toilet

Toiletpapier gevraagd…

Soms zit je in een vreemd land op de plee,

En ontdek je het papier is op… 

Je boodschap was nog wel, zo okee!

Maar leeg is de papier-rol-dop!

 

Wat moet je dan?

Gewoon je broek weer ophalen?

Heel hard roepen tot er hulp komt? 

 Of de rest van de dag balen?


En weet je wat ik nu zo grappig vind?

Het toiletpapier, bestaat in alle kleuren,

Maar ik zit nu wel zonder hier,

Het is toch om je te bescheuren???!!!


Ik voel me in dit vreemde land,

Werkelijk, wreed ambetant!

Ik kan misschien effe bellen,

En wat papier bestellen?


Voortaan neem ik zo’n pakkie natte doekjes mee

Ik kijk stiekem door de kier van de deur,

Want ik zit hier nu al zo’n uur of twee…

Er staat verdorie FILE veur…


Dacht al dat ik hoorde kloppen…

Ik neem mijn onderbroek…en veeg…

En zal ze hier in de vuilnisbak stoppen

Was wel een van Calvin Klein,maar het heeft zo moeten zijn

 

Okee, volgende, komt u maar,

Het duurde even, geen bezwaar

En denk maar niet dat ik hem ga zeggen,

Of vriendelijk ben uit ga leggen

 

Dat het papier op is… Mijn voorganger deed dat ook niet.

Hij ziet maar dat ie het zelf ziet!!!

 

 

kaas

Vandaag geen typisch cabaret, maar een cabartiere die mijn persoonlijke favoriete kaas-commercial brengt. Een oudje weliswaar, maar nog heel actueel hoor…..
En al gaat het deze week over ‘boerenkaas en kaas van de boerderij’, besef dan dat dit soort kazen, stuk voor stuk, ook hele ‘unie(ke) kaas’ is.

Martine Bijl –  Uniekaas

 

pasenPaasgedicht


Pasen een feest

voor de kinderen het meest
eieren zoeken
in het bos
tussen het groen en het
zachte mos
 
En wie is er weer de klos
de paashaas
met zijn mand
of was het nu
toch vadershand…

Ik zocht naar een leuke dagvulling voor vandaag dat aansloot bij het weekthema, en vond deze ‘rijmelarij’. Helaas is mij niet bekend wie dit gedichtje geschreven heeft, maar mocht iemand weten wie de auteur is, dan vermeld ik het alsnog.

Schooljaar begint

Nog een weekje te gaan

en school begint

weer vroeg opstaan,

moe en slechtgezind.


Vakantie is voorbij

en volop genoten.

Weer een nieuwe start

en nieuwe klasgenoten.


Langzaam beginnen

en dan volop gaan.

Je best doen want

je kan het aan!

 

 

 

wandelen

 

De laatste weken bewandel ik de blog-weg van de minste weerstand….
Wel iedere dag een nieuwe blog, maar af en toe iets lenen:
vandaag een gedicht.

Vierdaagse

Overal voeten
groot en klein
fris begonnen,meestal is het nog nacht
aan de lange weg
de route is een en al pracht
de betuwe lacht ze tegemoet
blaren,natte sokken en dikke kuiten
als je eindigt maakt het allemaal weer goed
vier dagen lang, bloed zweet en tranen
maar niemand wilt het missen, ze hebben een doel
de laan van de gladiolen willen ze halen
feest,feest,bier
pijn,lachen,na vier dagen een geweldig gevoel.

 – magda54 –

het paradijs

 Adam en Eva

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z’n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week

Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had !
Hij zei:’Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.’

‘Goed,’ zei God,’ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou’
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.

Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost ’t me een rib uit ’t lijf.’

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
’t Was een droom van elke man,
alles d’r op en alles d’r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Tot dat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,
Eva dacht:’Wat kan het schaden
aan zo’n boom zo volgeladen.

Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.’
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.
Toen was ’t gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in ’t zweet,
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!’

 

 

sinterklaas

 
 

Wie een leuk gedicht wil maken bij zijn of haar suprise

Kan nu voor een hulpwebsite kiezen:

De donk’re dagen zijn gekomen, de tijd van Sinterklaas.

De tijd van maan en bomen, van koek en speculaas.

Met Sint gaan we weer dichten, een heel karwei, voorwaar!

En om dat te verlichten, is nu Van Dale daar.

Gitaar rijmt op peignoir en dat weer op brancard,

wat dan weer rijmt op fopsigaar. Het is een mer à boire. 

Dus zonder ’t minst bezwaar, nu rijmen met Van Dale.

 ’t Gedicht is weldra klaar en zonder te betalen!

Wie een gedicht wil tikken,

hoeft nog slechts hier te klikken:

vandale.nl/rijmwoordenboek

school

 

Een bekende en veel gekopieerd gedicht is het gedicht “Taal der talen” van de schrijver Charivarius. Vandaag ook te lezen op deze blog: De nederlandse taal en haar grilligheden in de spelling…..

De taal der talen

Het meervoud van slot is sloten
Maar toch is het meervoud van pot, geen poten
Evenzo zegt men; een vat twee vaten
Maar zal men niet zeggen: een kat twee katen

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog.
Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen.
Maar is nu ik “voog”, een vervoeging van vegen.

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht
En dus hoort bij vloeken, misschien wel ik vlocht
Alweer mis! want dit is afkomstig van vlechten
Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten

Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep
Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep
Want dit is afkomstig van het schone woord slapen
Maar zeg nu weer niet, ik riep bij het woord rapen.

Want dat komt van roepen, en u ziet terstond
Zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond
Van raden komt ried, maar van baden geen bied
Dat komt van bieden, (ik hoop dat u ’t ziet)
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.

U ziet de verwarring is akelig groot
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven
Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven
Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken
Maar niet van wij hinken, wij hebben gehonken

Het volgende geval, dat is bijna te bont
Bij slaan hoort, ik sloeg, niet ik sling of ik slond
Bij staan niet ik stong ik sting maar ik stond
Bij gaan hoort ik ging, en niet ik goeg of ik gond

Een mannetjeskat, noemt men meestal een kater
Hoe noemt men een mannetjesrat, soms een rater
zo heeft het NEDERLANDS verschillende kwalen
Nietemin is en blijft het, DE TAAL DER TALEN.

schrijver
 Charivarius