaretha van Leuven, maagd
2 september – H. Agricola van Avignon, bisschop
2 september – H. Valentinus van Staatsburg, bisschop
2 september – H. Wilhelmus van Roskilde, bisschop
2 september – H. Lolanus van Schotland, kluizenaar
2 september – ZZ. Septembermartelaren (onder meer André Grasset de Saint Sauveur, Annet Lanfant, Apollinaris van Posat, Augustin Ambrose Chevreux, Claude François Gagnières des Granges, Jean François Burté, Charles de la Calmette, Charles le Gué, François de la Rochefoucauld, Jacques Fiteyre-Durvé, Jean Marie du Lau, Julien Massey, Louis Barreau de la Touche, Louis Longet, Louis dela Rochefoucauld, Pierre Gauguin, Pierre Guérin du Rocher, Pierre Ploquin, Robert Guérin duRocher, Séverin Girault,Urbain Lefèvre en Vincent le Rousseau de Rosencoat)
2 september – H. Wolfsindis van Reichbach, maagd
2 september – Z. Antonius Winghe, abt
3 september – H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar – Gedachtenis
3 september – H. Remaclus, bisschop, abt
3 september – Verjaardag van de wijding van de kathedraal – Feest in het Bisdom Roermond
4 september – H. Irmgard van Süchtlen, kluizenares
5 september – H. Bertinus, abt – Vrije gedachtenis in het Bisdom Brugge
5 september – Z. Moeder Teresa, ordestichteres
6 september – H. Magnus van Füssen, missionaris
7 september – H. Clodoaldus, kluizenaar
7 september – H. Diederik van Metz, bisschop
7 september – H. Hilduardus, bisschop – Vrije gedachtenis in het Bisdom Gent
7 september – H. Madelberta, abdis
7 september – H. Regina van Alise, martelares
8 september – Maria Geboorte – Feest
8 september – H. Adrianus, martelaar
8 september – H. Adela van Mesen, koningin-weduwe
9 september – H. Audomarus, bisschop – Vrije gedachtenis in het Bisdom Brugge
9 september – Z. Eythemia Üffing, kloosterlinge
9 september – Z. Jacques Laval, missionaris
9 september – Petrus Claver, kloosterling SJ
9 september – H. Queranus, kloosterstichter
10 september – H. Nicolaas van Tolentino, monnik
10 september – H. Theodardus, bisschop en martelaar
11 september – HH. Felix en Regula, martelaren
11 september – H. Daniel, bisschop
12 september – Heilige Naam van Maria – Vrije gedachtenis
12 september – H. Guido van Anderlecht
12 september – H. Albeus, bisschop
13 september – H. Amatus, bisschop
13 september – H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar – Gedachtenis
13 september – H. Macrobius van Tomi, martelaar
14 september – Kruisverheffing – Feest
14 september – H. Maternus, bisschop
14 september – H. Notburga von Eben
14 september – H. Maternus van Keulen, bisschop
15 september – Heilige Maagd Maria, Moeder van Smarten – Gedachtenis
15 september – H. Catharina van Genua, mystica
15 september – H. Ludmilla van Bohemen, hertogin en martelaar
16 september – HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren – Gedachtenis
17 september – H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar, S.J. – Vrije gedachtenis
17 september – H. Lambertus, bisschop en martelaar – Vrije gedachtenis in de Bisdommen MechelenBrussel/Antwerpen/Hasselt/’s-Hertogenbosch/Roermond
17 september – H. Hildegard van Bingen, maagd en mystica
18 september – H. Jozef van Cupertino, de vliegende heilige
18 september – H. Richardis van Zwaben, keizerin en kloosterstichtster
18 september – H. Johannes van Massias, lekenbroeder
18 september – Z.Z. Fidel Rodriguez, Jesus Miranda en Carlo Guruceta, martelaars
19 september – H. Januarius, bisschop en martelaar – Vrije gedachtenis
19 september – Verjaardag van de wijding van de kathedraal van het Bisdom Groningen – Feest inhet Bisdom Groningen
19 september – H. Alphonsus van Orozco, monnik
19 september – Z. Hugo van Sassoferrato, monnik
19 september – Z. Maria van Cerevellon, ordestichtster
20 september – H. Eustachius, martelaar
20 september – HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren -Gedachtenis
20 september – Z. Giuseppe Tovini, bankier
21 september – H. Debora, profetes
21 september – H. Gerulfus, martelaar
21 september – H. Matteüs, apostel en evangelist – Feest
21 september – H. Mabena, prinses
22 september – H. Fokas, martelaar
22 september – Z. Ignatius Belvisotti, priester
22 september – H. Mauritius en gezellen, martelaren
23 september – H. Thecla, martelares
23 september – Kerkwijdingsfeest van de kathedrale kerk in het Bisdom Hasselt – Feest
