In verband met de 4-mei-herdenking vandaag geen Youkebox,
maar een gedicht van Sitou.
jij vaal
vaal visioen
uit een ver verleden
van vermetele filosofen
er zijn er die roepen dat je maar
een middel bent
tot blijheid
-hoe durven ze!
heeft niet het leven
juist omwille van jou
ontelbare levenden afgestaan?
slapen in jouw schoot niet rechten
en plichten zacht?
o vrijheid!
bén je een maar een vaal visioen
of ben je de grond,
onvervreemdbare grond
voor ons dierbaarste doen
ons het meest achteloze laten?

Vandaag draaien we richting de herdenking en viering van 4 en 5 mei:
Over de tweede wereldoorlog……….

Wim Kan

Er leven haast geen mensen meer die ’t kunnen navertellen…

Vaticaanstad (Italiaans: Stato della Città del Vaticano) is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Het grondgebied van dit land wordt geheel omsloten door de stad Rome, waardoor het een enclave binnen Italië is.
De vlag van Vaticaanstad:

Vaticaanstad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel en huisvest de hoofdzetel van de rooms-katholieke Kerk. Staatshoofd van Vaticaanstad is de paus, die zijn officiële residentie heeft in het Apostolisch Paleis.
De officiële ‘politiemacht’ danwel  ‘het leger’ is de Zwitserse Garde.

Ooit bezat de paus als kerkelijke staat een groot gebied in centraal en oost Italië. Het Vaticaan begon als onafhankelijke staat toen paus Pius XI en Mussolini het verdrag van Lateranen ondertekende. In dit verdrag wordt Vaticaanstad als onafhankelijke staat erkent door de regering-Mussolini. Naast het verdrag van Lateranen zorgden ook het concordaat er in 1929 voor dat het Vaticaan een onafhankelijke staat werd. Zij zorgden ervoor dat het katolisme een speciale status kreeg in Italië.

Tweederde van het de kerkelijke staat werd in 1866 veroverd door de republikeinse troepen onder Garibaldi. Toch bleef Latium behouden voor de paus onder steun van de Franse keizer Napoleon III. In 1870 trok Napoleon zijn troepen terug. Vanwege de oorlog waarin Frankrijk met Duitsland betrokken was, stuurde hij zijn ploegen hierheen. Latium het gebied waar de paus zich bevond en Rome werden in 1861 toegevoegd aan het opgerichte koninkrijk Italië. De kerkelijke macht was bijna teniet gedaan dankzij de liberaal-nationalisten. Ondanks dat de paus sinds 1870 geen macht meer had, had hij nog wel inspraak bij diplomatieke betrekkingen.
Na zijn verlies weigerde de paus het gebied te verlaten. Hij beschouwde zichzelf als de gevangene van het Vaticaan. Ook de pauzen die hem opvolgde bleven om de legitimiteit die in 1870 ontstaan was te bestrijden. In 1929 na bijna 60 jaar hadden ze gewonnen en kreeg de paus zijn eigen staat “het vaticaan.”
Als gevolg van het verdrag van Lateranen, ondertekend door paus Pius XI en Mussolini, werd Vaticaanstad een eigen staat. Hierin wordt Vaticaanstad nadrukkelijk genoemd als een nieuw gecreëerde staat.

Het dwergstaatje is dus ontstaan in 1929 als gevolg van het Verdrag van Lateranen dat door paus Pius XI en Mussolini werd ondertekend. Daarin werd nadrukkelijk opgenomen dat het een nieuw gecreëerde staat is. Formeel kan het dus niet als voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat gezien worden.
Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar neemt wel deel aan diverse internationale organisaties. Het staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Ook heeft het zijn eigen euromunten.

De Sint-Pietersbasiliek  is een katholieke kerk  aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd in late renaissancebarokarchitectuur op de plaats van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar volgens de overlevering de apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven werd. Het is een belangrijk bedevaartsoord voor katholieken en geldt als de eerste van de zeven pelgrimskerken van Rome. Het is de kerk waar de Paus zien diensten en ere-diensten houdt.
Tot zover enige wetenswaardigheden over Vaticaanstad, danwel Het Vaticaan.

