Vandaag leggen we op een eenvoudige manier uit wat diabetes inhoud.
…..en wat is nu eigenlijk een hypo en een hyper??……

Als je diabetes hebt, zijn er momenten waarop je een te hoge bloedsuiker (hyper) of te lage bloedsuiker (hypo) hebt. Te veel hypo’s en hypers kunnen op den duur voor veel problemen in je lichaam zorgen. Daarom is het is belangrijk dat je ze herkent.

De hoeveelheid suiker in het bloed verandert steeds. Dat komt bijvoorbeeld door eten, drinken, bewegen, stress, emoties of een griepje. Een te lage bloedsuikerspiegel heet hypoglykemie, of kort gezegd hypo. Een te hoge bloedsuiker heet hyperglykemie, afgekort tot hyper.

Wat moet je doen bij een hypo?

Een hypo gaat over als je snel iets zoets eet of drinkt (niet light). Bijvoorbeeld zes tot acht tabletten druivensuiker. Zorg dus dat je altijd druivensuiker of een suikerdrankje bij je hebt. Duurt het nog een uur voordat je een maaltijd hebt? Eet dan alvast een boterham, wat biscuitjes of fruit. In erge gevallen kun je flauwvallen bij een hypo. Bel dan 112.

Wat moet je doen bij een hyper?

Het lichaam wil zelf het teveel aan suiker in het bloed kwijtraken, door veel plassen. Veel blijven drinken (maar niets zoets!) helpt daarbij. Ook beweging is goed, dan verbranden de spieren bloedsuiker. Als je insuline gebruikt, dan moet je meestal extra insuline bijspuiten.Als de hyper steeds erger wordt, kun je flauwvallen of zelfs in coma raken. Bij een heel ernstige hyper heb je een diepe ademhaling en je adem kan naar aceton ruiken. Bel dan meteen 112.


Het is een feit. Het Verenigd Koninkrijk verlaat vrijdagavond na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU. Voor- en tegenstanders van de brexit komen op meerdere plaatsen in het land bijeen om stil te staan bij dat historische moment.
De brexit vindt om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in Nederland), ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum in 2016. Toen stemden 17,4 miljoen kiezers voor een vertrek uit de EU en 16,1 miljoen voor blijven.
Brexitfans vieren onder meer op Parliament Square in Londen dat de brexit nu eindelijk plaatsvindt. Een uur voordat het zover is, zal premier Boris Johnson het land toespreken. Ook laat de regering een klok projecteren in Downing Street die aftelt naar de brexit. De beroemde Big Ben zal echter niet luiden, omdat de klokkentoren wordt gerenoveerd.
Niet iedereen is blij met de brexit. In Schotland, waar verreweg de meeste kiezers in de EU wilden blijven, komen pro-Europese activisten bijeen buiten het Schotse parlement. De gemeente Londen organiseert een evenement voor Londenaren uit andere EU-landen. Zij kunnen in het stadhuis terecht, onder meer voor “emotionele steun”.

…Maar wat verandert er nu eigenlijk meteen? En wat niet?
Laten we beginnen bij wat er niet verandert.

Kan ik nog gewoon naar het VK reizen?

Ja. Dat kan morgen nog net zo eenvoudig als gisteren. Je hebt daarvoor geen visum nodig of iets dergelijks. Sterker nog: als jij na middernacht besluit om te emigreren naar het VK, dan is zelfs dat nog steeds even makkelijk als dat het was toen het VK nog onderdeel was van de EU.
Nederlanders die al in het VK wonen mogen daar ook gewoon blijven. Als ze er al langer dan vijf jaar wonen hebben ze recht op een permanente verblijfsvergunning. Wie voor 31 december 2020 naar het VK vertrekt en werk vindt of zelfstandig aan de slag gaat, krijgt na vijf jaar ook nog een permanente verblijfsvergunning.

Kunnen we nog handel drijven met het VK?

Zeker weten. Bedrijven die spullen exporteren of importeren merken ook helemaal niks voorlopig. Geen extra controles, geen ingewikkelde nieuwe formulieren, geen douaneheffingen.
Ook hoeven er geen werk- of verblijfsvergunningen aangevraagd te worden voor personeel uit EU-landen of, omgekeerd, uit het VK.
Het lijkt wel alsof de brexit helemaal nog niet heeft plaatsgevonden. En dat is ook precies de bedoeling. In de Brexitdeal is namelijk vastgelegd dat we in feite tot minimaal 31 december 2020 doen alsof het VK nog in de EU zit en de Britten houden zich tot die tijd ook nog aan alle Europese regels.
De overgangsperiode kan ook nog verlengd worden, met maximaal twee jaar. Maar de Britten hebben gezegd dat niet te willen.