23 september – H. Pater Pio (Pius van Pietrelcina), priester – Gedachtenis
24 september – Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid
24 september – Onze Lieve Vrouw van Walsingham
25 september – H. Gerulfus, martelaar – Vrije gedachtenis in het Bisdom Gent
25 september – H. Nicolaas van Flüe, kluizenaar
25 september – H. Vincentius Strambi, bisschop
25 september – Z. Guiseppe Dusmet, aartsbisschop
25 september – H. Codocus, bisschop
25 september – H. Cadoc, bisschop en martelaar
26 september – HH. Cosmas en Damianus, martelaren – Vrije gedachtenis
26 september – H. Eugenia, abdis
26 september – Z. Luigi Tezza, kloosterling
26 september – Z. Johannes Baptista Mazzucconi, missionaris
27 september – H. Vincentius a Paulo, priester – Gedachtenis
27 september – Z. Scubilion Rousseau, missionaris
28 september – HH. Martelaren van China, onder wie Amandina van Schakkebroek
28 september – H. Wenceslaus, martelaar – Vrije gedachtenis
28 september – HH. Laurentius Ruiz, Lazarus van Kyoto, Antonio Gonzales, Guillaume Courtet engezellen, martelaren van Japan
28 september – H. Eustochium, abdis
29 september – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen – Feest
29 september – H. Simon de Rojas, O.SS.
30 september – H. Hiëronymus, priester en kerkvader – Gedachtenis
30 september – H. Sophia van Rome, martelares
30 september – Z. Willem van Brussel, abt
30 september – Z. Frederik Albert, ordestichter
30 september – Z. Anna Maria Tauscher, ordestichtster.1 oktober H. Theresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares – Gedachtenis
1 oktober H. Bavo, edelman – Gedachtenis in het bisdom Haarlem
1 oktober H. Piatus, martelaar
1 oktober H. Urcisinus, bisschop
2 oktober H. Beregisius, kloosterstichter, abt
2 oktober HH. Engelbewaarders – Gedachtenis
2 oktober H. Leodegarius, bisschop, martelaar
2 oktober Z. Jan Beyzym, priester
3 oktober HH. Ewalden
3 oktober H. Gerardus van Brogne, abt
3 oktober H. Théodore Guerin, kloosterzuster
4 oktober H. Franciscus van Assisi – Gedachtenis
5 oktober H. Luigi Scrosoppi, ordestichter
5 oktober H. Maria Faustina Kowalska kloosterlinge, zieneres
5 oktober Z. Bartolomeo Longo, advocaat
5 oktober Z. Aloysius Scorosoppi, ordestichter, priester
6 oktober H. Bruno van Keulen, ordestichter, priester
6 oktober Z. Broeder Isidoor De Loor, kloosterling
6 oktober Z. Marie Rose Durocher, ordestichtster
7 oktober H. Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans – Gedachtenis
7 oktober H. Geraldus van Keulen, pelgrim
8 oktober H. Amor van Aquitanië, kloosterstichter
8 oktober H. Badilo, abt
8 oktober H. Hugo Canefro, monnik
8 oktober H. Keyna, prinses
8 oktober H. Lodewijk van Thüringen, landgraaf
9 oktober H. Dionysius, bisschop, en Gezellen; martelaren – Vrije gedachtenis
9 oktober H. Ghislenus, abt
9 oktober H. Johannes Leonardus, priester
9 oktober HH. Lambertus en Valerius, monniken
9 oktober HH. Martelaren van Turon (Anicet Adolfo, Augusto Andrés, Benito de Jesús, Benjamín Julián, Cirilo Bertrán, Inocenzio de la Immaculada, Julián Alfredo, Marciano José en Victoriano Pio), martelaren
9 oktober H. Sybille van Gages, kloosterlinge
9 oktober H. Ludovicus Beltrán, O.P.
10 oktober HH. Cassius en Florentius, martelaren
10 oktober H. Daniel Comboni, bisschop
10 oktober H. Gereon van Keulen, martelaar
10 oktober Z. Hugo van Mâcon, bisschop
10 oktober H. Hugolinus, martelaar
10 oktober H. Victor van Xanten, martelaar
10 oktober Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, feest in de stad Maastricht en gedachtenis in de restvan Limburg
11 oktober H. Bruno de Grote, aartsbisschop
11 oktober H. Canicus, kloosterstichter
11 oktober H. Gummarus van Lier, kluizenaar
11 oktober H. Quirinus van Malmedy, priester, martelaar
12 oktober H. Edwin van Northumbria, koning en martelaar
12 oktober H. Herlindis van Aldeneik, abdis
12 oktober Z. Joao Bosco Burnier SJ, martelaar
12 oktober H. Mobhi, kloosterstichter
12 oktober H. Wilfrid van York, bisschop
13 oktober H. Bertholdus, bisschop
13 oktober H. Geraldus van Aurillac, graaf
14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar – Vrije gedachtenis
14 oktober H. Donatianus, bisschop
14 oktober H. Johannes Leonardi, ordestichter
15 oktober Z. Odilo, abt
15 oktober H. Theresia van Ávila, maagd en kerklerares – Gedachtenis
16 oktober H. Hedwig, kloosterlinge
16 oktober H. Margaretha Maria Alacoque, maagd
