file-leed

 

 In de file staan, met een muziekje erbij…

 ****************

 Andre van Duin – File 

 

SAILOR – Traffic Jam

 

 

Nieuw Dier – Filelied.

 

Stephen Marley – The Traffic Jam

file-leed

Je zou denken dat het een 1 aprilgrap was….
De sterke arm der wet komt met een oplossing voor het file-probleem: Kabelen.
 
 
Kabelen
D. Planeel betoogt dat als iedereen kabelt het fileprobleem gehalvariseerd kan worden. Bij het kabelen trekt men of kan men getrokken worden. Met kabelen kan men ook ritsen; de files worden twee maal zo kort, aldus Planeel. Dan wordt hij toch aan het twijfelen gebracht.
 

file-leed

In de file staan niet grappig?
Hier wordt het tegendeel bewezen!
 


Ik ben op weg naar mijn vakantiebestemming en rijd door Duitsland en wat denk je… file… en wat voor een. Het volgende tankstation was pas over 30 km en ik moest al als een malle, dus ik de auto uit en huppekee in de berm. Binnen twee tellen stopt de polizei en brult naar beneden:” Hallo, haben sie irhe papieren dabei, en ik antwoord:” Nee, maar met een plukje gras red ik me ook wel


Karel is alweer te laat op zijn werk, en zijn baas heeft er de smoor in.
“Karel, dat is nu de 52ste keer dat je te laat bent, wat is er nu weer gebeurd? In de filew gestaan?”
“Ik weet het niet, en dan te weten dat ik daarvoor speciaal de verkeersinformatie heb opgezocht op het internet!” “Nou, en wat stond daar dan?” vraagt zijn baas.
“File not found”, zegt Karel


Sta ik over laatst in de file draait die vent in de auto naast mij zijn raampje open…
Ik denk dat die iets wil vragen en draai ook mijn raampje open…
Zegt die vent: Ook een scheet gelaten?

file-leed

We zetten de week langzaam aan voort met een wisseling van thema…..
Werden we gisteren nog op de hoogte gebracht van de file’s die ontstonden door paas-recreanten.
Vanaf vandaag nemen we het verschijnsel “file” onder de loep:

Fileprobleem waarschijnlijk gevolg van teveel auto’s

verkeerslichten

Natuurlijk zijn er ook liedjes over de rode, oranje en groene lampjes van de verkeerslichten ….
*****************
 
 
Billy Ocean – Red Light Spells Danger
 

 
 
 

verkeerslichten

 
Kent u die drukknoppen op de verkeerslichten?

Paulien Cornelisse

Gaat u daar iets over vertellen, want zij is gefasineerd door

het “stoplichtmannetje”

 

verkeerslichten


Ik kreeg vorige week weer een ‘thema-tip’ door het bericht in de media dat men de tijden voor de verkeerslichten gaat aanpassen. Tijd om hier eens te kijken wat er allemaal over te vertellen is…

 

Ik reed laatst voor het eerst (ook weer voor het laatst) mee met een collega. Het eerste rode verkeerslicht rijdt hij zo doorheen. Ik vraag: “Man, wat doe je nou?” Collega: “Ach, dat doet mijn broer ook altijd”. Bij een volgend rood licht doet hij het weer en weer zegt hij: “Ja, dat doet mijn broer ook altijd”. Dit flikte hij 5 keer. Plots remt hij keihard, maar dan voor een groen verkeerslicht. Ik zeg: “Waarom stop je in godsnaam nou wel voor groen?” Collega: “Je weet maar nooit, mijn broer kan er aankomen”.

 

Wat doet een gek als hij een verkeerslicht voor het eerst ziet? Hij stopt voor het rode licht, bewondert daarna oranje en groen en rijdt daarna bij het rode weer door, want dat had hij al gezien.

Een Marokkaan staat in Antwerpen stil aan een rood licht als hij langs achter wordt aangereden door een Antwerpenaar. Kwaad komt hij naar buiten en roept “vuile racistische Antwerpenaar, ge zijt moedwillig tegen mij aangereden omdat ge geen Marokkanen moet hebben!” De Antwerpenaar zegt ” Kalm blijven, kalm blijven, dat is nietwaar, het was een ongeluk” De Marokkaan onderbreekt hem en zegt ” Niets van, gij zijt een racist, een vuile Vlaams Blokker..” De Antwerpenaar zegt “Hola als ge niet rustig blijft zal ik er de politie moeten bij halen” Waarop de Marokkaan ” Ziet ge wel, de nazi’s erbij roepen om u te helpen, racist!” Op dat moment komt een combi van de Antwerpse politie aangereden, ze stappen uit en vragen wat er gebeurd is, waarop de Marokkaan direkt begint te roepen van ” die racist is tegen mij aangereden en al die racisten van hier en van daar” De agent onderbreekt hem en zegt met een harde toon “Kalm blijven, hier zijn geen racisten. Wij zijn helemaal niet tegen u, wij gaan dat hier eens beschaafd oplossen.” Als de agent ziet dat de Marokkaan kalmeert neemt hij hem onder de arm en vraagt ” Zeg nu eens eerlijk, waarom zijt gij achteruit gereden…