Een boeketje liedjes over rozen….

*****************

Duo Onbekend – Rode Rozen Op Witte Zijde

Vic Dana – Red roses for a blue lady

Jimmy Frey – Une Rose Pur Sandra

Weiße Rosen aus Athen – Nana Mouskouri

 Yellow Rose of Texas  – Mitch Miller

Zeg het met rozen

Ondanks dat de meeste mensen het we zullen weten wil ik hier een aandacht schenken aan een veel verguisde maar nog meer bezongen bloem . De ROOS. De kleuren van de roos hebben allemaal een betekenis.
De rode roos staat voor trouwe liefde
De witte roos staat voor de reine liefde. Ofwel de liefde zonder hartstocht.
De gele roos staat voor de innige, trouwe vriendschap.
De roze roos staat oor de kinderlijke of voor de geheime liefde
De oranje roos staat voor de gepassioneerde of hartstochtelijke liefde.
De blauwe roos staat voor de eeuwige of spirituele liefde.
De zwarte roos staat voor afscheid, is de roos in de knop dan betreft het een tijdelijk afscheid, volledig open betekent voor atijd. Het afscheid is gebaseerd op liefdevol einde.
Rode en witte rozen samen betekent voor altijd samen, de nooit eindigende liefde.
 
Mooie taal de taal van de bloemen maar speciaal de taal van de rozen.

park

 

Vandaag een stukje over één van de bekendste parken van Nederland:

Het Vondelpark

 

Het Vondelpark is een langgerekt stadspark in Amsterdam. Het park ligt in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, op de grens met het stadsdeel Amsterdam-West. Het strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg.
Het is genoemd naar de dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel, van wie een standbeeld in het park staat. Het park is sinds 1996 een rijksmonument.

 

Het standbeeld van Joost van den Vondel in het Vondelpark vóór de restauratie.

Het ontstaan

Het Vondelpark ontstond nadat een groep particulieren rond Christiaan Pieter van Eeghen, verenigd in de bouwonderneming Willemspark, in 1864 een langwerpige strook veenweidegebied aankocht. Het park werd particulier eigendom van de in 1864 opgerichte Vereniging tot aanleg van een rij- en wandelpark. Het ontwerp van het park was van tuinarchitect Jan David Zocher. In het volgende jaar, op 15 juni 1865, ging het eerste deel open voor publiek.
 

Op 14 juni 2014 werd het 149-jarige bestaan van het park gevierd.
Het werd aanvankelijk het Nieuwe Park genoemd. Nadat in 1867 in het park het standbeeld van Vondel werd geplaatst, ging het park al snel Vondel(s)park heten. Na een taalkundig dispuut verviel de tussen-s. Dit werd in 1880 de officiële naam.

Het Vondelpark is ontworpen in de Engelse landschapsstijl. De bedoeling van deze stijl is dat de bezoeker zich in de natuur waant, wanneer hij door het park loopt. Tijdens de recente restauratie van het park werd deze illusie versterkt door het verbinden van de vijvers en de aanleg van natuurlijke oevers.

 

Liedjes die ons bloeiend laten luisteren…. 

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan – Dolf Brouwers
 

 Als De Rozen Weer Bloeien In Mei – Paul Severs

Rozen die bloeien – Corry en de Rekels

   

Roses Are Blooming – Doc Williams

and The Border Riders

 

Margrietje Louis Neefs 

 

 

Week item bij de politie 
 

Zoals u ziet heeft ook de sterke arm der wet een neus voor alles wat groeit en bloeit. Zo hebben bepaalde planten een sterke aantrekkingskracht op politieagenten, zoals bijvoorbeeld de hennepplant.

 5

De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepteelt zorgt in woonwijken voor overlast zoals:  stank, en schade aan woningen. Ook is de georganiseerde criminaliteit veelal bij de hennepteelt betrokken. Alle vormen van het kweken van hennep, dus ook stekken, knippen of drogen, zijn illegaal en dus strafbaar. Het kweken van hennep lijkt lucratief maar de risico’s zijn enorm.  Er is altijd grote kans op brand en ontploffing, kortsluiting en wateroverlast. Een hennepkwekerij is niet alleen gevaarlijk voor de hennepkweker maar ook voor direct omwonenden. Ook het woon- en leefklimaat in de buurt gaat achteruit door de toenemende kans op geweld en drugshandel als gevolg van de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Vaak zitten namelijk zware criminelen achter de hennepteelt.

Door samen te werken kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Ook kan met een integrale aanpak een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd. Verschillende partijen kunnen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de aanpak van hennepteelt: gemeenten, politie, brandweer, belastingdienst, energiebedrijven, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

// <![CDATA[ // // ]]>

Wordt iemand betrapt op het kweken van hennep dan zijn de gevolgen voor betrokkene groot. De hennepkwekerij wordt geruimd op kosten van de overtreder en hij wordt strafrechtelijk vervolgd, verkregen winsten worden teruggevorderd, bij huur volgt uitzetting door de verhuurder en ontbinding van het huurcontract, schade aan de woning en gestolen energie worden verhaald, gas en stroom worden afgesloten en de belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen met een eventuele boete. Uiteraard worden ook de criminelen achter de georganiseerde hennepteelt opgespoord en vervolgd.

Laat u dus niet verleiden tot het kweken van hennep als u financiële problemen heeft.

Hennepkwekerij

 
Week. Woensdag

 Subtit.knutselhoek

 Vandaag gaan we een bloem maken; en wel we gaan een tulp  maken van vouwblaadjes.

Benodigdheden:

– Groene vouwblaadjes (16x16cm);

– Gele of rode vouwblaadjes (12x12cm);

– Gekleurd A4-papier;

– Lijm of Schaar.

 

Werkwijze:
Zie ook:
– instructiepagina voor het maken van de tulp

– Instructiepagina (nieuw venster)

1) Vouw een geel/rood vouwblaadje in 16 vierkantjes;
2) Knip aan de bovenkant de twee buitenste dikke vouwlijntjes in;
3) Vouw de zijdes langs de kniplijn om, in de vorm van een driehoek;
4)Vouw de onderste twee hoekjes om;

De steel

5) Vouw een groen vouwblaadje door midden;
6) Vouw het dubbelgevouwen vouwblaadje nogmaals door midden;
 

Het blad
7) Vouw een groen vouwblaadje schuin door midden;
8) Vouw aan beide zijden van het vouwblaadje een vlieger;
9) Vouw de vliegers schuin dubbel;
10) Schuif de steel tussen het zojuist gevouwen blad;
11) Plak de bloem op de steel;
12) Plak de gehele bloem op een mooi gekleurd A4-vel.

 

tulp van papier