16 oktober H. Mommolinus, bisschop
16 oktober H. Gerardus Majella, kloosterling, C.ss.R.
16 oktober Z. Augustinus Thevarparampil, priester
16 oktober H. Boudewijn van Boekel, monnik
17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar – Gedachtenis
18 oktober H. Lucas, evangelist – Feest
18 oktober H. Petrus van Alcantara, kloosterhervormer
18 oktober H. Muno, kluizenaar, martelaar
19 okober HH. Jean de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en Gezellen (Martelaren van NoordAmerika); martelaren – Vrije gedachtenis
19 oktober H. Paulus van het Kruis, priester
20 oktober H. Wendelinus van Trier, kluizenaar
21 oktober H. Hugo van Ambroney, abt
21 oktober Z. Karel I van Oostenrijk, keizer
21 oktober H. Ursula, martelares
21 oktober H. Wendelinus, kluizenaar, abt
22 oktober H. Cordula, martelares
23 oktober H. Johannes de Capistrano, priester – Gedachtenis bij het Militair ordinariaat in Nederland
23 oktober H. Oda van Amay, abdis
23 oktober H. Clether, prins
23 oktober H. Domitius van Amiens, geestelijke
24 oktober H. Antonius Maria Claret, bisschop – Vrije gedachtenis
24 oktober H. Evergislus, bisschop en martelaar
25 oktober HH. Crispinus en Crispinianus, martelaren
25 oktober Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum onbekend is – Hoogfeest(Nederlandse kerkprovincie)
26 oktober H. Demetrius van Thessaloniki, martelaar
27 oktober H. Frumentius van Ethiopie, bisschop
28 oktober Z. Alberic van Stavelot, abt
28 oktober H. Angelinus van Stavelot, abt
28 oktober H. Godwin, abt
28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen – Feest
29 oktober H. Ermelindis, kluizenaar
29 oktober H. Sigolinus van Stavelot, abt
29 oktober Z. Gaetano Errico, ordestichter
31 oktober H. Foillan, bisschop en martelaar
31 oktober H. Wolfgang van Regensburg, bisschop
31 oktober H. Quintinus, martelaar
 1 november Allerheiligen
1 november H. Floribertus van Gent, abt
1 november H. Harald van Denemarken, koning
1 november Z. Rupert Mayer, kloosterling SJ
2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen. Allerzielen
2 november Z. Margaretha van Lotharingen, hertogin, kloosterstichtster
3 november H. Martinus van Porres, kloosterling
3 november H. Hubertus, bisschop
3 november H. Odrada van Balen, maagd
4 november H. Carolus Borromeus, bisschop
4 november H. Perpetuus, bisschop
5 november Z. Bernhard Lichtenberg, priester en martelaar
6 november H. Leonardus van Limoges, abt
6 november Z. Josepha Nava Girbes, maagd
6 november H. Iltutus, monni
7 november H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandsekerkprovincie
7 november Z. Franciscus Palau y Quer, geestelijke
8 november Z. Johannes Duns Scotus, O.F.M.
8 november Z. Elisabeth van de Drievuldigheid, geestelijke
9 november kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
11 november H. Bertuinus van Malonne, kloosterstichter
11 november Z. Eugenio Bossilkov, bisschop en martelaar
11 november H. Martinus van Tours, bisschop
12 november H. Cunibertus van Keulen, bisschop
12 november H. Josafat Kuncewycz, bisschop en martelaar
12 november Z. Gregor Lakota, martelaar
12 november H. Livinus van Gent, bisschop
13 november H. Brixius, bisschop
13 november Nicolaas I, de Grote, paus
13 november H. Agostina Livia Pietrantoni, religieuze
14 november H. Serapion, monnik
14 november H. Dubritius, bisschop
15 november H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
15 november H. Leopoldus, markgraaf en kloosterstichter
15 november H. Machutus, bisschop
15 november H. Raphael van de Heilige Jozef Kalinowski, priester
15 november Z. Hugo Faringdon, martelaar
16 november H. Margaretha van chotland, koningin en weduwe
16 november H. Gertrudis, maagd
17 november H. Elisabeth van Hongarije, moniale
17 november H. Hugo van Avalon, bisschop
17 november H. Hugo van Noara, abt
17 november Z. Josaphat Kocylovskyj, martelaar
18 november Kerkwijding van de Basilieken van de apostelen Petrus en Paulus
18 november H. Rose Philippine Duchesne
19 november H. Mechthildis van Hackeborn (Helfta)
19 november Z. Salvatore Lilli, martelaar
20 november H. Autbodus, missionaris
20 november Z. Maria Fortunata Viti, geestelijke
21 november Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel
21 november H. Gelasius I, paus
22 november H. Caecilia, maagd en martelares
22 november H. Philemon, bisschop en martelaar
22 november Z.Z. Martelaren van Armenië (Baldji Oghlou Ohannes, David Oghlou David, Dimbalac Oghlou Wartavar, Geremia Oghlou Boghos, Khodianin Oghlou Kadir, Kouradji Oghlou Tzeroum, Salvatore Lilli en Toros Oghlou David)
23 november H. Felicitas van Rome, martelares
23 november H. Clemens I, paus en martelaar
23 november H. Columbanus, abt
23 november H. Trudo van Haspengouw, abt
23 november Z. Margaretha van Savoye, kloosterling
23 november H. Wilfetrudis van Nijvel, abdis
23 november Z. Miguel Pro, martelaar
24 november H. Chrysogonus, priester en martelaar
24 november H. Colman van Cloyne bisschop
24 november HH. Andreas Dung-Lac, priester en metgezellen, martelaren
25 november H. Albert van Leuven, bisschop
25 november H. Catharina van Alexandrië
26 november Z. Hugo Taylor, martelaar
26 november H. Koenraad van Konstanz
27 november H. Acharius, bisschop
27 november H. Bilhildis van Mainz, abdis
27 november H. Menefrew, prinses
27 november H. Oda van Brabant, kluizenaar
28 november H. Catharina Labouré, religieuze
29 november Onze Lieve Vrouw van Beauraing
30 november H. Andreas, apostel
1 december H. Ansanus de Doper, martelaar
1 december H. Nathalia van Nicodemië, weduwe
1 december H. Blanca van Castilië, koningin, kloosterlinge
1 december H. Eligius, bisschop
1 december Z. Charles de Foucauld
1 december Z. Marie Clémentine Anuarite Nengapeta, kloosterlinge, martelares
1 december H. Edmund Campion, priester en martelaar
1 december H. Agericus, bisschop
1 december H. Leontius van Fréjus, bisschop
1 december H. Resignatus, bisschop
2 december H. Bibiana, martelaar
2 december Z. Jan van Ruusbroec, mysticus
2 december Z. Johannes Sleziuk, priester
3 december H. Franciscus Xaverius, priester
4 december H. Giovanni Calabria, priester, ordestichter
4 december H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
4 december H. Barbara van Nicomedië, maagd en martelares
4 december Z. Adolph Kolping, priester
5 december H. Sabbas van Jeruzalem
6 december H. Nicolaas van Myra, bisschop
6 december Z. Petrus Paschasius, kerkgeleerde en martelaar
7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
7 december H. Victor van Piacenza, bisschop
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria
9 december H. Petrus Fourier, priester
9 december H. Juan Diego
10 december H. Eulalia van Mérida, martelares
11 december H. Damasus I, paus
11 december Z. Hugolinus Magalotti, kluizenaar
12 december H. Columba van Terryglass, kloosterstichter
12 december H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (O.L.V. van Guadalupe)
12 december H. Callixtus II, paus
12 december H. Finnian van Clonard, kloosterstichter
13 december H. Autbertus, bisschop
13 december H. Lucia, maagd en martelares
13 december H. Odilia, abdis
13 december H. Roswinda, abdis
14 december Z. Francisca Schervier, ordestichteres
14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
15 december Z. Karel Steeb, ordestichter
16 december H. Adelheid, keizerin
17 december H. Johannes de Matha, ordestichter
17 december H. Begga, abdis
17 december H. Wivina, kluizenaar, abdis
19 december Kuise Susanna
20 december H. Dominicus van Silos, abt
21 december H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
22 december H. Francisca Xaveria Cabrini, kloosterlinge
23 december H. Dagobert, koning
23 december H. Johannes van Kenty, priester
23 december H. Antonius van Sint-Anna, priester
23 december H. Thorlac, bisschop
24 december H. Adela van Pfalzel, kloosterstichtster, abdis
24 december H. Irmina van Oeren, kloosterstichtster, abdis
24 december H. Victoria van Rome, martelares
25 december Geboorte van de Heer – Hoogfeest
25 december H. Adalsindis, kloosterlinge
25 december H. Albert Chmielowski, ordestichter
25 december H. Anastasia van Syrmium, maagd en martelares
25 december Z. Maria van de Apostelen Wüllenweber, ordestichtster
26 december H. Stefanus, diaken en eerste martelaar27 december H. Fabiola, weldoenster
27 december H. Johannes, apostel en evangelist
27 december Z. Francesco Spoto, priester, martelaar
28 december HH. Onnozele Kinderen, martelaren
28 december Z. Catharina Volpicelli, ordestichster
29 december H. Ebrulfus, abt
29 december H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
31 december H. Silvester I, paus
31 december H. Catharina Labouré, religieuze
31 december H. Johannes Franciscus Régis, priester