5 mei-bevrijdingsdag

vandaag vlaggen we voor onze vrijheid

…en zingen we liedjes over vrijheid…

Marco Borsato – Vrij Zijn

Wham! – Freedom

Al Bano & Romina Power – Liberta

Bob Marley – Song of Freedom

Heino – Freiheit ist…

o

Nick & Simon – Vrij

vlaggen:

Vlaggen

Wanneer mag de vlag uitgehangen worden?
Alleen voor overheidsgebouwen gelden officiële regels. Particulieren, installingen en bedrijven worden geadviseerd het zogenaamde vlag protocol te volgen. Vanzelfsprekend gelden er in Nederland en België verschillende aanbevelingen.

 

Geschiedenis Nederlandse vlag

De Nederlandse driekleur bestaat bevat de kleuren helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Vroeger bestond de vlag uit oranje, wit en blauw. Over de preciese herkomst van de kleurkeuze wordt al tientallen jaren door historici gediscusieerd. Het meest voor de hand liggende is dat de kleuren al voorkwamen in het oorspronkelijke wapen van de Oranjes.
Voor de Tweede Wereldoorlog kwamen zowel de oranje als de rode kleur voor in de Nederlandse vlag. Echter voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze vlag een symbool voor de NSB en kwam daarom door in een verkeerd daglicht te staan. Daarom werd het oranje definitief vervangen door rood. Wel werd als compromis een oranje wimpel toegevoegd voor gebruik tijdens koninklijke feestdagen.
Waar is de Nederlandse vlag het symbool van?
De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben. Het protocol dat hierbij hoort berust op traditie en etiquette: met de vlag ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.
Op welke wijze en wanneer mag de vlag gehesen worden
Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. En vanzelfsprekend hoort een valg schoon en niet versleten of verkleurd te zijn. De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als deze halfstok is bevestigd) de grond niet raakt en het verkeer niet kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven hangen, tenzij deze op een voldoende wijze verlicht is.
Ten teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna deze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan moet de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn worden vastgebonden.
Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

 

Wanneer mag de vlag uit:

31 januari Verjaardag Koningin Beatrix. Vlag met oranje wimpel. Als alternatieve datum geldt 1 februari.
27 april Verjaardag Prins Willem Alexander. Vlag met oranje wimpel. Als alternatieve datum geldt 28 april.
30 april Koninginnedag. Vlag met oranje wimpel. Als alternatieve datum geldt 29 april.
4 mei Dodenherdenking. Halfstok vlaggen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.
5 mei Bevrijdingsdag.
17 mei Verjaardag van Prinses Maxima. Vlag met oranje wimpel. Als alternatieve datum geldt 18 mei.
14 augustus Dodenherdenking Nederlands Oost-Indië. Halfstok vlaggen vanaf 18:00 uur tot zonsondergang.
15 augustus Het formele einde Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Japan. Als alternatieve datum geldt 16 augustus.
3e dinsdag van september Prinsjesdag, de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Geldt alleen in Den Haag.
15 december Koninkrijksdag. Als alternatieve datum geldt 16 december.
Overige verjaardagen koninklijk huis
Veel particulieren, bedrijven en lokale overheden vlaggen ook op de overige verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis. Dit is echter geen verplichting. Vlag met oranje wimpel.
Geslaagden Een andere traditie is de vlag uit te hangen met hieraan een schooltas gehangen als een van de familieleden geslaagd is voor een opleiding.
Geboorte van Prins of Prinses Bij de geboorte van een nieuwe Prins of Prinses wordt in de regel de Nederlandse 3 kleur met oranje wimpel gehesen.

door Blog Zonder Naam Geplaatst in vlaggen

2 mei

Zo…. wat een kale boel vandaag, hier en daar nog een verregende, vergeten vlag die buiten hangt, waarschijnlijk om te drogen na de hevige regenbuien van gister (hier, plaatselijk dus), maar verder geen
vlaggetjes meer.
Of toch?? Zijn er mensen die vandaag ergens de vlag voor uithangen?
Is er iemand jarig? Of is er iemand geslaagd voor zijn rijbewijs?
Kortom… Waar zouden jullie vandaag voor vlaggen?

Hoi allemaal,
Hebben jullie vakantie? Leuk he? Wat???? Vervelen jullie jezelf??
Weet je wat: Maak een mooie tekening van een vlag, ontwerp zelf een nieuwe vlag, voor ons land, of voor je sportclub of wat dan ook en dan mogen jullie die mailen!!!
De mooiste tekeningen en vlaggen komen in de eregallerij!!