KOPPEN 038 

 De Schaal van Beaufort

Iedereen heeft weleens van de windkracht gehoord. Hiervoor gebruikt men de schaal van Beaufort. Beaufort was marinecommandant van het fregat Woolwich van de Engelse Royal Navy. Hij maakte een indeling in 13 windsterkten, aan de hand van de zeilvoering van een fregat. Zijn schaal was gebaseerd op de kracht die de wind per oppervlakte-eenheid uitoefende, niet op de snelheid: hij keek naar het gedrag van zijn schip, niet naar de wind zelf. In 1838 stelde de Royal Navy de schaal van Beaufort verplicht voor de windkrachtaanduiding in het scheepsjournaal.

De eerste versie van de schaal, die hij in 1831 opgaf aan Kapitein Robert Fitzroy (de latere Commander van de Beagle, het schip waarmee Charles Darwin zijn reis naar de Galápagoseilanden maakte), kon onderverdeeld worden in drie delen. Windkracht 0-4, de eerste vijf, beschreven hoe het schip voer met alle zeilen op. De volgende vijf (5-9) beschreven hoeveel zeil een schip kon blijven voeren bij de betreffende windkracht. De laatste drie (10-12) gaven aan hoe een schip bij een zware storm of orkaan moest overleven. De uiteindelijke opzet van de schaal was niet exact in de bewoordingen van Beaufort, een commissie vanuit de marine had de definitieve vorm bepaald alvorens deze in 1838 verplicht te stellen.

Met het verdwijnen van het fregat uit het beeld op zee verdween ook het meetinstrument. Er zijn wel andere beschrijvingen gemaakt, die bijvoorbeeld refereerden aan de toestand van de zee (verschijnen van golfkoppen, overslaande golven, enz.) of de beweging van bomen, maar deze blijven minder betrouwbaar, bijvoorbeeld omdat de golven ook afhankelijk zijn van de diepte van het water.

Pas in 1946 is een nieuwe schaal ontwikkeld, gebaseerd op de windsnelheid op een hoogte van 10 meter boven de grond. De schaal telt 17 waardes, boven de 13 van Beaufort nog een aantal waardes voor de snelheid van de wind in een orkaan. De Beaufort Windkrachtschaal werd zo omgezet in de Beaufort Windsnelheidschaal.

 De windkracht volgens de Schaal van Beaufort

kracht 

benaming van KNMI

benaming in zeevaart 

  

  

  

uitwerking boven land en bij mens 

uitwerking boven zee 

0

stil

windstil

 

 

 

rook stijgt recht of bijna recht omhoog

spiegelglad

1

zwak

flauw en stil

 

 

 

windrichting goed af te leiden uit rookpluimen

kleine golfjes, geschubd oppervlak

2

zwak

flauwe koelte

 

 

 

wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt

kleine, korte golven

3

matig

lichte koelte

 

 

 

opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer

kleine golven, breken, schuimkopjes

4

matig

matige koelte

 

 

 

papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer

golven iets langer, veel schuimkoppen

5

vrij krachtig

frisse bries

 

 

 

bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om

matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim)

6

krachtig

stijve bries

 

 

 

problemen met paraplu's, hoeden waaien af

grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim

7

hard

harde wind

 

 

 

het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen

golven worden hoger, beginnende schuimstrepen

8

stormachtig

 

 

 

 

twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk

matig hoge golven, schuimstrepen

9

storm

 

 

 

 

schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog

hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen

10

zware storm

 

 

 

 

grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond

zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht

11

zeer zware storm/ orkaanachtig

 

 

 

 

grote schade aan bossen

extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht

12

orkaan

 

 

 

 

 

 

 

En……… Om u het gevoel te geven hoe het is om in een zandstorm te zitten….:

Bekijk het nu volgende filmpje uit Australië:

 

KOPPEN 038 

 De Schaal van Beaufort

Iedereen heeft weleens van de windkracht gehoord. Hiervoor gebruikt men de schaal van Beaufort. Beaufort was marinecommandant van het fregat Woolwich van de Engelse Royal Navy. Hij maakte een indeling in 13 windsterkten, aan de hand van de zeilvoering van een fregat. Zijn schaal was gebaseerd op de kracht die de wind per oppervlakte-eenheid uitoefende, niet op de snelheid: hij keek naar het gedrag van zijn schip, niet naar de wind zelf. In 1838 stelde de Royal Navy de schaal van Beaufort verplicht voor de windkrachtaanduiding in het scheepsjournaal.

De eerste versie van de schaal, die hij in 1831 opgaf aan Kapitein Robert Fitzroy (de latere Commander van de Beagle, het schip waarmee Charles Darwin zijn reis naar de Galápagoseilanden maakte), kon onderverdeeld worden in drie delen. Windkracht 0-4, de eerste vijf, beschreven hoe het schip voer met alle zeilen op. De volgende vijf (5-9) beschreven hoeveel zeil een schip kon blijven voeren bij de betreffende windkracht. De laatste drie (10-12) gaven aan hoe een schip bij een zware storm of orkaan moest overleven. De uiteindelijke opzet van de schaal was niet exact in de bewoordingen van Beaufort, een commissie vanuit de marine had de definitieve vorm bepaald alvorens deze in 1838 verplicht te stellen.