Vandaag een conferance van Fons Jansen.
De kerkberichten.

                               
     Eigenlijk zocht ik naar beelden de nu volgende, uitgeschreven conferance; maar die zijn er helaas niet.

U zult wel denken, hoe komt hij nu weer aan al die bijbelse kennis Maar ik ben met mijn PMC-zegeltje naar het Heilige Land geweest. Ga je met een vliegtuig naar Jerusalem. Meteen 35 graden in de schaduw. En dat is zo vreemd want als je het vliegtuig uitkomt, komt er iemand op je af en het eerste wat ze dan tegen je zeggen is: Sjaalom. Gek, je barst van de hitte
O, wij hebben ook ontroerende ogenblikken meegemaakt. Ik weet nog bij Jericho. Daar is ons verteld hoe Josua zeven maal om de stad heentrok en toen vielen de muren om. Prachtig! Heb ik meteen aan Nederland gedacht. Heb ik aan de KVP gedacht. Ik dacht, als je er nou maar lang genoeg omheen draait, dondert de boel vanzelf in elkaar
En we kwamen langs een vijgeboom. Heb ik gauw een vijgeblad afgeplukt.
Ik dacht, dat is het dan. Nou ja, het viel zwaar tegen, het was veel groter dan ik gedacht had. Want ik zeg nog: Jongens, dit is het oudste damesblad in de kleinste oplage.
Die doek om mijn hoofd is een Arabisch hoofddeksel. Maar de toeristen die daar komen, kopen er ook een, want het is lekker tegen de zon.
Wat er hier dus voor u staat is een toerist naar het Heilige Land. Een zogenaamde heilige landloper. Daar komen uitsluitend mensen die in hun vakanties alles fotograferen. Die gaan dan thuis kijken wat ze daar hadden kunnen zien.
Gelukkig was ik niet de enige vreemdeling in Jerusalem. Wij waren daar dus met allemaal van die PMC-mensen
We hadden ook een pastoor in ons midden. Die had er ook twee jaar voor gegeten Nou, ik was er blij om dat we een pastoor bij ons hadden. Je weet nooit wat er onderweg gebeurt. En zo’n pastoor heeft tenslotte het diploma laatste hulp bij ongelukken. Lach er maar om In de bus dacht ik: nu is het zover. Roept de reisleider: Is er misschien een pastoor in het gezelschap? Pastoor roept: Ja. Vraagt de reisleider: Hebt u misschien een kurketrekker bij u
In het Heilige Land, dames en heren, dat weet u, daar bevinden zich die zogenaamde heilige plaatsen. Dat zijn die plaatsen waar altijd dat gedonder over is. Er zijn ook enkele plaatsen waar geen gedonder over is, dat zijn geen heilige plaatsen, daar kun je donder op zeggen
Nu zijn de christelijke heilige plaatsen per stuk weer verdeeld over zeer verschillende godsdienstige sekten
Als u nauwkeurig wilt weten hoe dat in elkaar steekt, dan zal de reisleider het u voorlezen. Die heeft een boekje, daar staat alles in: waar het was, waar het niet was, waar het had kunnen zijn, waar het nog kan komen. Er staat ook een lijstje in waar de twaalf apostelen begraven liggen. Alleen in Duitsland al achttien
De heilige grafkerk is verdeeld over de volgende godsdiensten: de Grieks orthodoxen, de Armeens-orthodoxen, de katholieken, de Syriers en de Kopten
Komen we buiten, staan we tegenover de Lutherse kerk. Wil er nog iemand een zuurtje
Morgen gaan we een stad bekijken die er niet meer is
Morgenmiddag bezoek aan het museum. Let op het stukje oor van Salomon. Ligt een bordje bij: Salomonsoordeel
Morgenavond gaan we naar bed (slaat pagina om) gaan we naar Betlehem
Overmorgen bezoek aan Emmaus. Persoonlijke eigendommen in het hotel laten
Emmaus is bekend van de Emmausgangsters
Zo’n reisleider… Er zijn overigens twee Emmausen. Een van de Dominicanen en een paar kilometer verder zijn de Franciscanen gaan graven en die hebben ook een Emmaus gevonden en die zeggen nu: het was niet daar, het is hier
Door deze meningsverschillen heb je in dat land nu van alles twee
Je hebt er twee avondmaalszalen, twee Calvariebergen, twee heilig graven, twee herdersvelden, twee huisjes van Nazaret. Kunt u zich de Amerikanen voorstellen die daar rondlopen, radeloos, met deze vraag: Is this the original holy land or is there another one?”