Waarom een overgangsperiode?

Deze overgangsperiode is bedacht om onderhandelaars de tijd te geven om een akkoord te bereiken over de relatie tussen de EU en het VK na de brexit. Uiteindelijk moet er een akkoord (of akkoorden) komen waarin nieuwe regels voor handel worden vastgelegd.
Maar ook voor zaken als samenwerking tussen veiligheidsdiensten, diplomatieke samenwerking op het wereldtoneel en het delen van data, om maar eens wat te noemen.

Maar de Britten zijn wel uit de EU nu toch?

Ja, althans, vannacht dus. En dat is definitief. Wat dat betreft is er heel veel veranderd. Want sinds de oprichting van de EU en daarvoor de EEG, is er nooit een land vertrokken. De Unie werd alleen maar groter.
De onderhandelingen over de toekomstige relatie moeten uiteindelijk uitwijzen hoe nauw de banden tussen de EU en het VK blijven in de toekomst. Wat nu al zeker is: als de overgangsperiode klaar is, zal er geen vrij verkeer van personen en goederen meer zijn.
Dat betekent dat handelen hoe dan ook duurder en tijdrovender zal worden, al was het maar door extra controles en papierwerk. Ook kan het VK helemaal zelf besluiten wie er wordt toegelaten tot het land en wie er mag blijven wonen.
Dat betekent dat je je niet zomaar meer in het VK mag vestigen en dat goederen niet meer zonder meer mogen worden verhandeld over de grens.

Staat het VK op zijn kop?

Ook in het VK zal het eigenlijk nog tot eind-2020 lijken alsof ze lid zijn van de EU en verandert er in het dagelijks leven in feite nog niets. “Maar het wordt een historische dag.” En voor de echte voorstanders van de brexit voelt het ook echt als een grote opluchting en een gevoel van vrijheid, vertelt VK-correspondent Anne Saenen.
Opmerkelijk genoeg geldt dat eigenlijk niet eens alleen voor de brexiteers. “Mensen waren het spuugzat en hopen nu gewoon rustig verder te kunnen leven.” Wat dat betreft geeft de brexit eindelijk in ieder geval duidelijkheid en daarmee ook rust.
Maar de brexit markeert ook meteen de aftrap van een binnenlandse strijd. “Schotland en Noord-Ierland roeren zich”, zegt Saenen. De Schotse nationalisten, die onafhankelijk willen zijn van het VK en juist lid willen zijn van de EU, hebben in bijna ieder Schot kiesdistrict gewonnen tijden de parlementverkiezingen.
“Zij zeggen: we hebben recht op een tweede referendum over onafhankelijkheid”, en wijzen op het mandaat dat hun kiezers hebben gegeven. Overigens heeft de regering-Johnson al laten weten daar absoluut geen zin in te hebben. Saenen verwacht ‘een hoop getouwtrek’, maar het is onduidelijk waar het uiteindelijk heen gaat.

Verandert er iets voor Nederland?

“Nederland verliest een trouwe bondgenoot in de EU. In de Britten had Nederland een medestander op het gebied van vrijhandel en interne markt”, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. Of, in de woorden van een topdiplomaat in Brussel: “Nederland kon zich altijd achter de Britse rug verschuilen.”
De Britten boden tegenwicht aan de dominantie van Frankrijk en Duitsland, dat is nu voorbij. “En dus moet Nederland op zoek naar nieuwe vrienden”, zegt Lambie. Minister Hoekstra werkt inmiddels nauw samen met een gelijkgestemde landen uit Noord-Europa en de banden met Frankrijk worden ook aangehaald.
Maar de zogenoemde Frans-Duitse as moet ook weer niet overschat worden, legt Lambie uit. “De macht van Merkel is sinds de aankondiging van haar vertrek tanende. Parijs heeft zeker aan invloed gewonnen, maar Macron ligt in eigen land onophoudelijk onder vuur door alle protesten.”
“Ook Frankrijk en Duitsland kunnen niet met z’n tweeën alles domineren. De Europese Unie zonder de Britten is een Unie van gelegenheidscoalities. Een spel dat Nederland zal moeten meespelen.”
Het is dus een hoop politiek getouwtrek, maar verder is het afscheid nu toch echt aanstaande. DWDD hield hierover een Brexit-special met Britse humor!