Met het verdwijnen van het fregat uit het beeld op zee verdween ook het meetinstrument. Er zijn wel andere beschrijvingen gemaakt, die bijvoorbeeld refereerden aan de toestand van de zee (verschijnen van golfkoppen, overslaande golven, enz.) of de beweging van bomen, maar deze blijven minder betrouwbaar, bijvoorbeeld omdat de golven ook afhankelijk zijn van de diepte van het water.

Pas in 1946 is een nieuwe schaal ontwikkeld, gebaseerd op de windsnelheid op een hoogte van 10 meter boven de grond. De schaal telt 17 waardes, boven de 13 van Beaufort nog een aantal waardes voor de snelheid van de wind in een orkaan. De Beaufort Windkrachtschaal werd zo omgezet in de Beaufort Windsnelheidschaal.

 De windkracht volgens de Schaal van Beaufort

kracht 

benaming van KNMI

benaming in zeevaart 

  

  

  

uitwerking boven land en bij mens 

uitwerking boven zee 

0

stil

windstil

 

 

 

rook stijgt recht of bijna recht omhoog

spiegelglad

1

zwak

flauw en stil

 

 

 

windrichting goed af te leiden uit rookpluimen

kleine golfjes, geschubd oppervlak

2

zwak

flauwe koelte

 

 

 

wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt

kleine, korte golven

3

matig

lichte koelte

 

 

 

opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer

kleine golven, breken, schuimkopjes

4

matig

matige koelte

 

 

 

papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer

golven iets langer, veel schuimkoppen

5

vrij krachtig

frisse bries

 

 

 

bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om

matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim)

6

krachtig

stijve bries

 

 

 

problemen met paraplu's, hoeden waaien af

grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim

7

hard

harde wind

 

 

 

het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen

golven worden hoger, beginnende schuimstrepen

8

stormachtig

 

 

 

 

twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk

matig hoge golven, schuimstrepen

9

storm

 

 

 

 

schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog

hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen

10

zware storm

 

 

 

 

grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond

zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht

11

zeer zware storm/ orkaanachtig

 

 

 

 

grote schade aan bossen

extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht

12

orkaan

 

 

 

 

 

 

 

En……… Om u het gevoel te geven hoe het is om in een zandstorm te zitten….:

Bekijk het nu volgende filmpje uit Australië:

 

Bericht uit Australië

Zo  heel af en toe krijgen we een mailtje uit het Australische GrongGrong. Dit schrijven ontvingen wij afgelopen week. Het gaat over woorden die twee betekenissen hebben, één voor mannen en één voor vrouwen.

Het is helaas voor diegenen die deze taal niet zoh zo goed spreken  in het engels, maar vertaald verliest het de essentie van het verhaal. Om flink te kunnen lachen zou je dan de automatische vertaler van de computer aan kunnen zetten, dan kun je ook lachen om de vertalingen die het apparaat geeft met totaal verkeerde zinsopbouwingen……….

Double Entendres….!!
Words  with two Meanings1.  THINGY (thing-ee) n.
Female……  Any part under a car's hood.
Male…..  The strap fastener on a woman's bra.

2.  VULNERABLE (vul-ne-ra-bel) adj.
Female….  Fully opening up one's self emotionally to another.
Male….  Playing cricket without a box. 

3.  COMMUNICATION (ko-myoo-ni-kay-shon) n.
Female…  The open sharing of thoughts and feelings with one's  partner.
Male…  Leaving a note before disappearing down the pub with the  boys.

4.  COMMITMENT (ko-mit-ment) n.
Female….  A desire to get married and raise a family. 
Male……  Trying not to hit on other women while out with this  one.

5.  ENTERTAINMENT (en-ter-tayn-ment) n.
Female….  A good movie, concert, play or book.
Male……  Anything that can be done while drinking beer. 

6.  FLATULENCE (flach-u-lens) n.
Female….  An embarrassing by product of indigestion.
Male……  A source of entertainment, self-expression, male  bonding.

7  MAKING LOVE (may-king luv) n.
Female……  The greatest expression of intimacy a couple can achieve. 
Male..  Call it whatever you want, just as long as we do it.

8.  REMOTE CONTROL (ri-moht kon-trohl) n.
Female….  A device for changing from one TV channel to another.
Male… A  device for scanning through all 375 channels every 5  minutes. 

AND….
 

He  said . . . I don't know why you wear a bra; you've got nothing to put in  it.
She said . . . You wear pants don't you?

He  said . . ….. Shall we try swapping positions tonight?
She said . That's a  good idea – you stand by the ironing board while I sit on the sofa and  fart!

He  said . … What have you been doing with all the grocery money I gave  you?
She said . …..Turn sideways and look in the  mirror!

He  said . . ….. Why don't you tell me when you have an orgasm?
She said . .  .. I would but you're never there.

He  said . ….. Why don't women blink during foreplay? 
She said . . They don't  have time

He  said . . How many men does it take to change a roll of toilet paper?
She  said . . We don't know; it has never happened.

He  said . . Why is it difficult to find men who are sensitive, caring and good-looking? 
She said …… . . They already have  boyfriends.

She   said…What do you call a woman who knows where her husband is every  night?
He said . . . A widow.

He  said . .. . Why are married women heavier than single  women?
She said . . . Single women come home, see what's in the fridge and  go to bed. Married women come home, see what's in bed and go to the  fridge.