Vandaag even geen cabaret, dat bewaren we tot morgen, i.v.m. Allerheiligen.
1 november: Allerheiligen

Allerheiligen; Schilderij door Fra Angelico.

Vandaag is het Allerheiligen.  Veel zijn het er hè? Er zijn er wel meer dan 5296! ( er kan onlangs een bij gekomen zijn of afgevallen zijn, maar volgens de laatste telling dus)

Allerheiligen  een christelijk feest dat valt op 1 november en gevierd wordt onder katholieken en Anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Oosters-orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa, het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de periode dat voordien een heidens feest ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.

Nu eert men op deze feestdag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus’ bloed, zijn zij bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor ons (zie Openbaringen 7, 9-14).

Gebed:
Almachtige eeuwige God,
in één feest gedenken wij vandaag al uw heiligen.
Op voorspraak van zovelen vragen wij:
vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen
in de overvloed van uw barmhartigheid.
Door onze Heer.
 Amen

Allerheiligen is ook een dag waar  een weerspreuk bij hoort: Allerheiligen is een waterken of een winterken.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.

Deze week is het alweer november, waarbij de eerste week verschillende feestdagen gevierd worden…….. Allerheiligen, Halloween, Allerzielen…………  Nu hebben we vorig jaar al een Halloween-thema gehad, dus nemen we deze week Allerheiligen en Allerzielen bij de kop. Niet dat we er verstand van hebben, maar aan het eind van de week kunnen we er vast aardig over meepraten. Nu eerst de moppen; we kunnen hierbij melden dat de oudste nederlandstalige mop te vinden is in de Servaaslegende van Hendrik van Veldeke, geschreven rond 1180. Het verschil met de andere oudste moppen is dat dit verhaal een uitgewerkte plot heeft.  Deze mop gaat over een lichamelijk gebrek en over macht. Dit is vastgesteld bij het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut.
Kort samengevat verloopt de mop aldus: de keizer geeft aan enkele goudsmeden de opdracht om een gouden borstbeeld van de inmiddels overleden Sint Servaas te maken. Als het beeld nagenoeg voltooid is, merkt men dat het scheel kijkt. Men probeert er van alles aan te doen, maar het beeld blijft scheel kijken. De keizer vindt dat zo’n belediging voor de heilige, dat hij de goudsmeden in de gevangenis laat smijten. Dan grijpt de heilige in: in een droom verschijnt hij aan de keizer en laat hem eens goed in de poppetjes van zijn ogen kijken. De keizer laat de goudsmeden hierop snel weer vrij, want Servaas bleek tijdens zijn leven net zo scheel te zijn geweest als het beeld.