 
Veel mantelzorgers hebben een baan. En…….dat is heel vaak lastig om te combineren met de mantelzorgtaak. Je kunt niet zomaar van je werk weglopen  of wegblijven als de zorgvrager daarom vraagt. Het is daarom handig, zoniet wenselijk om bij je baas/leidinggevende kenbaar te maken dat je ook nog “een baan” naast je baan hebt, namelijk die van zorgverlener, en dat kan in veel gevallen heel verhelderend en bevrijdend werken om je verhaal kwijt te kunnen.
 
Als je een baan hebt, en je bent mantelzorger kun je zelfs aanspraak maken op bepaalde rechten:

rend zorgverlof, thuiszorg en mantelzorg.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.Met kortdurend zorgverlof kunnen werknemers inspringen op situaties waarin (pleeg) kinderen, de partner of ouders tijdelijk zorg nodig hebben. Een ouder hoeft niet op het adres van de werknemer ingeschreven te staan. Dat geldt wel voor partner en kinderen. Voor pleegkinderen moet er een pleegcontract zijn.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd voor een zieke naaste moeten zorgen. De werkgever hoeft de werknemer niet door te betalen. Een werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de zorg aan de partner, het eigen kind of de ouders. Het gaat om zorg voor iemand die levensbedreigend ziek is. De werkgever kan langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt.

Thuiszorg

Wie thuis verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen. De overheid wil dat thuiszorg makkelijk toegankelijk is en dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Mantelzorgcompliment

Er zijn ruim 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger dit combineert met een baan. Vervangende zorg (respijtzorg) kan helpen. Net als een blijk van waardering, zoals het mantelzorgcompliment.

Persoonlijk

Nu even een persoonlijk item……

Ik ben in 2000 begonnen als mantelzorger van een vrouw, een weduwe van een werknemer van het bedrijf van schoonfamilie. Mijn man vroeg me eens bij haar te gaan kijken, na het overlijden van haar man, omdat hij gehoord had dat het niet helemaal goed ging daar in huis. Daar aangekomen vonden wij haar liggend op de bank, met, wat later bleek, een verwaarloosde gebroken heup. In het ziekenhuis bleek dat er totaal geen familie meer was, en dat ze psychisch niet in orde was. Mevrouw had het I.Q. van een kind van 6 á 7 jaar  oud en bleek licht autistisch. Na een periode in het ziekenhuis en verpleegtehuis kwam ze weer thuis wonen. Ook dit was niet echt een succes. De thuiszorgorganisatie liep tegen problemen aan. En ook ik kwam in de knoei met mijn tijd, omdat intussen ook mijn  vader lichamelijk achteruit ging.Affijn  na twee jaar is mevrouw Corstanje (misschien is er nog wel ergens familie die het leest?) op genomen in een verzorgingstehuis en heeft het daar redelijk naar haar zin. De laatste tijd weer wat minder…. want de directie heeft bepaald dat  de verpleging minder mag doen en de oudjes juist weer wat meer…….. en dat kunnen ze dus niet! Ze zitten niet voor niets in een VERZORGINGS- tehuis.Eén á twee keer in de week ga ik haar dus op zoeken en ik doe de was en de boodschappen voor haar. En verdere dingen die nodig zijn…..Want tja…… familie heeft ze niet.

Verder zorg ik ook nog voor mijn  ouders. Mijn vader kan niet meer lopen, en mijn moeder kan de verzorging voor hem niet alleen aan. Bovendien heeft mij  moeder ook leeftijds mankementjes waarbij ze geholpen moet worden. (Tillen, sjouwen, enz.)Nu heb ik dus een eigen bedrijfje (ik heb de veehouderij van mijn ouders overgenomen) en wonen mijn ouders en mijn man en ik bij elkaar. We hebben een oude boerderij met twee huisnummers, dus zeg maar twee onder één kap, maar dan met één toilet en badkamer voor twee gezinnen. Mijn man en ik hebben overigens (verdrietig genoeg) géén kinderen, dus tijd genoeg om voor de oudjes te zorgen. Mijn grootste angst is in wezen om zelf ziek te worden. Of iets te gaan mankeren. Ik heb geen broers of zussen die de zorgtaak over kunnen nemen. Gelukkig kan ik terugvallen op een nicht die me vaak help als het nodig is.

Vakantie ken ik niet. Een daagje uit….Dat is een paar uur. Géén volledige dag. ’s Nachts soms meerdere keren even helpen om mijn vader te keren, om doorliggen te voorkomen. Kortom….Nachtrust Ho maar….. Mantelzorg is een 24-uurs taak!