Vandaag dus liedjes die iets “Pauselijks” hebben….

De eerste gaat over het bezoek van de vorige Paus aan Nederland 

Pisa – Popie Jopie

En over de basiliek van de Paus, vernoemd naar de eerste Paus, die daar begraven ligt.

Flash & The Pan – Hey St. Peter

De beroemdste uitspraak van de Paus, hier in Nederland…

De Selvera’s – Dank je voor de bloemen

De Paus gaat met emeritaat om te bidden voor de wereld

Bon Jovi –  Living on a prayer

Maar voor velen blijft het……

Culture Club – Church Of The Poison Mind

Vaticaanstad (Italiaans: Stato della Città del Vaticano) is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Het grondgebied van dit land wordt geheel omsloten door de stad Rome, waardoor het een enclave binnen Italië is.
De vlag van Vaticaanstad:

Vaticaanstad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel en huisvest de hoofdzetel van de rooms-katholieke Kerk. Staatshoofd van Vaticaanstad is de paus, die zijn officiële residentie heeft in het Apostolisch Paleis.
De officiële ‘politiemacht’ danwel  ‘het leger’ is de Zwitserse Garde.

Ooit bezat de paus als kerkelijke staat een groot gebied in centraal en oost Italië. Het Vaticaan begon als onafhankelijke staat toen paus Pius XI en Mussolini het verdrag van Lateranen ondertekende. In dit verdrag wordt Vaticaanstad als onafhankelijke staat erkent door de regering-Mussolini. Naast het verdrag van Lateranen zorgden ook het concordaat er in 1929 voor dat het Vaticaan een onafhankelijke staat werd. Zij zorgden ervoor dat het katolisme een speciale status kreeg in Italië.

Tweederde van het de kerkelijke staat werd in 1866 veroverd door de republikeinse troepen onder Garibaldi. Toch bleef Latium behouden voor de paus onder steun van de Franse keizer Napoleon III. In 1870 trok Napoleon zijn troepen terug. Vanwege de oorlog waarin Frankrijk met Duitsland betrokken was, stuurde hij zijn ploegen hierheen. Latium het gebied waar de paus zich bevond en Rome werden in 1861 toegevoegd aan het opgerichte koninkrijk Italië. De kerkelijke macht was bijna teniet gedaan dankzij de liberaal-nationalisten. Ondanks dat de paus sinds 1870 geen macht meer had, had hij nog wel inspraak bij diplomatieke betrekkingen.
Na zijn verlies weigerde de paus het gebied te verlaten. Hij beschouwde zichzelf als de gevangene van het Vaticaan. Ook de pauzen die hem opvolgde bleven om de legitimiteit die in 1870 ontstaan was te bestrijden. In 1929 na bijna 60 jaar hadden ze gewonnen en kreeg de paus zijn eigen staat “het vaticaan.”
Als gevolg van het verdrag van Lateranen, ondertekend door paus Pius XI en Mussolini, werd Vaticaanstad een eigen staat. Hierin wordt Vaticaanstad nadrukkelijk genoemd als een nieuw gecreëerde staat.

Het dwergstaatje is dus ontstaan in 1929 als gevolg van het Verdrag van Lateranen dat door paus Pius XI en Mussolini werd ondertekend. Daarin werd nadrukkelijk opgenomen dat het een nieuw gecreëerde staat is. Formeel kan het dus niet als voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat gezien worden.
Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar neemt wel deel aan diverse internationale organisaties. Het staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Ook heeft het zijn eigen euromunten.

De Sint-Pietersbasiliek  is een katholieke kerk  aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd in late renaissancebarokarchitectuur op de plaats van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar volgens de overlevering de apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven werd. Het is een belangrijk bedevaartsoord voor katholieken en geldt als de eerste van de zeven pelgrimskerken van Rome. Het is de kerk waar de Paus zien diensten en ere-diensten houdt.
Tot zover enige wetenswaardigheden over Vaticaanstad, danwel Het Vaticaan.

 Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel….
(ook bij de Grote Baas van de Paus die “donder” werd toen Hij het hoorde)
Paus Benedictus gaat met emiritaat!
Het ging de laatste tijd al niet zo lekker….
Maar nu voelde hij zijn krachten echt afnemen…
Ook op zijn salaris zou fors beknibbeld gaan worden
En ook zijn geliefde Paus-mobiel  zou hij in moeten leveren
Hij vond het dus tijd om af te zwaaien
Leiders uit de hele wereld namen afscheid van hem
en….
vanaf vanavond is de heilige stoel leeg…
Er overigens al een sollicitant voor de volgende ronde:
Maar de uiteindelijke beslissing valt pas na het conclaaf
Vanaf vanavond wordt over hem gesproken als emiritus-Paus Joseph Aloisius Ratzinger, en zijn aanspreektitel blijft Zijne Heiligheid.
Om te bidden voor de wereld  hij zich terug in een karmelieten-klooster
(maar dat kan ik ook verkeerd verstaan hebben, en is het een warme-frieten-klooster)

Deze week is de laatste werkweek van paus Benedictus…….

Het thema van deze week is dus: PAUS

De paus krijgt een nieuwe tuinman. De kardinaal die het sollicitatiegesprek voert zegt tegen de nieuwe tuinman in wording: “De paus houdt van de geur van vers gemaaid gras. Als je aan het maaien bent loopt de paus graag langs en stelt altijd twee vragen. Wie stierf er aan het kruis voor onze zonden? En waar vond dit plaats? Nu heb je de grasmaaier. Op het linker wiel staat het antwoord op de eerste vraag en op het rechter wiel staat het antwoord op de tweede vraag. Er gaat een weekje overheen en de tuinman is druk aan het maaien. Dan staat ineens de paus naast hem. “Beste man”, zegt de paus, “mag ik je een vraag stellen?” “Natuurlijk, uwe heiligheid”, zegt de tuinman. “Weet jij wie er voor onze zonden aan het kruis is gestorven?” De tuinman kijkt schrijlings naar het linkerwiel van de maaier en antwoordt: “Jezus Christus.” “Heel goed mijn beste, weet je ook waar dit plaatsvond?” De tuinman kijkt nu op het rechterwiel en antwoordt: “Golgotha.” Nu vraagt de paus ineens: “Weet je ook wie daar bij waren?” De tuinman slaat zijn ogen neer op zoek naar een antwoord en komt met: “Black en Decker?”

De Paus eindigt zijn dagelijks gebed zoals altijd met: “Tutti Homini” (gezegende is de mens). Maar de volgende dag krijgt hij mail van de vrouwenbeweging omdat ‘homini’ (de mens) eigenlijk op mannen gericht is. “Oke”, denkt de Paus. De volgende dag besluit hij dus met: “Tutti Homini et Tutti Femini” om van het wijvengezeik af te zijn. Echter nu ontvangt hij een e-mail van de ‘homobeweging’, die zich gesteund voelen doordat de vrouwen hun recht op geëist hebben,  dat ook zij zich benadeeld voelen en of dat de Paus hier ook reken ing mee zou willen houden. Vandaar dat  de Paus de volgende dag afsluit  met de woorden: “Tutti Homini. Tutti Femini et Tutti Fruiti”

De directeur van Heineken komt bij de Paus op bezoek en zegt:

“Ik geef u 1 miljoen euro als u in uw gebed in plaats van: “geef ons heden ons dagelijks brood” eens zegt: “geef ons heden ons dagelijks bier”. “Onmogelijk” wimpelt de Paus zijn voorstel af.

Een jaar later komt de directeur opnieuw naar de Paus en biedt hem nu 5 miljoen euro. Weer weigert de Paus. Als de bierdirecteur voor de derde keer de Paus komt smeken of hij nu “geef ons heden ons dagelijks bier” wil zeggen, nu voor 20 miljoen euro, aarzelt de Paus en belt zijn secretaresse:”Wanneer loopt dat contract met die bakker af?”