school

Liedjes voor op het schoolplein!

Cat Stevens –  Old School Yard

 

Acda en de Munnik – Schoolplein

  

Paul Simon – Me and Julio Down by the Schoolyard

 

Kinderen voor Kinderen – Rock het schoolplein

school

 
Vandaag een wiskundig rekenvraagstuk.
Hoe bekijk je deze som, die je moet analiseren door de cijfers goed te bekijken en te ‘berekenen’

school

Leraar Jansen stormt boos binnen bij de schooldirecteur.
“Ongelooflijk hoe brutaal de kinderen van tegenwoordig zijn. Ik gaf Jaap een uitbrander waarop die zei: Ach vent, loop naar de duivel!”
“En wat hebt u toen gedaan?” vraagt de directeur.
“Ik ben meteen naar u toegekomen”, antwoordt leraar Jansen.
 
 
 

school

 
 Vandaag dus liedjes met het school-thema in de school
*****

 Don Quishocking – De oude school

 
 

 
 

 
 

 

school

De Nederlandse taal blijft moeilijk, zowel voor ouder als kind.

De volgende 15 zinnen zijn afkomstig uit schoolbriefjes en opstellen.

 
De fouten die daarin staan, hebben een komisch effect, hoewel dat niet de bedoeling van de schrijver is geweest.

1. Briefje voor school: Met het oog op z’n knie kan onze Jantje niet deelnemen aan de gymnastieklessen.

2. Briefje van moeder: Geachte Juf, Hiermede zet ik mij neder, alsdat Jolanda ziek is. Ik teken en blijf in verwachting,
    mevrouw Stroecken.

3. Ik deel u hierbij mede dat mijn dochter dyslesbies is.

4. Uit opstel: Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom was er ook bij.

5. Ook uit een opstel: wij hebben thuis een gevaarlijke hond, het is een pisboel terrier.

6. Mijn vader heeft een stuurverkrachting op zijn auto.

7. Oproepje aan alle ouders: “Mocht u des ondanks bij uw kind haarluizen aantreffen, dan verzoeken wij u dringend, doch vriendelijk deze zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven.”

8. Hij wordt misschien verrast in het crematorium

9. Toen Karel V begon te regeren waren de Friezen nog niet ontworpen.

10. Dit is stelling van Piet Apegras

11. Ik heb mijn leesverslag niet af kunnen maken want onze lezersprinter is kapot.

12. Je mag niet stelen anders kom je nooit in de HEMA.

13. In een mortuarium liggen dodelijke overschotten.

14. Als je in hoger beroep gaat ga je naar het Hof van Castratie.

15. Kunstmatige inseminatie is wanneer de boer het doet in plaats van de stier.

school

De overheid wil dat alle bassisscholen binnen afzienbare tijd interactief lesgeven. Vele onderwijsprogramma’s zijn via basispoort toegankelijk, waarbij een internetverbinding noodzakelijk is.

Vele  scholen willen dan ook  het computer gebruik verder gaan uitbreiden. Dit is nodig om de leerlingen goed voor te bereiden op de steeds digitalere toekomst en omdat werken met de computer het onderwijs op maat steeds beter mogelijk maakt. Niet alleen op school zelf is internet belangrijk, maar bij langdurige ziekte kan internet bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind, waarmee het kind zelfs in contact kan blijven met klasgenoten.

Het basisonderwijs op het platteland dreigt  echter op achterstand te komen door gebrekkig internet. Snel internet via glasvezel wordt de norm, maar op het platteland is dat niet beschikbaar.  

Liefst 42% van alle basisscholen in plattelandsgemeenten heeft geen snel internet en kan daar zonder hoge investeringen ook niet op aangesloten worden.

……En als er suppersnel-internet is; dan maar hopen dat ook alle leerkrachten er mee om kunnen gaan…..