Wilt u de mop lezen? Klik hier


Het was tijd voor de bisschop van Brugge zijn bad! De oude non die het gewoonlijk deed was ziek en daarom was er een jonge non die moest instaan voor haar!

Zuster Magdalena, de jonge non, kreeg heel strenge instructies van de oude non, hoe warm het badwater moest zijn, en om de handdoeken op zulke maniermoest vasthouden dat ze de naaktheid van de bisschop niet zou zien! Maar als ze het toch zou zien, moest ze maar heel hard bidden!
De volgende morgen vroeg de oude non aan zuster Magdalena hoe het zaterdagavond bad was verlopen…..
“Oh zuster”, zegde de jonge non dromerig, “ik ben gezegend en gered!!!”
‘Gered?, en vertel eens hoe dat is gebeurd!’ zei de oude non.
‘Wel, toen de bisschop in het bad zat, vroeg hij me om zijn rug te wassen! Ik vond dat een hele eer en deed het dan ook! ik mocht dan ook zijnschouders en zijn borst wassen, hij begeleide mijn hand toen naar beneden tussen zijn benen waar, naar hij zegde, Onze Heer de Sleutel van de Hemel bewaard!”
‘Is dat zo…?’ zei de oude non koel.
Zuster Magdalena vertelde verder: ‘En de bisschop zei toen dat als de Sleutel van de Hemel in mijn slot past, dat de Poorten van de Hemel voor mij geopend zouden worden en dat ik eeuwig gezegend zou zijn, en gered om bij Onze Heer te mogen wonen!
Toen moest ik het bad ingaan bij de bisschop en hij stak de Sleutel van de Hemel in mijn slot!
‘Is dat waarlijk zo?’ zei de oude non ijzig!
“Ja”, zei zuster Magdalena, “en eerst deed het pijn, maar de bisschop zei dat de weg naar gezegendheid soms pijnlijk kan zijn, maar dat daarna mijn hart met extase zou zwellen!
En inderdaad, dat gebeurde ook…………. het voelde zooooooo goed om gered te worden!!!”
“De lelijke oude schavuit” zei de oude non, “aan mij heeft hij gezegd dat het de hoorn van de engel Gabriel was, en ik heb er 40 jaar op geblazen!!!!
                                                                       

Komt een man in de hemel bij het hek aan en de heilige Petrus komt hem tegemoed.

Petrus – “Vertel me alle goede dingen die je hebt gedaan. Daar krijg je punten voor en wanneer je 1000 punten heeft dan kom je in de hemel.”
Man – “Nou goed” zegt de man. “Ik ging elke zondag naar de kerk.”
Petrus – ”Da’s mooi. 1 punt.”
Man – ”Een punt maar? Zo! OK, ik gaf 10% van mijn inkomste aan de kerk.”
Petrus – ”Ook niet slecht. Nog 1 punt.”
Man – ”hmmm, ik was 50 jaar lang met dezelfde vrouw getrouwd en ging nooit vreemd, niet eens in mijn hart!”
Petrus – ”Heel goed. 3 punten erbij!”
Man – ”Wat?!! Zodoende kom ik alleen door Gods genade in de hemel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Petrus – ”Uitstekend. Kom maar binnen.”

                                                                                                                                 

Sam en Moos leven al heel lang samen als hele goede vrienden. Helaas………… Op een dag gaat gaat Sam dood. Moos denkt: Ik wil toch wel weten of het goed is gekomen met Sam, dus hij belt de hemel. “Met de heilige maagd Maria?” “Ja met Moos, is Sam al gearriveerd?” “Nee nog niks gehoord” Een dag later belt Moos weer. “Met de heilige maagd Maria?” “Ja met Moos is Sam al aangekomen?” “Nee, nog niks gehoord” De volgende dag belt Moos nog maar een keer. “Met de heilige Maria?” “Yes”, denkt Moos, “Sam is gearriveerd.”

                                                                         

Allerzielen: