pasenPaasgedicht


Pasen een feest

voor de kinderen het meest
eieren zoeken
in het bos
tussen het groen en het
zachte mos
 
En wie is er weer de klos
de paashaas
met zijn mand
of was het nu
toch vadershand…

Ik zocht naar een leuke dagvulling voor vandaag dat aansloot bij het weekthema, en vond deze ‘rijmelarij’. Helaas is mij niet bekend wie dit gedichtje geschreven heeft, maar mocht iemand weten wie de auteur is, dan vermeld ik het alsnog.

Schooljaar begint

Nog een weekje te gaan

en school begint

weer vroeg opstaan,

moe en slechtgezind.


Vakantie is voorbij

en volop genoten.

Weer een nieuwe start

en nieuwe klasgenoten.


Langzaam beginnen

en dan volop gaan.

Je best doen want

je kan het aan!

 

 

 

het paradijs

 Adam en Eva

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z’n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week

Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had !
Hij zei:’Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.’

‘Goed,’ zei God,’ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou’
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.

Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost ’t me een rib uit ’t lijf.’

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
’t Was een droom van elke man,
alles d’r op en alles d’r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Tot dat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,
Eva dacht:’Wat kan het schaden
aan zo’n boom zo volgeladen.

Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.’
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.
Toen was ’t gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in ’t zweet,
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!’

 

 

regenboog

Vandaag een thema dat maar een half weekje duurt:
 
Iets dat past bruggen bouwt tussen regenweer en Zwarte Piet
Vandaar dat we het een en ander combineren…..
 
Regenboog oh regenboog, gelukkig ben je krom! Anders heette je regenstreep en dat klinkt ook weer zo dom.


Een atheïst loopt door een mooi bos en denkt bij zichzelf:
“Wat een mooie bomen!”
“Wat een mooie rivier!”
“Wat een mooie dieren!”
Terwijl hij langs de rivier loopt, hoort hij geritsel in de bosjes. Hij kijkt om en ziet een hele grote grizzly beer op hem afkomen. De atheïst rent zo vlug als hij kan het pad af. Hij kijkt over zijn schouder en ziet dat de beer hem langzaam inhaalt. Dan struikelt hij over een stronk en valt op de grond. Voordat hij overeind kan komen staat de beer plotseling over hem heen, met zijn zware klauwen opgeheven om toe te slaan.

Op dat moment schreeuwt de atheïst het uit en zegt: “O mijn God”.
De tijd stopt. De beer verstijft. De geluiden in het bos verstommen. En een regenboog vanuit de hemel op de man en een stem klinkt vanuit het licht dat de regenboog uitstraalt. : “Jij gelooft niet dat ik besta en je vertelt anderen dat ik niet besta. Je zegt ook dat de schepping een kosmisch ongelukje is. Wil jij dan werkelijk dat ik je uit deze benarde positie bevrijd? Kan ik er dan nu van op aan dat je een gelovige bent geworden?”
De atheïst kijkt naar de regenboog en zegt: “Ik ben weliswaar met stomheid geslagen, maar het zou erg hypocriet van mij zijn om nu te beweren dat ik ineens een Christen ben geworden. Kunt U dan misschien van de beer een barmhartige Christen maken?”
“Okay, prima, zo zal het zijn” zegt de stem.
De regenboog verdwijnt. Het bos komt weer tot leven. De beer zet zijn poot neer en buigt zijn hoofd eerbiedig en zegt: “Heer, zegen deze spijs, amen!”

 

Daar sta je dan…….. De tekst van een lied op een papiertje, ingezongen door bekende artiesten uit het land en……. compleet afgekraakt door het volk. Notabene het volk dat zelf masaal de zinnen en ideeën voor het lied heeft aangedragen. 
Maar we gaan het wel gewoon met zijn allen zingen!!!
Ondanks dat de tekst  van het Koningslied  veel kritiek heeft gehad, wordt het door Nationaal Comité Inhuldiging goedgekeurd. Op 30 april wordt het Koningslied vanuit Ahoy voor Koning Willem-Alexander gezongen. Rond 19.30 uur zetten artiesten het lied in en de bedoeling is dat heel Nederland mee gaat zingen.

Nu zal ik eerlijk zijn…….Ik heb er heel veel over gehoord en gelezen, maar de tekst ken ik dus nog steeds niet. Ik heb deze daarom maar eens opgezocht en doorgenomen…… En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meezing op 30 april om 19.30 uur. Ik zit dan namelijk nog te melken om die tijd en ik vrees met grote vreze dat als ik dit lied inzet de melk compleet gaat schiften……
Maar voor de mensen die mee willen en kunne zingen:

 De complete tekst van het Koningslied is hieronder te lezen.

KONINGSLIED
Daar sta je dan
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen
En daar is t dan
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn?

Daar sta je dan
Ieder mens heeft een taak in dit leven
Alles gedaan om je voor te bereiden
Daar is het dan
Je belooft dat je alles zult geven
Iedere stap die je zette die leidde naar hier
En kijk om je heen
Wij lopen met je mee

Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef

Een strijd, twee levens
We staan voor elkaar, niet te breken
Een vlag, twee leeuwen
Met elkaar in de zon en de regen
Zij aan zij, borst vooruit
Trots als een pauw, dit is ons geluid
En hoe klein we ook zijn
Onze daden zijn groot
Gaan niet onderuit
Voor jou, mijn kind
Voor m’n pa, voor m’n ma
Loop voor jou door de wind en regen
En zal achter je blijven staan
Ik draag een vaandel met jouw naam
Geloof in jou zolang we bestaan
Ik bouw een dijk met m’n blote handen
En hou het water bij jou vandaan

Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis

Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef

De W van Willem
Drie vingers in de lucht, kom op, kom op
De W van Willem is de W van wij
Heel Oranje staat zij aan zij
De W van water waar we niet voor wijken
We leggen het droog en we bouwen dijken
De W van welkom in ons midden
Tot welke God je ook moge bidden
De W van Willem
De W van wakker, stamppot eten
Miljoenen coaches die beter weten
De W van altijd willen winnen
Wat het ook is waar wij aan beginnen
De W van wij zijn een met elkaar
Met de schouders naast elkaar
En dus roepen we vandaag van

Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef

Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Wijs je de haven in de duisternis

Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef

En hier een videofilmpje, dat oefent wat makkelijker

En wat de toekomstige koning er zelf van vindt: